projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 85

PostHeaderIconСписък 85

 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 16.07.2014г.          

валидно до 30.07.2014, 17:00 часа             

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002491 от 28.11.2013г.

 

АУЗД

МИНКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Проф.Иван Батаклиев” №004, вх.Б, ет.08, ап.048

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-94 от 16.07.2014г.

2.

ПДП002648 от

28.11.2013г.

 

ПОКАНА

МИНКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Проф.Иван Батаклиев” №004, вх.Б, ет.08, ап.048

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-94 от 16.07.2014г.

3.

АУ002493 от 28.11.2013г.

 

АУЗД

ИБРЯМ МУСТАФА АХМЕД

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №083, ет.06, ап.021

*****

ДНИ/ТБО /ДПС

Изх № 13-И-108 от 16.07.2014г.

4.

ПДП002713 от

05.12.2013г.

 

ПОКАНА

ИБРЯМ МУСТАФА АХМЕД

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №083, ет.06, ап.021

*****

ДНИ/ТБО /ДПС

Изх № 13-И-108 от 16.07.2014г.

5.

АУ002494 от 28.11.2013г.

 

АУЗД

СПАС ДИМИТРОВ ГЪЛЪБИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Шейново” №014

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-155 от 16.07.2014г.

6.

ПДП002656 от

29.11.2013г.

 

ПОКАНА

СПАС ДИМИТРОВ ГЪЛЪБИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Шейново” №014

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-155 от 16.07.2014г.

7.

АУ002495 от 28.11.2013г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВЕЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Сан Стефано” №014

*****

ДНИ/ТБО /ДПС

Изх № 13-Н-75 от

16.07.2014г.

8.

ПДП002652 от

29.11.2013г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВЕЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Сан Стефано” №014

*****

ДНИ/ТБО /ДПС

Изх № 13-Н-75 от

16.07.2014г.

9.

АУ002497 от 28.11.2013г.

АУЗД

Илина Спасова Искрева-Гълъбинова

гр.Пазарджик, ул.”Шейново” №014

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-109 от16.07.2014г.

10.

ПДП002657 от

29.11.2013г.

ПОКАНА

Илина Спасова Искрева-Гълъбинова

гр.Пазарджик, ул.”Шейново” №014

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-109 от16.07.2014г.

11.

АУ002498 от 29.11.2013г.

АУЗД

МИХАИЛ ГОГОВ

ЙОСИФОВ

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №021

*****

ДНИ/ТБО ДПС

Изх № 13-М-95 от 16.07.2014г.

12.

ПДП002686 от

04.12.2013г.

ПОКАНА

МИХАИЛ ГОГОВ

ЙОСИФОВ

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №021

*****

ДНИ/ТБО /ДПС

Изх № 13-М-95 от 16.07.2014г.

13.

АУ002503 от 29.11.2013г.

 

АУЗД

БАНКО АТАНАСОВ БАНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Отец Паисий” №03

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-38 от

16.07.2014г.

14.

ПДП002658 от

29.11.2013г.

 

ПОКАНА

БАНКО АТАНАСОВ БАНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Отец Паисий” №03

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-38 от

16.07.2014г.

15.

АУ002513 от 03.12.2013г.

 

АУЗД

ЕТ “Запринка Шуманова-Спадина”

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №116, ет.5, ап.10

*****

ДПС

Изх№13-38-215 от 16.07.2014г.

16.

ПДП002667от

03.12.2013г.

 

ПОКАНА

ЕТ “Запринка Шуманова-Спадина”

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №116, ет.5, ап.10

*****

ДПС

Изх№13-38-215 от 16.07.2014г.

17.

АУ002515 от 03.12.2013г.

 

АУЗД

ТАТЯНА БОРИСОВА АТАНАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №001, ет.04, ап.017

*****

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-Т-49 от

16.07.2014г.

18.

ПДП002681 от

04.12.2013г.

 

ПОКАНА

ТАТЯНА БОРИСОВА АТАНАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №001, ет.04, ап.017

*****

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-Т-49 от

16.07.2014г.

19.

АУ002518 от 03.12.2013г.

 

АУЗД

Генка Илиева Савова - Стаменова

гр.Пазарджик, ул.”Петър Мусевич” №008

*****

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-Г-102 от 16.07.2014г.

20.

ПДП002698 от

04.12.2013г.

 

ПОКАНА

Генка Илиева Савова - Стаменова

гр.Пазарджик, ул.”Петър Мусевич” №008

*****

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-Г-102 от 16.07.2014г.

21.

АУ002521 от 03.12.2013г.

АУЗД

МЕТОДИ ТОДОРОВ СТАМЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Мусевич” №008

*****

ДНИ/ ТБО

Изх №13-М-96 от

16.07.2014г.

22.

ПДП002697от

04.12.2013г.

 

ПОКАНА

МЕТОДИ ТОДОРОВ СТАМЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Мусевич” №008

*****

ДНИ/ ТБО

Изх №13-М-96 от

16.07.2014г.

23.

АУ002522 от 03.12.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №001, ет.04, ап.017

*****

ДПС/ДНИ / ТБО

Изх № 13-Д 112 от 16.07.2014г.

24.

ПДП002682от

04.12.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №001, ет.04, ап.017

*****

ДПС/ДНИ / ТБО

Изх № 13-Д 112 от 16.07.2014г.

25.

АУ002524 от 04.12.2013г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Шишман” №009

*****

ДПС/ДНИ / ТБО

Изх № 13-В-122 от 16.07.2014г.

26.

ПДП002677от

04.12.2013г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Шишман” №009

*****

ДПС/ДНИ / ТБО

Изх № 13-В-122 от 16.07.2014г.

27.

АУ002525 от 04.12.2013г.

 

АУЗД

“ДАСАНТОШ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №006

*****

ДПС

Изх № 13-38-214 от 16.07.2014г.

28.

ПДП002678от

04.12.2013г.

 

ПОКАНА

“ДАСАНТОШ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №006

*****

ДПС

Изх № 13-38-214 от 16.07.2014г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 16.07.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 30.07.2014г.