projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 77

PostHeaderIconСписък 77

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 25.06.2014г.          

валидно до 10.07.2014, 17:00 часа             

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени. 

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002185 от 30.08.2013г.

 

АУЗД

ЯНКО ВЛАДОВ ВЪЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №006, ет.06, ап.017

*****

ДПС

Изх № 13-Я-9 от

25.06.2014г.

2.

ПДП002199 от

30.08.2013г.

 

ПОКАНА

ЯНКО ВЛАДОВ ВЪЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №006, ет.06, ап.017

*****

ДПС

Изх № 13-Я-9 от

25.06.2014г.

3.

АУ002190 от 02.09.2013г.

 

АУЗД

“ХИНД” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Раковски” №005, ет.6, ап.034

*****

ДПС

Изх№13-38-169 от 25.06.2014г.

4.

ПДП002204 от

02.09.2013г.

 

ПОКАНА

“ХИНД” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Раковски” №005, ет.6, ап.034

*****

ДПС

Изх№13-38-169 от 25.06.2014г.

5.

АУ002191 от 02.09.2013г.

 

АУЗД

МАНОЛ ВЕЛКОВ ВЕЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дойран” №008

*****

ДПС

Изх № 13-М-82от

25.06.2014г.

6.

ПДП002215 от

04.09.2013г.

 

ПОКАНА

МАНОЛ ВЕЛКОВ ВЕЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дойран” №008

*****

ДПС

Изх № 13-М-82от

25.06.2014г.

7.

АУ002192 от 02.09.2013г.

 

АУЗД

ЗЛАТКО НИКОЛОВ ДУДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №116, ет.02, ап.005

*****

ДПС

Изх № 13-З-23 от

25.06.2014г.

8.

ПДП002213 от

03.09.2013г.

 

ПОКАНА

ЗЛАТКО НИКОЛОВ ДУДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №116, ет.02, ап.005

*****

ДПС

Изх № 13-З-23 от

25.06.2014г.

9.

АУ002193 от 02.09.2013г.

АУЗД

ГЕОРГИ ХРИСТОСКОВ БОСНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №027, вх.Б, ет.02, ап.021

*****

ДПС

Изх № 13-Г-92 от

25.06.2014г.

10.

ПДП002211 от

03.09.2013г.

ПОКАНА

ГЕОРГИ ХРИСТОСКОВ БОСНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №027, вх.Б, ет.02, ап.021

*****

ДПС

Изх № 13-Г-92 от

25.06.2014г.

11.

АУ002197 от 03.09.2013г.

АУЗД

 

ИВАН ДОНЧЕВ ЛЕСЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №062, ет.09, ап.043

*****

ДПС

Изх № 13-И-98 от

25.06.2014г.

12.

ПДП002212 от

03.09.2013г.

ПОКАНА

 

ИВАН ДОНЧЕВ ЛЕСЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №062, ет.09, ап.043

*****

ДПС

Изх № 13-И-98 от

25.06.2014г.

13.

АУ002198 от 03.09.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №052, вх.А, ет.06, ап.017

*****

ДПС

Изх № 13-П-70 от

25.06.2014г.

14.

ПДП002217 от

04.09.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №052, вх.А, ет.06, ап.017

*****

ДПС

Изх № 13-П-70 от

25.06.2014г.

15.

АУ002203 от 03.09.2013г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БЛИЗНАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ген. Скобелев” №014

*****

ДПС

Изх № 13-Н-64 от

25.06.2014г.

16.

ПДП002221от

04.09.2013г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БЛИЗНАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ген. Скобелев” №014

*****

ДПС

Изх № 13-Н-64 от

25.06.2014г.

17.

АУ002204 от 03.09.2013г.

 

АУЗД

НИЕС ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Връх Братия” №031, ет.05, ап. 018

*****

ДПС

Изх № 13-38-172 от 25.06.2014г.

18.

ПДП002209 от

03.09.2013г.

 

ПОКАНА

НИЕС ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Връх Братия” №031, ет.05, ап. 018

*****

ДПС

Изх № 13-38-172 от 25.06.2014г.

19.

АУ002205 от 03.09.2013г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №036, ет.04, ап.035

*****

ДПС

Изх№13-А-108 от

25.06.2014г.

20.

ПДП002220от

04.09.2013г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №036, ет.04, ап.035

*****

ДПС

Изх№13-А-108 от

25.06.2014г.

21.

АУ002206 от 03.09.2013г.

АУЗД

Стефан Светославов Малаков

гр.Пазарджик, ул.”Михо Стефанов” №017

*****

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх№13-С-146 от

25.06.2014г.

22.

ПДП002225 от

04.09.2013г.

 

ПОКАНА

Стефан Светославов Малаков

гр.Пазарджик, ул.”Михо Стефанов” №017

*****

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх№13-С-146 от

25.06.2014г.

23.

АУ002211 от

04.09.2013г.

 

АУЗД

ЕТ “ ТИЕРА – ТОДОР ГЕНОВ”

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №19

*****

ДПС

Изх № 13-38-171 от 25.06.2014г.

24.

ПДП002222 от

04.09.2013г.

 

ПОКАНА

ЕТ “ ТИЕРА – ТОДОР ГЕНОВ”

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №19

*****

ДПС

Изх № 13-38-171 от 25.06.2014г.

25.

АУ002212 от

04.09.2013г.

 

АУЗД

ЛАРДИ ООД

гр.Пазарджик, ул.”Яков Матакиев” №52

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-170 от 25.06.2014г.

26.

ПДП002224 от

04.09.2013г.

 

ПОКАНА

ЛАРДИ ООД

гр.Пазарджик, ул.”Яков Матакиев” №52

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-170 от 25.06.2014г.

27.

АУ002213 от

04.09.2013г.

 

АУЗД

ЛАРДИ ООД

гр.Пазарджик, ул.”Яков Матакиев” №52

*****

ДПС

Изх № 13-38-170 от 25.06.2014г.

28.

ПДП002226 от

04.09.2013г.

 

ПОКАНА

ЛАРДИ ООД

гр.Пазарджик, ул.”Яков Матакиев” №52

*****

ДПС

Изх № 13-38-170 от 25.06.2014г.

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 25.06.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 10.07.2014г.