projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 86

PostHeaderIconСписък 86

There are no translations available.

 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък,18.07.2014г.          

валидно до 31.07.2014, 17:00 часа              

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002562 от 06.12.2013г.

АУЗД

ЕТ”ГЕОРГИ КЪНЧЕВ-СИЛУЕТ”

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КЪНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Никола Вапцаров”, №6

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-38-218 от 18.07.2014г.

2.

ПДП002732 от 06.12.2013г.

 

ПОКАНА

ЕТ”ГЕОРГИ КЪНЧЕВ-СИЛУЕТ”

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КЪНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Никола Вапцаров”, №6

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-38-218 от 18.07.2014г.

3.

АУ002464 от 09.11.2013г.

 

АУЗД

„ИМЕА”ООД

ИЛИЯ ИВАНОВ СЛАВКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Златица”, № 1

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх № 13-38-217 от 18.07.2014г.

4.

ПДП002791 от 13.12.2013г.

 

ПОКАНА

„ИМЕА”ООД

ИЛИЯ ИВАНОВ СЛАВКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Златица”, № 1

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх № 13-38-217 от 18.07.2014г.

5.

АУ002565 от 09.12.2013г.

 

АУЗД

СПАС ХРИСТОВ АНДРЕЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев”, № 9, ет.4, ап.8

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-С-156 от 18.07.2014г.

6.

ПДП002735 от 09.12.2013г.

ПОКАНА

СПАС ХРИСТОВ АНДРЕЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев”, № 9, ет.4, ап.8

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-С-156 от 18.07.2014г.

7.

АУ002560 от 06.12.2013г.

АУЗД

ЯШАР РАМАДАН ЯШАР

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, №12 ет.3, ап.12

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх № 13-Я-10 от 18.07.2014г.

8.

ПДП002728 от 06.12.2013г.

ПОКАНА

ЯШАР РАМАДАН ЯШАР

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, №12 ет.3, ап.12

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх № 13-Я-10 от 18.07.2014г.

9.

АУ002554 от 06.12.2013г.

АУЗД

НАСКО АСЕНОВ ХАДЖОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, №30 ет.1, ап.3

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-Н-76 от 18.07.2014г.

10.

ПДП002746 от 09.12.2013г.

 

ПОКАНА

НАСКО АСЕНОВ ХАДЖОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, №30 ет.1, ап.3

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-Н-76 от 18.07.2014г.

11.

АУ002551 от 06.12.2013г.

АУЗД

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КОЛЕВ

гр.Пазарджик, ул."Васил Левски" №8, ет.1, ап.1

*****

 

ДПС

Изх № 13-К-76 от 18.07.2014г.

12.

ПДП002745 от 09.12.2013г.

ПОКАНА

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КОЛЕВ

гр.Пазарджик, ул."Васил Левски" №8, ет.1, ап.1

*****

 

ДПС

Изх № 13-К-76 от 18.07.2014г.

13.

АУ002545 от 05.12.2013г.

АУЗД

КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ

с.Сарая, общ.Пазарджик, ул.”Тридесета” №26

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-К-77 от 18.07.2014г.

14.

ПДП002717 от 05.12.2013г.

ПОКАНА

КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ

с.Сарая, общ.Пазарджик, ул.”Тридесета” №26

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-К-77 от 18.07.2014г.

15.

АУ002543 от 05.12.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ СПАСОВ УЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Антим I№23, ет.1, ап.2

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-Г-103 от 18.07.2014г.

16.

ПДП002714 от 05.12.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ СПАСОВ УЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Антим I№23, ет.1, ап.2

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-Г-103 от 18.07.2014г.

17.

АУ002537 от 05.12.2013г.

 

АУЗД

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЗАПРЯНОВ

гр.Пазарджик, ул."Завоя на черна" №3, ет.3, ап.6

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-Р-34 от 18.07.2014г.

18.

ПДП002710 от 05.12.2013г.

 

ПОКАНА

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЗАПРЯНОВ

гр.Пазарджик, ул."Завоя на черна" №3, ет.3, ап.6

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-Р-34 от 18.07.2014г.

19.

АУ002536 от 05.12.2013г.

АУЗД

ВЕЛИЧКА ЛАТИНОВА ДУМБАЛОВА

гр.Пазарджик, ул."Цанко Церковски" №22, ет.2, ап.8

*****

ДПС

Изх №13-В-123 от 18.07.2014г.

20.

ПДП002741 от 09.12.2013г.

ПОКАНА

ВЕЛИЧКА ЛАТИНОВА ДУМБАЛОВА

гр.Пазарджик, ул."Цанко Церковски" №22, ет.2, ап.8

*****

ДПС

Изх №13-В-123 от 18.07.2014г.

21.

АУ002535 от 04.12.2013г.

АУЗД

СТОЯН СТОЯНОВ ХАЙДУШКИ

гр.Пазарджик, ул."Кн.М.Луиза" №127, ет.2, ап.12

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх №13-С-157   от 18.07.2014г.

22.

ПДП002704 от 04.12.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯН СТОЯНОВ ХАЙДУШКИ

гр.Пазарджик, ул."Кн.М.Луиза" №127, ет.2, ап.12

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх №13-С-157   от 18.07.2014г.

23.

АУ002534 от 04.12.2013г.

 

АУЗД

ЕЛЕОНОРА СТОЯНОВА ПЕНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Градинарска”, №13, ет.1, ап.1

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Е-58 от 18.07.2014г.

24.

ПДП002706 от 05.12.2013г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕОНОРА СТОЯНОВА ПЕНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Градинарска”, №13, ет.1, ап.1

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Е-58 от 18.07.2014г.

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 18.07.2014г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 31.07.2014г.