projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Предстоящо 02.07.2014 г. /сряда/

PostHeaderIcon02.07.2014 г. /сряда/

02.07.2014 г. /сряда/
кв. “Запад” – пред Пенсионерския клуб, ул. „Панайот Волов”
15.00 часа

Завършване на строително-монтажни работи по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012/002 за основен обект - Обект 1: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Запад ПИ: 621; 658; 674; 687.
Изпълнител на строителните дейности е „СТРОЙМОНТАЖ” ЕООД, гр. Пазарджик. Стойността на строителните дейности за обекта възлиза на 3 726 202,69 лв. без ДДС.
На церемонията за откриване на реновирания кв. „Запад” се очаква да присъства министърът на финансите Петър Чобанов.