projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 79

PostHeaderIconСписък 79

                                       

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 02.07.2014г.          

валидно до 16.07.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002248 от 25.09.2013г.

 

АУЗД

“ЕВЪРХАРТ” ЕООД

с. Ивайло

******

ДПС

Изх № 13-38-179 от 02.07.2014г.

2.

ПДП002265 от

25.09.2013г.

 

ПОКАНА

“ЕВЪРХАРТ” ЕООД

с. Ивайло

******

ДПС

Изх № 13-38-179 от 02.07.2014г.

3.

АУ002253 от 26.09.2013г.

 

АУЗД

ЕТ “ВИОР ДОГ – НИНА КИРПИКОВА”

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №17, ет.7, ап.51

******

ДПС

Изх № 13-38-180 от 02.07.2014г.

4.

ПДП002273 от

26.09.2013г.

 

ПОКАНА

ЕТ “ВИОР ДОГ – НИНА КИРПИКОВА”

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №17, ет.7, ап.51

******

ДПС

Изх № 13-38-180 от 02.07.2014г.

5.

АУ002254 от 26.09.2013г.

 

АУЗД

“БУЛИТ ИМПОРТ – ЕКСПОРТ” ООД

с. Ивайло, ул. “41-ва” №67

******

ДПС

Изх № 13-38-181 от 02.07.2014г.

6.

ПДП002274 от

26.09.2013г.

 

ПОКАНА

“БУЛИТ ИМПОРТ – ЕКСПОРТ” ООД

с. Ивайло, ул. “41-ва” №67

******

ДПС

Изх № 13-38-181 от 02.07.2014г.

7.

АУ002256 от 27.09.2013г.

 

АУЗД

“МАЧ ТРАНСПОРТ”

гр.Пазарджик, ул. ”Константин Величков” №38, вх.Б

******

ДПС

Изх № 13-38-182 от 02.07.2014г.

8.

ПДП002278 от

30.09.2013г.

 

ПОКАНА

“МАЧ ТРАНСПОРТ”

гр.Пазарджик, ул. ”Константин Величков” №38, вх.Б

******

ДПС

Изх № 13-38-182 от 02.07.2014г.

9.

АУ002262 от 30.09.2013г.

 

АУЗД

“ФРЕШ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул. ”Цар Асен ІІ” №2, ет.2

******

ДПС

Изх № 13-38-183 от 02.07.2014г.

10.

ПДП002282 от

30.09.2013г.

 

ПОКАНА

“ФРЕШ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул. ”Цар Асен ІІ” №2, ет.2

******

ДПС

Изх № 13-38-183 от 02.07.2014г.

11.

АУ002263 от 30.09.2013г.

 

АУЗД

“КРЕПЕЖИ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул."Виделина" №10, вх.В, ап.4

******

ДПС

Изх № 13-38-184 от 02.07.2014г.

12.

ПДП002283 от

30.09.2013г.

 

ПОКАНА

“КРЕПЕЖИ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул."Виделина" №10, вх.В, ап.4

******

ДПС

Изх № 13-38-184 от 02.07.2014г.

13.

АУ002266 от 01.10.2013г.

 

АУЗД

“АСЕС – КОМ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул. "Цар Освободител" №167

******

ДПС

Изх № 13-38-185 от 02.07.2014г.

14.

ПДП002286 от

01.10.2013г.

 

ПОКАНА

“АСЕС – КОМ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул. "Цар Освободител" №167

******

ДПС

Изх № 13-38-185 от 02.07.2014г.

15.

АУ002267 от 01.10.2013г.

 

АУЗД

“СТЕП 2007” ЕООД

гр.Пазарджик, ул. "Цар Освободител" №64, ет.3

******

ДПС

Изх № 13-38-186 от 02.07.2014г.

16.

ПДП002288 от

01.10.2013г.

 

ПОКАНА

“СТЕП 2007” ЕООД

гр.Пазарджик, ул. "Цар Освободител" №64, ет.3

******

ДПС

Изх № 13-38-186 от 02.07.2014г.

17.

АУ002268 от 01.10.2013г.

 

АУЗД

“МАКЕДОНИЯ – 2005” ООД

гр.Пазарджик, ул."Цар Асен" №23

******

ДПС

Изх № 13-38-187 от 02.07.2014г.

18.

ПДП002287 от

01.10.2013г.

 

ПОКАНА

“МАКЕДОНИЯ – 2005” ООД

гр.Пазарджик, ул."Цар Асен" №23

******

ДПС

Изх № 13-38-187 от 02.07.2014г.

19.

АУ002269 от 01.10.2013г.

 

АУЗД

“СКУБИ ДУ” ООД

гр.Пазарджик, ул."Райко Даскалов" №24

******

ДПС

Изх № 13-38-188 от 02.07.2014г.

20.

ПДП002289 от

01.10.2013г.

 

ПОКАНА

“СКУБИ ДУ” ООД

гр.Пазарджик, ул."Райко Даскалов" №24

******

ДПС

Изх № 13-38-188 от 02.07.2014г.

21.

АУ002271 от 01.10.2013г.

 

АУЗД

“НОВАТОП – 2005” ЕООД

гр.Пазарджик, ул."Екзарх Йосиф" №14А

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-189 от 02.07.2014г.

22.

ПДП002291 от

01.10.2013г.

 

ПОКАНА

“НОВАТОП – 2005” ЕООД

гр.Пазарджик, ул."Екзарх Йосиф" №14А

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-189 от 02.07.2014г.

23.

АУ002272 от 01.10.2013г.

 

АУЗД

“ТОРАСТРОЙ” ООД

гр.Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" №3, офис 20

******

ДПС

Изх № 13-38-190 от 02.07.2014г.

24.

ПДП002292 от

01.10.2013г.

 

ПОКАНА

“ТОРАСТРОЙ” ООД

гр.Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" №3, офис 20

******

ДПС

Изх № 13-38-190 от 02.07.2014г.

25.

АУ002273 от 01.10.2013г.

 

АУЗД

“КА ТРЕЙД” ЕООД

гр.Пазарджик, ул. "Райко Алексиев" №29, ет.1, ап.3

******

ДПС

Изх № 13-38-191 от 02.07.2014г.

26.

ПДП002293 от

01.10.2013г.

 

ПОКАНА

“КА ТРЕЙД” ЕООД

гр.Пазарджик, ул. "Райко Алексиев" №29, ет.1, ап.3

******

ДПС

Изх № 13-38-191 от 02.07.2014г.

27.

АУ002275 от 01.10.2013г.

 

АУЗД

“АНИ КОМЕРС” ООД

с. Паталеница, ул. “Четиридесет и седма” №10

******

ДПС

Изх № 13-38-192 от 02.07.2014г.

28.

ПДП002296 от

02.10.2013г.

 

ПОКАНА

“АНИ КОМЕРС” ООД

с. Паталеница, ул. “Четиридесет и седма” №10

******

ДПС

Изх № 13-38-192 от 02.07.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 02.07.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 16.07.2014г.