projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 84

PostHeaderIconСписък 84

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във понеделник, 14..07..2014г.          

валидно до 28.07..2014, 17:00 часа             

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

1. 

АУ002447 от 21.11.2013г.

    АУЗД

ЕТ”ДИМИТЪР ДОНОВ-ГРА –АЛ”

гр.Пазарджик ул.”Осми март”, № 10, вх.А, ап.21

*****

ДПС

 

Изх № 13-38-210 от 14.07.2014г.

2. 

ПДП002597 от

21.11.2013г.

 

ПОКАНА

ЕТ”ДИМИТЪР ДОНОВ-ГРА –АЛ”

гр.Пазарджик ул.”Осми март”, № 10, вх.А, ап.21

*****

ДПС

Изх № 13-38-210 от 14.07.2014г.

3. 

АУ002451 от 22.11.2013г.

 

АУЗД

„Ромас Лампрос –Интернешънъл траспорт”ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботвв”, № 141, ет.02

*****

ДПС

Изх №13-38-211 от 14.07.2014г.

4. 

ПДП002605 от

22.11.2013г.

 

ПОКАНА

„Ромас Лампрос –Интернешънъл траспорт”ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботвв”,№ 141,ет.02

*****

ДПС

Изх №13-38-211 от 14.07.2014г.

5. 

АУ002453 от 22.11.2013г.

АУЗД

Цветанка Василева Божилова

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев”, № 003, ет.08, ап.039

*****

ДНИ, ТБО

ДПС

Изх №13-Ц-12 от

14.07.2014г.

6. 

ПДП002604 от 22.11.2013г.

ПОКАНА

Цветанка Василева Божилова

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев”, № 003, ет.08, ап.039

*****

ДНИ, ТБО

ДПС

Изх №13-Ц-12 от

14.07.2014г.

7. 

АУ002452 от 22.11.2013г.

   АУЗД

Иван Трендафилов  Гълъбинов

гр.Пазарджик, бул.”Райко Алексиев”, № 003, ет.08, ап.039

*****

ДНИ, ТБО

ДПС

Изх № 13-И-106 от 14.07.2014г.

8. 

ПДП002603 от

22.11.2013г.

  ПОКАНА

Иван Трендафилов  Гълъбинов

гр.Пазарджик, бул.”Райко Алексиев”,  003, ет.08, ап.039

*****

ДНИ, ТБО,

ДПС

Изх № 13-И-106 от 14.07.2014г.

9. 

АУ002454 от 22.11.2013г.

   АУЗД

Северина Стефанова  Маринкова

гр.Пазарджик, бул.”България”, № 010, ет.01, ап.002

*****

 ДПС, ТБО,

ДНИ

Изх № 13-С- 153 от  14.07..2014г.

10.

ПДП002606 от

22.11.2013г.

 

  ПОКАНА

Северина Стефанова  Маринкова

гр.Пазарджик, бул.”България”, № 010, ет.01, ап.002

*****

 ДПС, ТБО,

ДНИ

Изх № 13-С-153 от 14.07.2014г.

11.

АУ002455 от 25.11.2013г.

   АУЗД

АНДОН АЛЬОШОВ ПАШОВ

гр.Пазарджик, ул."Спартак",  №004, ет.04, ап.011

*****

ДНИ, ТБО,

ДПС

Изх № 13-А-117 от 14.07.2014г.

12. 

ПДП002611 от

25.11.2013г.

  ПОКАНА

АНДОН АЛЬОШОВ ПАШОВ

гр.Пазарджик, ул."Спартак",  №004, ет.04, ап.011

*****

ДНИ, ТБО,

ДПС

Изх № 13-А-117 от 14.07.2014г.

13.

АУ002461 от 26.11.2013г.

АУЗД

ДЕЛА  ГЕОРГИЕВА АНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул. "Дунав” №06, ет.09, ап.047

*****

ДПС, ДНИ,

ТБО

Изх № 13-Д-111 от 14.07.2014г.

14.

ПДП002620от

26.11.2013г.

