projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно преценяване необходимостта от ОВОС, на Инвестиционно предложение за „Добив на подземни води, чрез 1 бр. кладенец за промишлено водоснабдяване /осигуряване на вода за производство на бетон и вар” в ПИ №000076, м.„Долна вада”, землището на

PostHeaderIconСъобщение относно преценяване необходимостта от ОВОС, на Инвестиционно предложение за „Добив на подземни води, чрез 1 бр. кладенец за промишлено водоснабдяване /осигуряване на вода за производство на бетон и вар” в ПИ №000076, м.„Долна вада”, землището на

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е
 
         На основание чл.6, ал.9 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,
           Община Пазарджик, Ви уведомява за изготвена информация по Приложение №2, за преценяване необходимостта от ОВОС, на Инвестиционно предложение за „Добив на подземни води, чрез 1/един/ брой кладенец за промишлено водоснабдяване /осигуряване на вода за производство на бетон и вар” в ПИ №000076, м. „Долна вада”, в землището на с.Огняново, общ.Пазарджик.
 
Възложител: „СТРОЙПЕРФЕКТ” ЕООД, адрес: ул.”45-та”№5, с. Синитево, общ. Пазарджик.
        
Местонахождение: ПИ №000076, м. „Долна вада”, в землището на с.Огняново, общ.Пазарджик
 
ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ, МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СРОК ОТ 21.07.2014 Г. ДО 03.08.2014Г..
 
За контакти : Кметство Огняново; Община Пазарджик - Екология ,Стая 709, Тел. 402-230