There are no translations available.

РАЗПИСАНИЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ

АВТОБУСНИ ЛИНИИ

  

№17 - Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Братаница

 

Маршрут: АГ Пазарджик - с. Мокрище - с. Ляхово- с. Братаница

Дължина на линията: 16.3 км

В делнични дни:

Тръгва от Автогара Пазарджик: 7.15, 9.00, 11.00, 13.20, 14.30, 16.30, 17.30, 18.45, 20.00

Тръгва от с. Братаница: 6.40, 7.40, 9.35, 11.30, 13.50, 15.30,17.00,18.00, 19.30

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара Пазарджик: 9.00, 12.30, 15.00, 17.35, 20.00

Тръгва от с. Братаница: 8.15, 11.30,14.30, 17.05, 19.30№21 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Мало Конаре


Маршрут: АГ Пазарджик - разклон Мало Конаре – с. Мало Конаре – гр. Пазарджик

Дължина на линията: 13.8 км

 

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 7.05, 7.35, 8.20, 9.20, 10.20, 11.40, 13.10, 14.15, 15.00, 16.05, 17.10, 18.10, 19.40

Тръгва от с. Мало Конаре: 6.20, 7.00, 7.35, 8.15, 9.00, 10.00 ,11.00, 12.30, 13.45, 15.00, 15.30, 16.35, 18.45

В празнични и почивни дни

Тръгва от автогара Пазарджик: 8.20, 11.40, 14.15, 16.05, 17.10, 19.40

Тръгва от с. Мало Конаре: 7.35, 9.00, 12.30, 15.00, 16.35, 18.45


№20 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Сбор

 

Маршрут: АГ Пазарджик – с. Сарая - с. Гелеменово - с. Априлци - с. Сбор

Дължина на линията: 23.9 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 6:10, 7.00, 10.20, 11.40, 13.40, 17.00, 20.00

Тръгва от с. Сбор: 6.20, 6.50, 7.50, 11.00, 12.30, 14.30, 17.45

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 6.10, 11.40, 17.00

Тръгва от с. Сбор: 6.50, 12.30, 17.45№18 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Драгор

 

Маршрут: АГ Пазарджик - с.Драгор

Дължина на линията: 7.8 км

Сезонна линия за ученици от 15.09 до 15.06

тръгва от Автогара Пазарджик: 6.40

тръгва от с.Драгор : 7.00№24 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Мирянци – с. Синитово

 

Маршрут: АГ Пазарджик– с. Мирянци – с. Синитово

Дължина на линията: 11.3 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 6.45, 7.30, 8.50, 10.30, 12.00, 13.40, 14.40, 16.45, 17.45, 18.40, 19.40

Тръгва от с. Синитево: 6.50, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.15, 15.10, 17.10, 18.30, 19.10

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 6.45, 8.50, 12.00, 16.45, 17.45, 19.40

Тръгва от с. Синитево: 7.30, 9.30, 12.30, 17.10, 18.30, 20.10№24А - Автобусна линия - с. Мирянци – с. Синитово - гр. Пазарджик


Маршрут : с. Мирянци – с. Синитево – АГ Пазарджик

Дължина на линията: 13.3 км

В делнични дни:

Тръгва от с. Мирянци: 6.15, 7.25

В празнични и почивни дни не пътува№23 - Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Говедаре

 

Маршрут: АГ Пазарджик – с.Огняново - с. Хаджиево - с. Говедаре

Дължина на линията: 25.1 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 7.05, 8.20, 9.40, 11.25, 12.20, 13.35, 15.00, 16.55, 17.45, 18.50

Тръгва от с. Говедаре: 6.20, 6.55, 7.50, 9.10, 10.40, 12.10, 13.10, 14.20, 16.00, 18.00

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 9.40, 11.25, 13.35, 15.00, 16.55, 18.50

Тръгва от с. Говедаре: 7.50, 10.40, 12.10, 14.20, 16.00, 18.00


№25 - Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Добровница – с. Пищигово -с.Черногорово – с. Росен – с. Крали Марко - с. Ивайло – гр. Пазарджик

