projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 88

PostHeaderIconСписък 88

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в вторник, 22.07.2014г.          

валидно до 05.08.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002640 от 14.12.2013г.

 АУЗД

СОНЯ СЕЙКОВА ГЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №26

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-159 от 22.07.2014г.

2.

ПДП002834 от

16.12.2013г.

 ПОКАНА

СОНЯ СЕЙКОВА ГЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №26

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-159 от 22.07.2014г.

3.

АУ002639 от 14.12.2013г.

 АУЗД

АТАНАСКА ЖИВКОВА МАРИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №20, ет.7, ап.21

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-120 от 22.07.2014г.

4.

ПДП002821 от

14.12.2013г.

 ПОКАНА

АТАНАСКА ЖИВКОВА МАРИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №20, ет.7, ап.21

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-120 от 22.07.2014г.

5.

АУ002635 от 13.12.2013г.

 

АУЗД

ВЕЛИЗАР РАДОСТИНОВ ЧАКЪРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Опълченска” №015

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-126 от 22.07.2014г.

6.

ПДП002806 от

13.12.2013г.

 

ПОКАНА

ВЕЛИЗАР РАДОСТИНОВ ЧАКЪРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Опълченска” №015

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-126 от 22.07.2014г.

7.

АУ002633 от 13.12.2013г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВА СТАРИПАВЛОВА

гр.Пазарджик, ул. ”Рила” №16, вх.А, ет.3, ап.7

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-127 от 22.07.2014г.

8.

ПДП002809 от

13.12.2013г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВА СТАРИПАВЛОВА

гр.Пазарджик, ул. ”Рила” №16, вх.А, ет.3, ап.7

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-127 от 22.07.2014г.

9.

АУ002626 от 13.12.2013г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Георги С Раковски” №5, ет.6, ап.31

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-80 от 22.07.2014г.

10.

ПДП002857 от

17.12.2013г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Георги С Раковски” №5, ет.6, ап.31

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-80 от 22.07.2014г.

11.

АУ002620 от 12.12.2013г.

 

АУЗД

ЛАЗАР ФИЛИПОВ ЛУЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул."Петър Бонев" №82, ет.04, ап.13

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-53 от 22.07.2014г.

12.

ПДП002786 от

12.12.2013г.

 

ПОКАНА

ЛАЗАР ФИЛИПОВ ЛУЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул."Петър Бонев" №82, ет.04, ап.13

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-53 от 22.07.2014г.

13.

АУ002619 от 12.12.2013г.

 

АУЗД

БИНКА МИТКОВА КОСТАДИНОВА

гр.Пазарджик, ул. ”Рила” №016, вх.Б, ет.07,ап.40

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-41 от 22.07.2014г.

14.

ПДП002792 от

13.12.2013г.

 

ПОКАНА

БИНКА МИТКОВА КОСТАДИНОВА

гр.Пазарджик, ул. ”Рила” №016, вх.Б, ет.07,ап.40

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-41 от 22.07.2014г.

15.

АУ002617 от 12.12.2013г.

 

АУЗД

ЦОНЧО ЗАХАРИЕВ БЕЙКОВ

гр.Пазарджик, ул. "Рила" №28, вх.А, ет.06, ап.011

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ц-13 от 22.07.2014г.

16.

ПДП002793 от

13.12.2013г.

 

ПОКАНА

ЦОНЧО ЗАХАРИЕВ БЕЙКОВ

гр.Пазарджик, ул. "Рила" №28, вх.А, ет.06, ап.011

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ц-13 от 22.07.2014г.

17.

АУ002616 от 12.12.2013г.

 

АУЗД

ИВАНКА МАЛИНОВА БЕЙКОВА

гр.Пазарджик, ул. "Рила" №28, ет.06, ап.011

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-112 от 22.07.2014г.

18.

ПДП002794 от

13.12.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА МАЛИНОВА БЕЙКОВА

гр.Пазарджик, ул. "Рила" №28, ет.06, ап.011

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-112 от 22.07.2014г.

19.

АУ002615 от 12.12.2013г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул."Рила" №58, ет.04, ап.010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-81 от 22.07.2014г.

20.

ПДП002795 от

13.12.2013г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул."Рила" №58, ет.04, ап.010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-81 от 22.07.2014г.

21.

АУ002614 от 12.12.2013г.

 

АУЗД

НЕДКА ИЛИЕВА КАЛОЯНОВА

гр.Пазарджик, ул."Райко Алексиев" №29, ет.01, ап.3

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-82 от 22.07.2014г.

22.

ПДП002798 от

13.12.2013г.

 

ПОКАНА

НЕДКА ИЛИЕВА КАЛОЯНОВА

гр.Пазарджик, ул."Райко Алексиев" №29, ет.01, ап.3

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-82 от 22.07.2014г.

23.

АУ002612 от 12.12.2013г.

 

АУЗД

ТЕМЕНУЖКА ЙОСИФОВА ЙОСИФОВА

гр.Пазарджик, ул. "Рила" №42, ет.02, ап.05

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-T-51 от 22.07.2014г.

24.

ПДП002796 от

13.12.2013г.

 

ПОКАНА

ТЕМЕНУЖКА ЙОСИФОВА ЙОСИФОВА

гр.Пазарджик, ул. "Рила" №42, ет.02, ап.05

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-T-51 от 22.07.2014г.

25.

АУ002611 от 12.12.2013г.

 

АУЗД

АНДРЕЙ ИВАНОВ ТАМБУРОВ

гр.Пазарджик, ул. "Дойран" №015, ет.02

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-A-121 от 22.07.2014г.

26.

ПДП002781 от

12.12.2013г.

 

ПОКАНА

АНДРЕЙ ИВАНОВ ТАМБУРОВ

гр.Пазарджик, ул. "Дойран" №015, ет.02

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-A-121 от 22.07.2014г.

27.

АУ002637 от 14.12.2013г.

 

АУЗД

“ИТАЛ КОМЕРЧО – 91” ООД

гр.Пазарджик, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №004

******

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-38-223 от 22.07.2014г

28.

ПДП002828 от

14.12.2013г.

 

ПОКАНА

“ИТАЛ КОМЕРЧО – 91” ООД

гр.Пазарджик, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №004

******

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-38-223 от 22.07.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 22.07.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 05.08.2014г.