ПОКАНА

ДЕЛА  ГЕОРГИЕВА АНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул. "Дунав” №06, ет.09, ап.047

*****

ДПС,ДНИ,

ТБО

Изх № 13-Д-111 от 14.07.2014г.

15.

АУ002462 от 26.11.2013г.

   АУЗД

Димитър  Максимов Кьосеков

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” № 026, ет.01 ап.002

*****

ДПС

Изх № 13-Д-110 от14.07.2014г.

16.

ПДП002621 от

26.11.2013г.

ПОКАНА

Димитър  Максимов Кьосеков

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” № 026, ет.01 ап.002

*****

 ДПС

Изх № 13-Д-110 от 14.07.2014г.

17.

АУ0002470 от 27.11.2013г. 

 

АУЗД

ИВАН САШОВ БАРАКОВ

гр.Пазарджик, ул."Портокал” №017

*****

ДНИ,ТБО

ДПС

Изх № 13-И-105 от 14.07.2014г.

18.

ПДП002637 от

28.11.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН САШОВ БАРАКОВ

гр.Пазарджик, ул."Портокал” №017

*****

ДНИ, ТБО

ДПС

Изх № 13-И-105 от 14.07.2014г.

19.

АУ002471 от 27.11.2013г.

 

АУЗД

БОРИС ЙВАНОВ  ГЕШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Единадесети август”, № 004, ет.02

*****

 ДНИ, ТБО, ДПС

Изх №13-Б- 37 от

14.07.2014г.

20.

ПДП002625 от

27.11.2013г.

 

ПОКАНА

БОРИС ЙВАНОВ  ГЕШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Единадесети август”, № 004,ет.02

*****

ДНИ, ТБО

ДПС

Изх №13-Б- 37 от

14.07.2014г.

21. 

АУ002481 от 28.11.2013г.

АУЗД

НИКОЛАЙ МАНОЛОВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул."Проф.Иван Батаклиев" №04, вх.Б, ет.08, ап.048

*****

ДНИ, ТБО, ДПС

Изх №13-Н-72от

14.07.2014г.

22.

ПДП002646 от

28.11.2013г.

ПОКАНА

НИКОЛАЙ МАНОЛОВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул."Проф.Иван Батаклиев" № 04, вх.Б, ет.08, ап.048

*****

ДНИ ТБО, ДПС

Изх №13-Н-72от

14.07.2014г.

23.

АУ002485  от 28.11.2013г.

АУЗД

Здравко  Людмилов  Коцев

гр.Пазарджик, ул."Дунав" № 001, ет.06, ап.017

*****

ДНИ, ТБО

ДПС

Изх№13-З-24 от 14.07.2014г.

24.

ПДП002645 от

28.11.2013г.

 

ПОКАНА

Здравко  Людмилов  Коцев

гр.Пазарджик, ул."Дунав" № 001, ет.06, ап.017

*****

ДНИ, ТБО

ДПС

Изх №13-З-24 от 14.07.2014г.

25.

АУ002489 от

28.11.2013г.

 

АУЗД

Цветанка Стойкова  Търкаланова

с. Ивайло, Общ.Пазарджик,  ул."Петнадесета" № 014

*****

ДПС

Изх №13-Ц-11 от

14.07.2014г.

26.

ПДП002684 от

04.12.2013г.

 

ПОКАНА

Цветанка Стойкова  Търкаланова

с. Ивайло, Общ.Пазарджик,  ул."Петнадесета" № 014

*****

ДПС

Изх №13-Ц-11 от

14.07.2014г.

27.

АУ0002490 от

28.11.2013г.

АУЗД

МАРИЯ АНГЕЛОВА  БРЪМБАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Връх Братия",  №027, ет.05, ап.024

*****

ДПС, ДНИ

ТБО

Изх №13-М-91 от  14.07.2014г.

28.

ПДП002685 от

04.12.2013г.

ПОКАНА

МАРИЯ АНГЕЛОВА  БРЪМБАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Връх Братия", №027, ет.05, ап.024

*****

ДПС, ДНИ

ТБО

Изх №13-М-91 от  14.07.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 14.07.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 28.07.2014г.