projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 81

PostHeaderIconСписък 81

There are no translations available.

 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 04.07.2014г.          

валидно до 18.07.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002314 от 08.10.2013г.

 

АУЗД

“КРИС – ЕЛПИ ТРАНС” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №38, вх.Б, ет.1

******

ДПС

Изх № 13-38-207 от 04.07.2014г.

2.

ПДП002333 от

09.10.2013г.

 

ПОКАНА

“КРИС – ЕЛПИ ТРАНС” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №38, вх.Б, ет.1

******

ДПС

Изх № 13-38-207 от 04.07.2014г.

3.

АУ002317 от 10.10.2013г.

 

АУЗД

ЕТ “ДСН – НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАЦАРОВ”

гр.Пазарджик, ул.”Никола Ръжанков” №2, бл.1, ет.9

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-38-208 от 04.07.2014г.

4.

ПДП002338 от

10.10.2013г.

 

ПОКАНА

ЕТ “ДСН – НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАЦАРОВ”

гр.Пазарджик, ул.”Никола Ръжанков” №2, бл.1, ет.9

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-38-208 от 04.07.2014г.

5.

АУ002322 от 17.10.2013г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТАТАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Градинарска” №013

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-56 от 04.07.2014г.

6.

ПДП002342 от

17.10.2013г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТАТАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Градинарска” №013

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-56 от 04.07.2014г.

7.

АУ002323 от 17.10.2013г.

 

АУЗД

МАРИЯ НИКОЛОВА СРЕБЪРНИКОВА

гр.Пазарджик, ул. ”Георги Бенковски” №48, вх.А, ет.7, ап.12

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-85 от 04.07.2014г.

8.

ПДП002343 от

17.10.2013г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ НИКОЛОВА СРЕБЪРНИКОВА

гр.Пазарджик, ул. ”Георги Бенковски” №48, вх.А, ет.7, ап.12

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-85 от 04.07.2014г.

9.

АУ002324 от 17.10.2013г.

 

АУЗД

ИВАН ПЕТРОВ СРЕБЪРНИКОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Осми Март” №010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-101 от 04.07.2014г.

10.

ПДП002344 от

17.10.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН ПЕТРОВ СРЕБЪРНИКОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Осми Март” №010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-101 от 04.07.2014г.

11.

АУ002325 от 21.10.2013г.

 

АУЗД

СТОЯН ОГНЯНОВ СТОЙКОВ

гр.Пазарджик, ул."Цар Шишман" №30, ет.03

******

ДПС

Изх № 13-С-149 от 04.07.2014г.

12.

ПДП002346 от

21.10.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯН ОГНЯНОВ СТОЙКОВ

гр.Пазарджик, ул."Цар Шишман" №30, ет.03

******

ДПС

Изх № 13-С-149 от 04.07.2014г.

13.

АУ002328 от 21.10.2013г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ДАМЯНОВ ДЖУНЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Георги Бенковски” №014, ет.03, ап.003

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-В-115 от 04.07.2014г.

14.

ПДП002348 от

21.10.2013г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ДАМЯНОВ ДЖУНЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Георги Бенковски” №014, ет.03, ап.003

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-В-115 от 04.07.2014г.

15.

АУ002329 от 21.10.2013г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ПЕТРОВ СИМОНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Димчо Дебелянов" №006, ет.06, ап.011

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-В-116 от 04.07.2014г.

16.

ПДП002349 от

22.10.2013г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ПЕТРОВ СИМОНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Димчо Дебелянов" №006, ет.06, ап.011

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-В-116 от 04.07.2014г.

17.

АУ002330 от 22.10.2013г.

 

АУЗД

АНКА ТОДОРОВА СИМОНОВА

гр.Пазарджик, ул. "Димчо Дебелянов" №006, ет.06, ап.011

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-113 от 04.07.2014г.

18.

ПДП002350 от

22.10.2013г.

 

ПОКАНА

АНКА ТОДОРОВА СИМОНОВА

гр.Пазарджик, ул. "Димчо Дебелянов" №006, ет.06, ап.011

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-113 от 04.07.2014г.

19.

АУ002335 от 23.10.2013г.

 

АУЗД

ДИАНА ИВАНОВА КОЛАРОВА

гр.Пазарджик, ул."Стоян Василев" №002, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-103 от 04.07.2014г.

20.

ПДП002351 от

23.10.2013г.

 

ПОКАНА

ДИАНА ИВАНОВА КОЛАРОВА

гр.Пазарджик,ул."Стоян Василев" №002, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-103 от 04.07.2014г.

21.

АУ002337 от 23.10.2013г.

 

АУЗД

БОРИС АНГЕЛОВ КАРАДЖОВ

гр.Пазарджик, ул."Преспа" №28, ет.02

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-35 от 04.07.2014г.

22.

ПДП002354 от

24.10.2013г.

 

ПОКАНА

БОРИС АНГЕЛОВ КАРАДЖОВ

гр.Пазарджик, ул."Преспа" №28, ет.02

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-35 от 04.07.2014г.

23.

АУ002338 от 23.10.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПИСКОВ

гр.Пазарджик, ул. "Васил Априлов" №11, вх.А, ет.07, ап.091

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-Д-104 от 04.07.2014г.

24.

ПДП002362 от

30.10.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПИСКОВ

гр.Пазарджик, ул. "Васил Априлов" №11, вх.А, ет.07, ап.091

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-Д-104 от 04.07.2014г.

25.

АУ002340 от 28.10.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ИВАНОВ СПАСОВ

гр.Пазарджик, ул. "Райко Алексиев" №002, ет.05, ап.017

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-98 от 04.07.2014г.

26.

ПДП002357 от

28.10.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ИВАНОВ СПАСОВ

гр.Пазарджик, ул. "Райко Алексиев" №002, ет.05, ап.017

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-98 от 04.07.2014г.

27.

АУ002341 от 28.10.2013г.

 

АУЗД

КРИСТИНА ИВАНОВА СПАСОВА

гр.Пазарджик, ул. "Райко Алексиев" №002, ет.05, ап.017

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-62 от 04.07.2014г.

28.

ПДП002358 от

28.10.2013г.

 

ПОКАНА

КРИСТИНА ИВАНОВА СПАСОВА

гр.Пазарджик, ул. "Райко Алексиев" №002, ет.05, ап.017

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-62 от 04.07.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 04.07.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 18.07.2014г.