 

Маршрут: АГ Пазарджик - - с. Добровница - с. Пищигово - с.Черногорово – с. Росен* - с. Крали Марко - с. Ивайло - АГ Пазарджик

Дължина на линията: 35.9 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 16.30, 17.35

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 16.30*, 17.35


№25А - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Ивайло – с. Крали Марко -

с. Черногорово – с. Пищигово – с. Добровница – гр. Пазарджик

 

Маршрут: АГ Пазарджик - с. Ивайло – с. Крали Марко - с. Черногорово - с. Пищигово- с. Добровница - АГ Пазарджик

Дължина на линията: 35.9 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 17.00

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 17.00


№34 - Автобусна линия - с. Овчеполци - гр. Пазарджик

 

Маршрут: с. Овчеполци - с. Черногорово – с. Крали Марко - с. Ивайло - АГ Пазарджик

Дължина на линията: 24.3 км

В делнични дни:

Тръгва от с. Овчеполци: 6:30

В празнични и почивни дни не пътува


№34А - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Овчеполци - с. Цар Асен - Пазарджик

 

Маршрут: АГ Пазарджик - с. Ивайло - с. Крали Марко - с. Черногорово - с.Росен - с.Цар Асен - с. Овчеполци* - с.Черногорово - с. Крали Марко - с. Ивайло – АГ Пазарджик

Дължина на линията: 61.2 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 14.45, 17.50*

Тръгва от с. Овчеполци: 16.00

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 14.45

Тръгва от с. Овчеполци: 16.00


Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Цар Асен

 

Маршрут: АГ Пазарджик - с. Ивайло - с. Крали Марко - с. Черногорово - с. Росен –

с. Цар Асен

Дължина на линията: 29 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 8.00, 19.30

Тръгва от с. Цар Асен: 6.07, 8.45

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 8.00, 19.30

Тръгва от с. Цар Асен: 6.07, 8.45


Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Черногорово – с.Овчеполци – с. Цар Асен - с. Росен - с. Крали Марко - с. Ивайло –

гр. Пазарджик

 

Маршрут: АГ Пазарджик – с. Ивайло – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен - с. Росен - с. Крали Марко - с. Ивайло - АГ Пазарджик

Дължина на линията: 58.2 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 10.40

Тръгва от с. Цар Асен: 11.40

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 10.40

Тръгва от с. Цар Асен: 11.40Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Черногорово- с. Ивайло –

АГ Пазарджик

 

Маршрут: АГ Пазарджик –с. Ивайло - с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен - с. Черногорово- с. Ивайло - АГ Пазарджик

Дължина на линията: 58.2 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 12.45

Тръгва от с. Цар Асен: 13.32

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 12.45

Тръгва от с. Цар Асен: 13.52

№36 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Пищигово - с.Черногорово

 

Маршрут : АГ Пазарджик - с. Добровница - с. Пищигово* -с.Черногорово

Дължина на линията: 18.3 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 6.55, 19.40*

Тръгва от Черногорово: 6.05, 7.30

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 19.40

Тръгва от Черногорово: 7.30

 


Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Тополи дол

 

Маршрут: АГ Пазарджик - с.Добровница - с. Пищигово - с. Черногорово- с.Тополи дол

Дължина на линията: 28.5 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 10.45, 14.10, 18.30

Тръгва от с.Тополи дол: 6.45, 11.45, 15.00

В празнични и почивни дни не пътува

 

 


 

№19 - Автобусна линия гр. Пазарджик- с. Добровница

 

Маршрут: АГ Пазарджик –с. Добровница

Дължина на линията: 8.1 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 8:00, 18.40

Тръгва от с. Добровница: 6.50, 8.30

В празнични и почивни дни не пътуваАвтобусна линия гр. Пазарджик - с. Боримечково

 

Маршрут: АГ Пазарджик - с. Драгор - с. Динката- с. Щърково- с. Калугерово - с.Лесичово - с. Боримечково

Дължина на линията: 35 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 13.00, 15.30, 19:45

