projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ

               Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

                  Заповед № 104 / 02.07.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ І-11, складова база за промишлени стоки, търговия и услуги / п.и. 55155.23.11/, местн „Татар Орман” в землището на гр. Пазарджик

               Заповед №  105 / 03.07.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ   за УПИ ІІ-377 и УПИ ІІІ-562 в кв. 56 по плана на с. Синитево

              Заповед № 111 / 04.07.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХХVІІ-търговия и услуги, УПИ ХХVІ-търговия и услуги и УПИ ХХV-търговия и услуги в кв. 1-инд. дона в гр. Пазарджик

               Решение № 129 от 25.06.2014 г, от Протокол № 8 на Общ. съвет – Пазарджик за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІІ21,22,23,24,25,26,27 , п.и. 018019 и п.и. 018020 в местност „Чамур тарла” в землището на с. Мирянци

               Решение № 130 от 25.06.2014 г, от Протокол № 8 на Общ. съвет – Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 109008, 109012, 112004 и п.и. 112006 в местност „Сакарджа” в землището на с. Сбор

               Решение № 131 от 25.06.2014 г, от Протокол № 8 на Общ. съвет – Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 001005 в местност „Сакарджа” в землището на с. Априлци