projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 80

PostHeaderIconСписък 80

 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък, 03.07.2014г.          

валидно до 17.07.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002276 от 02.10.2013г.

 

АУЗД

“ПАЗАРДЖИШКА РУСТИКА” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №1, ет.1, ап.3

******

ДПС

Изх № 13-38-193 от   03.07.2014г.

2.

ПДП002295 от

02.10.2013г.

 

ПОКАНА

“ПАЗАРДЖИШКА РУСТИКА” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №1, ет.1, ап.3

******

ДПС

Изх № 13-38-193 от   03.07.2014г.

3.

АУ002277 от 02.10.2013г.

 

АУЗД

ЕТ “ВАНЯ ЛЮТАКОВА”

гр.Пазарджик, ул.”Гаврил Кръстевич” №2, ет.2, ап.4

******

ДПС

Изх № 13-38-194 от   03.07.2014г.

4.

ПДП002297 от

02.10.2013г.

 

ПОКАНА

ЕТ “ВАНЯ ЛЮТАКОВА”

гр.Пазарджик, ул.”Гаврил Кръстевич” №2, ет.2, ап.4

******

ДПС

Изх № 13-38-194 от   03.07.2014г.

5.

АУ002281 от 02.10.2013г.

 

АУЗД

“РУСТИКА ДИЗАЙН” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №1, ет.1, ап.3

******

ДПС

Изх № 13-38-195 от   03.07.2014г.

6.

ПДП002301 от

02.10.2013г.

 

ПОКАНА

“РУСТИКА ДИЗАЙН” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №1, ет.1, ап.3

******

ДПС

Изх № 13-38-195 от   03.07.2014г.

7.

АУ002283 от 02.10.2013г.

 

АУЗД

“РУСТИКА ДИЗАЙН” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №1, ет.1, ап.3

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-195 от   03.07.2014г.

8.

ПДП002302 от

02.10.2013г.

 

ПОКАНА

“РУСТИКА ДИЗАЙН” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №1, ет.1, ап.3

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-195 от   03.07.2014г.

9.

АУ002282 от 02.10.2013г.

 

АУЗД

“БУЛГОТРА” ООД

гр.Пазарджик, ул. ”Генерал Гурко” №6, ет.2, офис 8А

******

ДПС

Изх № 13-38-196 от   03.07.2014г.

10.

ПДП002303 от

02.10.2013г.

 

ПОКАНА

“БУЛГОТРА” ООД

гр.Пазарджик, ул. ”Генерал Гурко” №6, ет.2, офис 8А

******

ДПС

Изх № 13-38-196 от   03.07.2014г.

11.

АУ002287 от 03.10.2013г.

 

АУЗД

“БОРСАЛИНО – 94” ООД

гр.Пазарджик, ул."Александър Стамболийски" №50, вх.А

******

ДПС

Изх № 13-38-197 от   03.07.2014г.

12.

ПДП002308 от

03.10.2013г.

 

ПОКАНА

“БОРСАЛИНО – 94” ООД

гр.Пазарджик, ул."Александър Стамболийски" №50, вх.А

******

ДПС

Изх № 13-38-197 от   03.07.2014г.

13.

АУ002288 от 03.10.2013г.

 

АУЗД

ЕТ “ИВАН ТОШЕВ”

гр.Пазарджик, ул. "Славянска" №3А

******

ДПС

Изх № 13-38-198 от   03.07.2014г.

14.

ПДП002309 от

03.10.2013г.

 

ПОКАНА

ЕТ “ИВАН ТОШЕВ”

гр.Пазарджик, ул. "Славянска" №3А

******

ДПС

Изх № 13-38-198 от   03.07.2014г.

15.

АУ002291 от 03.10.2013г.

 

АУЗД

“АВАНТГАРДЕ 2009” ЕООД

гр.Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" №2, ет.3, офис 5

******

ДПС

Изх № 13-38-199 от 03.07.2014г.

16.

ПДП002323 от

07.10.2013г.

 

ПОКАНА

“АВАНТГАРДЕ 2009” ЕООД

гр.Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" №2, ет.3, офис 5

******

ДПС

Изх № 13-38-199 от   03.07.2014г.

17.

АУ002292 от 03.10.2013г.

 

АУЗД

ЕТ “БОРА ИМПОРТ – МЕХМЕТ БОРА”

гр.Пазарджик, ул."Граф Игнатиев" №44, ап.14

******

ДПС

Изх № 13-38-200 от   03.07.2014г.

18.

ПДП002325 от

07.10.2013г.

 

ПОКАНА

ЕТ “БОРА ИМПОРТ – МЕХМЕТ БОРА”

гр.Пазарджик, ул."Граф Игнатиев" №44, ап.14

******

ДПС

Изх № 13-38-200 от   03.07.2014г.

19.

АУ002293 от 03.10.2013г.

 

АУЗД

“МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ” ООД

гр.Пазарджик, ул."Георги Герасимов" №12

******

ДПС

Изх № 13-38-201 от   03.07.2014г.

20.

ПДП002311 от

03.10.2013г.

 

ПОКАНА

“МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ” ООД

гр.Пазарджик, ул."Георги Герасимов" №12

******

ДПС

Изх № 13-38-201 от   03.07.2014г.

21.

АУ002294 от 03.10.2013г.

 

АУЗД

“МЕКА ТРАНС С” ООД

гр.Пазарджик, ул."Константин Величков" №38, вх.Б, ет.1

******

ДПС

Изх № 13-38-202 от   03.07.2014г.

22.

ПДП002313 от

03.10.2013г.

 

ПОКАНА

“МЕКА ТРАНС С” ООД

гр.Пазарджик, ул."Константин Величков" №38, вх.Б, ет.1

******

ДПС

Изх № 13-38-202 от   03.07.2014г.

23.

АУ002297 от 04.10.2013г.

 

АУЗД

“ДАРЛИНГ 2009” ЕООД

гр.Пазарджик, ул. "Васил Априлов" №13, ет.1, ап.49

******

ДПС

Изх № 13-38-203 от   03.07.2014г.

24.

ПДП002318 от

04.10.2013г.

 

ПОКАНА

“ДАРЛИНГ 2009” ЕООД

гр.Пазарджик, ул. "Васил Априлов" №13, ет.1, ап.49

******

ДПС

Изх № 13-38-203 от   03.07.2014г.

25.

АУ002301 от 04.10.2013г.

 

АУЗД

“ВОУГ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул. "Георги Бенковски" №13, ет.3

******

ДПС

Изх № 13-38-204 от   03.07.2014г.

26.

ПДП002320 от

04.10.2013г.

 

ПОКАНА

“ВОУГ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул. "Георги Бенковски" №13, ет.3

******

ДПС

Изх № 13-38-204 от   03.07.2014г.

27.

АУ002311 от 08.10.2013г.

 

АУЗД

ОРЛИН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Бузлуджа" №033, ет.02, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-О-10 от 03.07.2014г.

28.

ПДП002329 от

08.10.2013г.

 

ПОКАНА

ОРЛИН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Бузлуджа" №033, ет.02, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-О-10 от 03.07.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 03.07.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 17.07.2014г.