Тръгва от с Боримечково: 7.00, 8:30, 14.00, 17.15

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 13.00, 15.30

Тръгва от с Боримечково: 14.00, 17.15


№29 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Лесичово

 

Маршрут: АГ Пазарджик - с. Драгор – с. Динката - с. Щърково - с.Динката – с.Калугерово - с.Лесичово

Дължина на линията: 31.4 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 11.10, 17.45

Тръгва от с. Лесичово: 6.20, 12.00

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 19.45

Тръгва от с. Лесичово: 6.20


Автобусна линия гр. Пазарджик - /с. Лесичово/ - с. Церово

 

Маршрут: АГ Пазарджик - с. Драгор – с. Динката - с. Щърково - с.Динката – с.Калугерово - с.Лесичово – с. Церово

Дължина на линията: 31.4 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 7.30


Автобусна линия гр. Пазарджик - гр. Панагюрище

 

Маршрут: АГ Пазарджик   - с. Ивайло- разклон Крали Марко – с. Черногорово - с. Овчеполци – с. Блатница - с. Смилец - /с. Свобода/ - с. Дюлево- гр. Стрелча- гр. Панагюрище

Дължина на линията: 57.4 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 9.50, 13.45

Тръгва от гр. Панагюрище: 11.50, 15.50

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 9.50, 13.45

Тръгва от гр. Панагюрище: 11.50, 15.50

Понеделник, сряда и петък 15.50 ч. минава през с. СвободаАвтобусна линия гр. Пазарджик – с. Славовица - с. Церово


Маршрут: АГ Пазарджик - разклон Юнаците- разклон Величково - Бошуля - Карабунар – училище Виноградец – с. Виноградец – с. Славовица - с. Церово

Дължина на линията: 40 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 12.55

Тръгва от с. Церово: 8.30

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 12.55

Тръгва от с. Церово: 8.30


Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Славовица - с. Церово – с. Боримечково


Маршрут: АГ Пазарджик - разклон Юнаците- разклон Величково – с. Бошуля - Карабунар – училище Виноградец – с. Виноградец – разклон Церово - с. Славовица - с. Церово – с. Лесичово – с. Боримечково

Дължина на линията: 52.2 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 7.10


Автобусна линия - гр. Пазарджик - с. Церово

 

Маршрут: АГ Пазарджик - разклон с. Юнаците- разклон с. Величково /с. Величково/- с. Бошуля - с. Карабунар - У-ще с. Виноградец - с. Виноградец - разклон с.Славовица - с. Церово

Дължина на линията: 32.4 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 9.25, 19.30

Тръгва от с. Церово: 6.20, 10.30, 14.00

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 9.25

Тръгва от с. Церово: 10.30, 14.00

Автобусът в 6.20 ч. минава през с. Величково


Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Славовица

 

Маршрут: АГ Пазарджик - разклон с.Юнаците- разклон с. Величково /с. Величково/ – с. Бошуля – с.Карабунар - училище с. Виноградец - с. Виноградец - разклон с. Церово - с.Славовица

Дължина на линията: 32.0 км /пътува във вторник, четвъртък, събота и неделя/

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 15.50

Тръгва от с. Славовица: 17.06

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 7.20

Тръгва от с. Славовица: 8.56

Автобусът в 15.50 ч. минава през с. Величково


№30 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Памидово

 

Маршрут: АГ Пазарджик - с.Юнаците - с. Величково - с. Памидово

Дължина на линията: 17.4 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 6.55, 16.00, 17.30, 19.40

Тръгва от с. Памидово: 6.00 , 7.45, 16.40, 18.20

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 16.00

Тръгва от с. Памидово: 7.45


Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Памидово –

с. Динката

 

Маршрут: АГ Пазарджик - с. Юнаците- с. Величково- с. Памидово- с. Динката

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик:8.20, 12.20

Тръгва от с. Динката: 8.55, 13.00

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 8.20, 12.20

Тръгва от с. Динката: 8.55, 13.00


Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Ветрен

 

