projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 78

PostHeaderIconСписък 78

 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък,27.06.2014г.          

валидно до 11.07.2014, 17:00 часа  

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002242 от 24.09.2013г.

АУЗД

„МУМА”ЕООД

Димитър Анг. Атанасов

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев”, №1, ет.4, ап.18

*****

ДПС

Изх № 13-38-173 от 27.06.2014г.

2.

ПДП002260 от

24.09.2013г.

 

ПОКАНА

„МУМА”ЕООД

Димитър Анг. Атанасов

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев”, №1, ет.4, ап.18

*****

ДПС

Изх № 13-38-173 от 27.06.2014г.

3.

АУ002241 от 24.09.2013г.

 

АУЗД

„Спринт”ЕООД

Николай Дим. Кацаров

гр.Пазарджик, ул.”Бръх Братия”, № 27

*****

ДПС

Изх № 13-38-174 от 27.06.2014г.

4.

ПДП002259 от

24.09.2013г.

 

ПОКАНА

„Спринт”ЕООД

Николай Дим. Кацаров

гр.Пазарджик, ул.”Бръх Братия”, № 2

*****

ДПС

Изх № 13-38-174 от   27.06.2014г.

5.

АУ002229 от 09.09.2013г.

 

АУЗД

„АНТИКОР-2002 ЕООД

Красимир Кирилов Стоев

гр.Пазарджик, ул.”Г. Гурко”, № 2

*****

ДПС

Изх №13-38-175 от 27.06.2014г.

6.

ПДП002237 от 09.09.2013г.

ПОКАНА

„АНТИКОР-2002 ЕООД

Красимир Кирилов Стоев

гр.Пазарджик, ул.”Г. Гурко”, № 2

*****

ДПС

Изх №13-38-175 от 27.06.2014г.

7.

АУ002218 от 05.09.2013г.

АУЗД

„Симит-Чирпан” ЕООД

Манчо Здравчев Байчев

гр.Пазарджик, ул.”Мильо Войвода”, №3

*****

ДПС

Изх № 13-38-176

от 27.06.2014г.

8.

ПДП002228 от

05.09.2013г.

ПОКАНА

„Симит-Чирпан” ЕООД

Манчо Здравчев Байчев

гр.Пазарджик, ул.”Мильо Войвода”, №3

*****

ДПС

Изх № 13-38-176

от 27.06.2014г.

9.

АУ002219 от 05.09.2013г.

АУЗД

„СИМ ОЙЛ”ЕООД

Димитър Петков Писков

гр.Пазарджик, ул.”Иван Вазов” №3

*****

ДПС

Изх № 13-38-177 от 27.06.2014г.

10.

ПДП002230 от

05.09.2013г.

 

ПОКАНА

„СИМ ОЙЛ”ЕООД

Димитър Петков Писков

гр.Пазарджик, ул.”Иван Вазов” №3

*****

ДПС

Изх № 13-38-177 от 27.06.2014г.

11.

АУ002238 от 12.09.2013г.

АУЗД

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Асен” №52

*****

ДПС

Изх № 13-И-99

от 27.06.2014г.

12.

ПДП002253 от

13.09.2013г.

ПОКАНА

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Асен” №52

*****

ДПС

Изх № 13-И-99

от 27.06.2014г.

13.

АУ002236 от 11.09.2013г.

АУЗД

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

гр.Пазарджик, ул."Д.Греков"

№10, ет.2, ап.5

*****

 

ДПС

Изх № 13-М-83

от 27.06.2014г.

14.

ПДП002251 от

11.09.2013г.

ПОКАНА

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

гр.Пазарджик, ул."Д.Греков"

№10, ет.2, ап.5

*****

 

ДПС

Изх № 13-М-83

от 27.06.2014г.

15.

АУ002232 от 10.09.2013г.

АУЗД

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СТЕВАСАРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска”

№61, ет.5, ап.10

*****

ДПС

Изх № 13-В-111 от 27.06.2014г.

16.

ПДП002247 от

10.09.2013г.

ПОКАНА

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СТЕВАСАРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска”

№61, ет.5, ап.10

*****

ДПС

Изх № 13-В-111 от 27.06.2014г.

17.

АУ002227 от 09.09.2013г.

 

АУЗД

ЛАЗАР НИКОЛОВ ПАНГАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”А.Стамболийски”

№108, ет.5, ап.15

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх № 13-Л-51 от 27.06.2014г.

18.

ПДП002246 от

10.09.2013г.

 

ПОКАНА

ЛАЗАР НИКОЛОВ ПАНГАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”А.Стамболийски”

№108, ет.5, ап.15

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх № 13-Л-51 от 27.06.2014г.

19.

АУ002226 от 09.09.2013г.

 

АУЗД

Екатерина Димитрова Куртева

гр.Пазарджик, ул.”Г.Бенковски”, №129, ет.7, ап.42

*****

ДПС

Изх № 13-Е-54

от 27.06.2014г.

20.

ПДП002242 от

09.09.2013г.

 

ПОКАНА

Екатерина Димитрова Куртева

гр.Пазарджик, ул.”Г.Бенковски”, №129, ет.7, ап.42

*****

ДПС

Изх № 13-Е-54

от 27.06.2014г.

21.

АУ002225 от 09.09.2013г.

АУЗД

ТОДОР ИВАНОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №83, ет.2, ап.6

*****

ДПС

Изх №13-Т-45

от 27.06.2014г.

22.

ПДП002245 от

09.09.2013г.

ПОКАНА

ТОДОР ИВАНОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №83, ет.2, ап.6

*****

ДПС

Изх №13-Т-45

от 27.06.2014г.

23.

АУ002222 от 09.09.2013г.

АУЗД

МИХАИЛ НИКОЛОВ КОЛИШЕВ

гр.Пазарджик, ул."П.Волов” №32, ет.6, ап 17

*****

ДПС

Изх №13-М-84   от 27.06.2014г.

24.

ПДП002244 от

09.09.2013г.

 

ПОКАНА

МИХАИЛ НИКОЛОВ КОЛИШЕВ

гр.Пазарджик, ул."П.Волов” №32, ет.6, ап 17

*****

ДПС

Изх №13-М-84   от 27.06.2014г.

25.

АУ002221 от

09.09.2013г.

 

АУЗД

АНТОН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит I”, №40

*****

ДПС

Изх №13-А-111 от 27.06.2014г.

26.

ПДП002240 от

09.09.2013г.

 

ПОКАНА

АНТОН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит I”, №40

*****

ДПС

Изх №13-А-111 от 27.06.2014г.

27.

АУ002210 от

04.09.2013г

АУЗД

НЕШО ИВАНОВ НЕШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Г.Гурко", №18, ет.3, ап.6

*****

ДПС

Изх №13-Н-66 от от 27.06.2014г.

28.

ПДП002223 от

04.09.2013г.

ПОКАНА

НЕШО ИВАНОВ НЕШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Г.Гурко", №18, ет.3, ап.6

*****

ДПС

Изх №13-Н-66 от от 27.06.2014г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 27.06.2014г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 11.07.2014г.