projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 83

PostHeaderIconСписък 83

 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 09.07.2014г.          

валидно до 23.07.2014, 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002366 от 06.11.2013г.

 

АУЗД

НИКОЛА ИВАНОВ ШАРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Владислав” №017

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-67 от

09.07.2014г.

2.

ПДП002384 от

06.11.2013г.

 

ПОКАНА

НИКОЛА ИВАНОВ ШАРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Владислав” №017

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-67 от

09.07.2014г.

3.

АУ002371 от 07.11.2013г.

 

АУЗД

Кръстина Богомилова Шаркова

гр.Пазарджик, ул.”Владислав” №017

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-68 от

09.07.2014г.

4.

ПДП002385 от

07.11.2013г.

 

ПОКАНА

Кръстина Богомилова Шаркова

гр.Пазарджик, ул.”Владислав” №017

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-68 от

09.07.2014г.

5.

АУ002387 от 11.11.2013г.

 

АУЗД

ДРАГОМИР ПЕТРОВ ТОПАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №005, ет.01, ап.003

*****

ДПС/ ДНИ/ТБО

Изх№ 13-Д-107от

09.07.2014г.

6.

ПДП002408 от

11.11.2013г.

 

ПОКАНА

ДРАГОМИР ПЕТРОВ ТОПАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №005, ет.01, ап.003

*****

ДПС/ ДНИ/ТБО

Изх№ 13-Д-107от

09.07.2014г.

7.

АУ002388 от 12.11.2013г.

 

АУЗД

Красимира Борисова Кехайова

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №005, ет.01, ап.003

*****

ДПС/ ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-69 от

09.07.2014г.

8.

ПДП002409 от

12.11.2013г.

 

ПОКАНА

Красимира Борисова Кехайова

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №005, ет.01, ап.003

*****

ДПС/ ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-69 от

09.07.2014г.

9.

АУ002390 от 12.11.2013г.

АУЗД

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ДРАМОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Пенев” №033, ет.02

*****

ДПС/ ДНИ/ТБО

Изх№ 13-В-117от

09.07.2014г.

10.

ПДП002521 от

19.11.2013г.

ПОКАНА

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ДРАМОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Пенев” №033, ет.02

*****

ДПС/ ДНИ/ТБО

Изх№ 13-В-117от

09.07.2014г.

11.

АУ002391 от 12.11.2013г.

АУЗД

РУМЕН НЕСТОРОВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №087, ет.07, ап.021

*****

ДПС

Изх № 13-Р-33 от

09.07.2014г.

12.

ПДП002415 от

12.11.2013г.

ПОКАНА

РУМЕН НЕСТОРОВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №087, ет.07, ап.021

*****

ДПС

Изх № 13-Р-33 от

09.07.2014г.

13.

АУ002394 от 12.11.2013г.

 

АУЗД

БЛАГОЙ ИВАНОВ ТОШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Гаврил Кръстевич” №013

*****

ДПС/ ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-36 от

09.07.2014г.

14.

ПДП002426 от

13.11.2013г.

 

ПОКАНА

БЛАГОЙ ИВАНОВ ТОШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Гаврил Кръстевич” №013

*****

ДПС/ ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-36 от

09.07.2014г.

15.

АУ002398 от 13.11.2013г.

 

АУЗД

КОСТАДИН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Металик” №009

*****

ДПС

Изх № 13-К-70 от

09.07.2014г.

16.

ПДП002422от

13.11.2013г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Металик” №009

*****

ДПС

Изх № 13-К-70 от

09.07.2014г.

17.

АУ002404от 14.11.2013г.

 

АУЗД

ОГНЯН ДИМИТРОВ ДЕЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев ” №002, ет.1, ап.004

*****

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх № 13-О-11 от

09.07.2014г.

18.

ПДП002429 от

14.11.2013г.

 

ПОКАНА

ОГНЯН ДИМИТРОВ ДЕЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев ” №002, ет.1, ап.004

*****

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх № 13-О-11 от

09.07.2014г.

19.

АУ002406 от 14.11.2013г.

 

АУЗД

КИРИЛ ПЕТРОВ ЯНАКИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №099, ет.05, ап.030

*****

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх № 13-К-71 от

09.07.2014г.

20.

ПДП002542от

19.11.2013г.

 

ПОКАНА

КИРИЛ ПЕТРОВ ЯНАКИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №099, ет.05, ап.030

*****

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх № 13-К-71 от

09.07.2014г.

21.

АУ002411 от 14.11.2013г.

АУЗД

МИХАИЛ ДИМИТРОВ ЦИМПАРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №097, ет.02, ап.006

*****

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх №13-М-88 от

09.07.2014г.

22.

ПДП002435 от

14.11.2013г.

 

ПОКАНА

МИХАИЛ ДИМИТРОВ ЦИМПАРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №097, ет.02, ап.006

*****

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх №13-М-88 от

09.07.2014г.

23.

АУ002413 от 14.11.2013г.

 

АУЗД

ВАСИЛ АНГЕЛОВ ИБИШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на черна” №015, ет.01, ап.003

*****

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх№13-В-118 от

09.07.2014г.

24.

ПДП002826от

14.12.2013г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ АНГЕЛОВ ИБИШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на черна” №015, ет.01, ап.003

*****

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх№13-В-118 от

09.07.2014г.

25.

АУ002416 от 15.11.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Съзлийка” №007

*****

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх№13-Г-100 от

09.07.2014г.

26.

ПДП002544 от

19.11.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Съзлийка” №007

*****

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх№13-Г-100 от

09.07.2014г.

27.

АУ002419 от 15.11.2013г.

 

АУЗД

ЛЮБОМИР КРЪСТАНОВ ЯКИМОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цанко Церковски” №024

*****

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх № 13-Л-52 от

09.07.2014г.

28.

ПДП002889от

19.12.2013г.

 

ПОКАНА

ЛЮБОМИР КРЪСТАНОВ ЯКИМОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цанко Церковски” №024

*****

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх № 13-Л-52 от

09.07.2014г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 09.07.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 23.07.2014г.