Маршрут: АГ Пазарджик - разклон с. Юнаците- разклон с. Величково- с. Бошуля- с. Ветрен

Дължина на линията: 26.8 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 11.40, 14.40, 18.40

Тръгва от с. Ветрен: 6.45, 12.45, 15.30

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 14.40

Тръгва от с. Ветрен:   15.30


Автобусна линия гр. Пазарджик - с.Елшица


Маршрут: АГ Пазарджик - с. Ивайло - с. Сарая - с. Гелеменово - разклон с.Априлци - c. Сбор- с. Левски- с. Елшица

Дължина на линията: 28.5 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 16.00

Тръгва от с. Елшица: 17.10

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 16.00

Тръгва от с. Елшица: 17.10


Автобусна линия гр. Пазарджик– гр. Панагюрище

 

Маршрут: АГ Пазарджик - с. Ивайло - с. Сарая- с. Гелеменово- разклон с. Априлци- с. Сбор- с. Левски- Грамадата- с. Попинци-с. Бъта- с. Баня –гр. Панагюрище

Дължина на линията: 53.9 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 7.20, 10.30, 14.00, 18.00

Тръгва от гр. Панагюрище: 8.00, 9.00, 13.00, 16.00

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик:10.30, 14.00

Тръгва от гр. Панагюрище:13.00, 16.00


№28 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с.Виноградец

 

Маршрут: АГ Пазарджик - разклон с. Юнаците- разклон с. Величково-с. Бошуля- с. Карабунар - Винарна с. Виноградец - У-ще Виноградец - с.Виноградец

Дължина на линията: 21.9 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 17.25

Тръгва от с. Виноградец: 5.45

В празнични и почивни дни не пътува


Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Горно Вършило

 

Маршрут: АГ Пазарджик - разклон с. Юнаците- разклон с. Величково- с. Бошуля- с. Карабунар - У-ще Виноградец – с.Виноградец - разклон с.Церово - с. Славовица - с. Горно Вършило

Дължина на линията: 41 км

Тръгва от автогара Пазарджик: 15.50

Тръгва от Горно Вършило: 17.00

Пътува сама в понеделник, сряда и петък


№31 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с.Ковачево

 

Маршрут: АГ Пазарджик - мост “Атлантик” - разклон Мокрище - с. Звъничево - с. Лозен - с.Ковачево

Дължина на линията: 19.0 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 7.15, 9.00, 10.35,12.00, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00, 17.45, 18.30, 19.30

Тръгва от с. Ковачево: 6.25, 7.07, 7.42, 9.27, 11.02, 12.27, 13.57, 14.57, 15.57, 17.27, 18.02

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 7.15, 10.35, 12.00, 14.30, 17.45, 19.30

Тръгва от с. Ковачево: 6.25, 7.42, 11.02 12.27, 14.57, 18.02

 

 Автобусна линия Пазарджик - с.Попинци

 

Маршрут: АГ Пазарджик - с. Ивайло- с. Сарая- с. Гелеменово- разклон с. Априлци- c. Сбор- с. Елшица- с. Левски- с.Попинци

Дължина на линията: 43.0 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 18.30

Тръгва от с. Попинци: 6.40

В празнични и почивни дни не пътува


Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Калугерово

Маршрут: АГ Пазарджик - с. Юнаците - с. Величково - с. Памидово -с. Динката- с. Щърково - с. Динката - с. Калугерово

Дължина на линията: 26.8 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик:10.10, 14.10

Тръгва от с. Калугерово: 6.00 ,11.05, 15.15

В празнични и почивни дни

Тръгва от автогара Пазарджик:10.10, 14.10

Тръгва от с. Калугерово:11.05, 15.15


Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Церово

 

Маршрут: АГ Пазарджик - с. Юнаците- с. Величково- с. Бошуля – с. Памидово- с. Карабунар- - У-ще с. Виноградец- с. Виноградец- разклон с. Славовица -с. Церово

Дължина на линията: 45.0 км

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 19.40

Тръгва от с. Церово: 5.30


Автобусна линия гр. Пазарджик - гр Пловдив

 

