projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 87

PostHeaderIconСписък 87

There are no translations available.

 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във понеделник, 21..07..2014г.          

валидно до 04.08..2014, 17:00 часа             

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002572 от 09.12.2013г.

   АУЗД

ДИМИТЪР КАЛОЯНОВ МАНЧЕВ

гр.Пазарджик ул.”Огоста”, № 0329

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Д-113 от 21.07.2014г.

2.

ПДП002782 от 12.12.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР КАЛОЯНОВ МАНЧЕВ

гр.Пазарджик ул.”Огоста”, № 0329

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Д-113 от 21.07.2014г.

3.

АУ002574 от 10.12.2013г.

 

АУЗД

Виолета Филипова Колева

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска”, № 063, ет.01, ап.01

*****

ДНИ,ТБО

Изх №13-В-125 от 21.07.2014г.

4.

ПДП002755 от 10.12.2013г.

 

ПОКАНА

Виолета Филипова Колева

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска”, № 063, ет.01, ап.01

*****

ДНИ,ТБО

Изх №13-В-125 от 21.07.2014г.

5.

АУ002580 от 10.12.2013г.

АУЗД

МАРИО ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, № 012, ет.02, ап.005

*****

ДНИ,ТБО

Изх №13-М-98 от

21.07.2014г.

6.

ПДП002762 от 11.12.2013г.

ПОКАНА

МАРИО ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, № 012, ет.02, ап.005

*****

ДНИ,ТБО

Изх №13-М-98 от

21.07.2014г.

7.

АУ002585 от 11.12.2013г.

   АУЗД

„Пампов Индустриални настилки” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Хан Кубрат ”, № 06, ет.07, ап.028

*****

ДПС

Изх № 13-38-221 от 21.07.2014г.

8.

ПДП002765 от 11.12.2013г.

ПОКАНА

„Пампов Индустриални настилки” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Хан Кубрат ”, № 06, ет.07, ап.028

*****

ДПС

Изх № 13-38-221 от 21.07.2014г.

9.

АУ002589 от 11.12.2013г.

   АУЗД

НАДЕЖДА ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска”, № 061, ет.05, ап.009

*****

ДПС

Изх № 13-Н- 77 от 21.07..2014г.

10.

ПДП002814 от 13.12.2013г.

 

ПОКАНА

НАДЕЖДА ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска”, № 061, ет.05, ап.009

*****

ДПС

Изх № 13-Н-77 от 21.07.2014г.

11.

АУ002591 от 11.12.2013г.

   АУЗД

Антоанета Костадинова Суроджийска

гр.Пазарджик, ул."Рила", №036, вх.А, ет.03, ап.006

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-А-119 от 21.07.2014г.

12.

ПДП002813 от 13.12.2013г.

ПОКАНА

Антоанета Костадинова Суроджийска

гр.Пазарджик, ул."Рила", №036, вх.А, ет.03, ап.006

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-А-119 от 21.07.2014г.

13.

АУ002598 от 11.12.2013г.

АУЗД

ГЕОРГИ КРУМОВ

ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик,  ул."Рила” №046, ет.04, ап.008

*****

ДПС, ДНИ,

ТБО

Изх № 13-Г-104 от 21.07.2014г.

14.

ПДП002805 от 13.12.2013г.

ПОКАНА

ГЕОРГИ КРУМОВ

ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик,  ул."Рила” №046, ет.04, ап.008

*****

ДПС,ДНИ,

ТБО

Изх № 13-Г-104 от 21.07.2014г.

15.

АУ002599 от 11.12.2013г.

   АУЗД

ЕЛКА ЯНКОВА КОСТАДИНОВА

гр.Пазарджик,  ул.”Дунав” № 018, ет.01, ап.001

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Е-59 от

21.07.2014г.

16.

ПДП002771 от 11.12.2013г.

ПОКАНА

ЕЛКА ЯНКОВА КОСТАДИНОВА

гр.Пазарджик,  ул.”Дунав” № 018, ет.01, ап.001

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Е-59 от 21.07.2014г.

17.

АУ0002600 от 12.12.2013г.

 

АУЗД

СД”Деспотис -Иван Тошев сие”

гр.Пазарджик,  ул."Славянска” №003А

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38-220 от 21.07.2014г.

18.

ПДП002772 от 12.12.2013г.

 

ПОКАНА

СД”Деспотис -Иван Тошев сие”

гр.Пазарджик, ул."Славянска” №003А

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38-220 от 21.07.2014г.

19.

АУ002601 от 12.12.2013г.

 

АУЗД

Благовеста Кръстанова Димитрова

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов”, № 015

*****

ДНИ, ТБО, ДПС

Изх №13-Б-39 от

21.07.2014г.

20.

ПДП002784 от 12.12.2013г.

 

ПОКАНА

Благовеста Кръстанова Димитрова

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов”, № 015

*****

ДНИ ТБО,ДПС

Изх №13-Б-39 от

21.07.2014г.

21.

АУ002607 от 12.12.2013г.

АУЗД

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул."Опълченска"          № 017

*****

ДНИ/ ТБО

Изх №13-Р-35от

21.07.2014г.

22.

ПДП002831 от 16.12.2013г.

ПОКАНА

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул."Опълченска"           № 017

*****

ДНИ /ТБО

Изх №13-Р-35от

21.07.2014г.

23.

АУ002609 от 12.12.2013г.

АУЗД

Валентин Севделинов Ангелов

гр.Пазарджик, ул." Рила" № 010, ет.06, ап.021

*****

ДНИ,ТБО

Изх№13-В-124 от 21.07.2014г.

24.

ПДП002779 от 12.12.2013г.

 

ПОКАНА

Валентин Севделинов Ангелов

гр.Пазарджик, ул."Рила" № 010, ет.06, ап.021

*****

ДНИ,ТБО

Изх №13-В-124 от 21.07.2014г.

25.

АУ002610 от 12.12.2013г.

 

АУЗД

ИВАН АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ

гр.Пазарджик, ул."Рила" № 042, ет.02, ап.05

*****

ДНИ,ТБО

Изх №13-И-111 от 21.07.2014г.

26.

ПДП002797 от 13.12.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ

гр.Пазарджик, ул."Рила" № 042, ет.02, ап.05

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх №13-И-111 от 21.07.2014г.

27.

АУ0002644 от 14.12.2013г.

АУЗД

СОНЯ   АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила", №042

*****

ДНИ,ТБО

Изх №13-С-158 от 21.07.2014г.

28.

ПДП002854 от 17.12.2013г.

ПОКАНА

СОНЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.” Рила", №042

*****

ДНИ,ТБО

Изх №13-С-158 от   21.07.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 21.07.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 04.08.2014г.