projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 89

PostHeaderIconСписък 89

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 23.07.2014г.          

валидно до 06.08.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002066 от 19.08.2013г.

 

АУЗД

АННА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Хан Кубрат” №6, ет.2, ап.10

******

ДПС

Изх № 13-А-122 от

23.07.2014г.

2.

ПДП002084 от

20.08.2013г.

 

ПОКАНА

АННА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Хан Кубрат” №6, ет.2, ап.10

******

ДПС

Изх № 13-А-122 от

23.07.2014г.

3.

АУ002645 от 14.12.2013г.

 

АУЗД

ЙОСИФ МЕТОДИЕВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №42, ет.6, ап.17

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Й-47 от

23.07.2014г.

4.

ПДП002855 от

17.12.2013г.

 

ПОКАНА

ЙОСИФ МЕТОДИЕВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №42, ет.6, ап.17

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Й-47 от

23.07.2014г.

5.

АУ002646 от 16.12.2013г.

 

АУЗД

СТОЯН АТАНАСОВ КОЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Рила“ №12, вх.Б, ет.6 ап.24

******

ДНИ / ТБО

Изх№ 13-С-160 от

23.07.2014г.

6.

ПДП002856 от

17.12.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯН АТАНАСОВ КОЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила“ №12, вх.Б, ет.6, ап.24

******

ДНИ / ТБО

Изх№ 13-С-160 от

23.07.2014г.

7.

АУ002647 от 16.12.2013г.

 

АУЗД

НЕЛИ НИКОЛОВА КОЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рил “ №28, вх.Б, ет.6,ап.24

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Н-83 от

23.07.2014г.

8.

ПДП002858 от

17.12.2013г.

 

ПОКАНА

НЕЛИ НИКОЛОВА КОЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила“ №28, вх.Б, ет.6,ап.24

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Н-83 от

23.07.2014г.

9.

АУ002649 от 16.12.2013г.

 

АУЗД

БЛАГОВЕСТА ПЕНКОВА НЕШЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила“ №58, ет.5, ап.15

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Б-42 от

23.07.2014г.

10.

ПДП002860 от

17.12.2013г.

 

ПОКАНА

БЛАГОВЕСТА ПЕНКОВА НЕШЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила“ №58, ет.5, ап.15

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Б-42 от

23.07.2014г.

11.

АУ002651от 16.12.2013г.

 

АУЗД

АНГЕЛ БОРИСОВ ТЕОДОСИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Веслец“ №17

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-123 от

23.07.2014г.

12.

ПДП002830 от

16.12.2013г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ БОРИСОВ ТЕОДОСИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Веслец“ №17

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-123 от

23.07.2014г.

13.

АУ002652 от 16.12.2013г.

 

АУЗД

МИХАИЛ ДИМИТРОВ КИРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила“ №42, ет.5, ап.14

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-М-99 от

23.07.2014г.

14.

ПДП002837 от

16.12.2013г.

 

ПОКАНА

МИХАИЛ ДИМИТРОВ КИРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила“ №42, ет.5, ап.14

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-М-99 от

23.07.2014г.

15.

АУ002654 от 16.12.2013г.

 

АУЗД

ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА ТОНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №34, ет.6, ап.17

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Й-46 от

23.07.2014г.

16.

ПДП002838 от

16.12.2013г..

 

ПОКАНА

ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА ТОНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №34, ет.6, ап.17

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Й-46 от

23.07.2014г.

17.

АУ002656 от

16.12.2013г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ПИПЕРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №36, вх.А, ет.1, ап.2

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-В-128 от

23.07.2014г.

18.

ПДП002839 от

16.12.2013г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ПИПЕРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №36, вх.А, ет.1, ап.2

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-В-128 от

23.07.2014г.

19.

АУ002657 от 16.12.2013г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ПИПЕРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №36, вх.А, ет.1, ап.2

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-Н-84 от

23.07.2014г.

20.

ПДП002840 от

16.12.2013г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ПИПЕРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №36, вх.А, ет.1, ап.2

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-Н-84 от

23.07.2014г.

21.

АУ002662 от 16.12.2013г.

АУЗД

ЕЛЕНА АТАНАСОВА НОНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №50, ет.2, ап.6

******

ДНИ / ТБО

Изх№13-Е-60 от

23.07.2014г.

22.

ПДП002845 от

16.12.2013г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА АТАНАСОВА НОНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №50, ет.2, ап.6

******

ДНИ / ТБО

Изх№13-Е-60 от

23.07.2014г.

23.

АУ002665 от 16.12.2013г.

 

АУЗД

ЕТ „МЕГИ-ХРИСТО СЕКОВ”

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №65

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-38-224 от

23.07.2014г.

24.

ПДП002843 от

16.12.2013г.

 

ПОКАНА

ЕТ „МЕГИ-ХРИСТО СЕКОВ”

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №65

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-38-224 от

23.07.2014г.

25.

АУ002666 от

16.12.2013г.

 

АУЗД

НИКОЛИНА СТОЯНОВА НОНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №50, вх.А, ет.2, ап.6

*****

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Н-85 от

23.07.2014г.

26.

ПДП002847 от

16.12.2013г.

 

ПОКАНА

НИКОЛИНА СТОЯНОВА НОНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №50, вх.А, ет.2, ап.6

*****

 ДНИ / ТБО

Изх № 13-Н-85 от

23.07.2014г.

27.

АУ002673 от

17.12.2013г.

 

АУЗД

НЕЛИ МИХАЙЛОВА МЕРДЖАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №50, ет.5, ап.13

*****

ДНИ / ТБО

Изх.№ 13-Н-86 от

23.07.2014г.

28.

ПДП002908 от

20.12.2013г.

 

ПОКАНА

НЕЛИ МИХАЙЛОВА МЕРДЖАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №50, ет.5, ап.13

*****

ДНИ / ТБО

Изх.№ 13-Н-86 от

23.07.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 23.07.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 06.08.2014г.