Маршрут: АГ Пазарджик - разклон с. Мало Конаре - разклон с. Говедаре - разклон Цалапица- 9 ти километър- гр. Пловдив

Дължина на линията: 39.0 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик:6.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00

Тръгване от гр. Пловдив: 7.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

В празнични и почивни дни 7.30 ч не пътува, изпълнява се сезонно за ученици от 15.09 до 30.06


Автобусна линия гр. Пазарджик- гр. София

 

Маршрут: АГ Пазарджик- гр. София - Централна АГ

Дължина на линията: 120 км

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 7.15, 13.00

Тръгва от гр. София: 10.00, 18.00

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 7.15, 13.00

Тръгва от гр. София: 10.00, 18.00


Автобусна линия № 27 и 32 – гр. Пазарджик - с. Алеко Константиново - с. Паталеница

Маршрут: АГ Пазарджик - с. Главиница – с. Алеко Константиново – с. Дебращица – с. Црънча – с. Паталеница

 

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 6.35; 7.10; 10.55; 13.30; 15.50; 17.00; 17.40; 19.35

Тръгва от с.Паталеница: 5.45; 6.20; 6.50; 8.10; 11.50; 14.30; 16.50; 18.15

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 7.10; 10.55; 15.05; 17.30; 19.35

Тръгва от с.Паталеница: 6.20; 8.10; 09.50; 11.50; 16.55, 18.35

 


Автобусна линия гр. Пазарджик- гр. Брацигово

 

Маршрут: АГ Пазарджик – с. Огняново – с. Исперихово – с. Козарско – с. Бяга – гр. Брацигово

 

В делнични дни:

тръгва от автогара гр.Пазарджик: 7.30, 12.30, 14.10, 15.20, 18.15

тръгва от автогара гр. Брацигово: 6.30, 12.00, 16.30

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 13.30, 15.20, 17.55

тръгва от автогара гр. Брацигово: 12.00, 16.30Автобусна линия гр. Пазарджик - гр. Пещера


Маршрут: АГ Пазарджик - с. Главиница – с. Капитан Димитриево – с. Радилово – гр. Пещера

В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 6.15; 7.15; 8.15; 9.15; 10.15; 11.15; 12.15; 13.15; 14.15; 15.15; 16.15; 17.15; 18.15; 19.15

Тръгва от автогара Пещера: 6.15; 7.15; 8.15; 9.15; 10.15; 11.15; 12.15; 13.15; 14.15; 15.15; 16.15; 17.15; 18.15; 19.15

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 8.15; 9.45; 11.15; 12.45; 14.15; 15.45; 17.15; 18.45

Тръгва от автогара Пещера: 8.15; 9.45; 11.15; 12.45; 14.15; 15.45; 17.15; 18.45


Автобусна линия гр. Пазарджик-гр. Велинград


Маршрут: АГ Пазарджик - мост “Атлантик”- с. Звъничево – с. Братаница – с. Ветрен дол – гара Варвара – Варварски бани – гара Костандово – гр. Велинград


В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 18.00

Тръгва от автогара гр. Велинград: 8.30; 10.00; 11.30; 13.00; 16.00; 18.00

В празнични и почивни дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 18.00

Тръгва от автогара гр. Велинград: 10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 18.00

 

 Автобусна линия № 26 гр. Пазарджик – с. Семчиново


Маршрут: АГ Пазарджик - мост “Атлантик”- с. Звъничево – с. Братаница – с. Ветрен дол – гара Варвара – с. Варвара – с. Симеоновец – с. Семчиново


В делнични дни:

Тръгва от автогара Пазарджик: 7.05; 9.15; 10.15; 11.15; 13.25; 15.25; 17.45; 19.35

Тръгва от с. Семчиново: 6.10; 7.50; 10.05; 11.30; 12.20; 14.20; 16.20; 18.40

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара Пазарджик: 7.10, 9.15,13.25, 15.25,17.45, 19.30

Тръгва от с. Семчиново: 6.10, 7.50, 10.05,14.20, 16.10, 18.40