projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 90

PostHeaderIconСписък 90

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във четвъртък,24.07.2014г.          

валидно до07.08.2014, 17:00 часа   

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002677 от 17.12.2013г.

АУЗД

ЕТ”Харпел Харалампи   Пелнезов”

ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ ПЕЛНЕЗОВ

гр.Пазарджик, ул.”Найчо Цанов”, №2Б

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-38-225 от 24.07.2014г.

2.

ПДП002869 от 17.12.2013г.

 

ПОКАНА

ЕТ”Харпел Харалампи   Пелнезов”

ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ ПЕЛНЕЗОВ

гр.Пазарджик, ул.”Найчо Цанов”, №2Б

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-38-225 от 24.07.2014г.

3.

АУ002693 от 18.12.2013г.

 

АУЗД

МИХАИЛ ИЛИЕВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, № 16, вх.Б, ет.2, ап.27

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-М-100 от 24.07.2014г.

4.

ПДП002899 от

19.12.2013г.

 

ПОКАНА

МИХАИЛ ИЛИЕВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, № 16, вх.Б, ет.2, ап.27

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-М-100 от 24.07.2014г.

5.

АУ002692 от 18.12.2013г.

 

АУЗД

АНЧЕ АЛЬОШОВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, № 16, вх.Б, ет.2, ап.27

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-А-124 от 24.07.2014г.

6.

ПДП002896 от 19.12.2013г.

ПОКАНА

АНЧЕ АЛЬОШОВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, № 16, вх.Б, ет.2, ап.27

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-А-124 от 24.07.2014г.

7.

АУ002688 от 18.12.2013г.

АУЗД

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Мелник”, №7

 

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-М-101 от 24.07.2014г.

8.

ПДП002879 от

18.12.2013г.

ПОКАНА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Мелник”, №7

 

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-М-101 от 24.07.2014г.

9.

АУ002676 от 17.12.2013г.

АУЗД

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА КОРЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, №18, вх.Б ет.1, ап.18

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-Й-48 от 24.07.2014г.

10.

ПДП002865 от 17.12.2013г.

ПОКАНА

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА КОРЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, №18, вх.Б ет.1, ап.18

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-Й-48 от 24.07.2014г.

11.

АУ002678 от 17.12.2013г.

АУЗД

НЕДЕЛЧО НИКОЛОВ ЛУЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, №18, вх.Б ет.2, ап.19

*****

 

ДНИ ТБО

Изх № 13-Н-87 от 24.07.2014г.

12.

ПДП002867 от 17.12.2013г.

ПОКАНА

НЕДЕЛЧО НИКОЛОВ ЛУЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, №18, вх.Б ет.2, ап.19

*****

 

ДНИ ТБО

Изх № 13-Н-87 от 24.07.2014г.

13.

АУ002679 от 17.12.2013г.

АУЗД

ВАРВАРА РАДОСЛАВОВА БАКЪРДЖИЕВА

гр.Пазарджик, ул."Акад.Ст.Аргиров" №38

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-В-129 от 24.07.2014г.

14.

ПДП002876 от 18.12.2013г.

ПОКАНА

ВАРВАРА РАДОСЛАВОВА БАКЪРДЖИЕВА

гр.Пазарджик, ул."Акад.Ст.Аргиров" №38

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-В-129 от 24.07.2014г.

15.

АУ002680 от 17.12.2013г.

 АУЗД

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ЛУЛЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, №18, вх.Б ет.2, ап.19

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-Г-103 от 24.07.2014г.

16.

ПДП002871 от 18.12.2013г.

 ПОКАНА

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ЛУЛЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, №18, вх.Б ет.2, ап.19

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-Г-103 от 24.07.2014г.

17.

АУ002682 от 17.12.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГОГОВ

гр.Пазарджик, ул."Акад.Ст.Аргиров" №42

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-Д-115 от 24.07.2014г.

18.

ПДП002875 от 18.12.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГОГОВ

гр.Пазарджик, ул."Акад.Ст.Аргиров" №42

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-Д-115 от 24.07.2014г.

19.

АУ002687 от 18.12.2013г.

АУЗД

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул."Рила" №36, ет.8, ап.32

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Д-114 от 24.07.2014г.

20.

ПДП002887 от 19.12.2013г.

ПОКАНА

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул."Рила" №36, ет.8, ап.32

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Д-114 от 24.07.2014г.

21.

АУ002694 от 18.12.2013г.

АУЗД

АЛИ АЛИ ЮСЕИН

гр.Пазарджик, ул."Петко Д.Петков" №15

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх №13-А-125 от 24.07.2014г.

22.

ПДП002901 от 19.12.2013г.

ПОКАНА

АЛИ АЛИ ЮСЕИН

гр.Пазарджик, ул."Петко Д.Петков" №15

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх №13-А-125 от 24.07.2014г.

23.

АУ002683 от 18.12.2013г.

 АУЗД

СИЙКА БОРИСОВА ГОГОВА

гр.Пазарджик, ул."Акад.Ст.Аргиров" №42

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-С-161 от 24.07.2014г.

24.

ПДП002884 от 19.12.2013г.

 ПОКАНА

СИЙКА БОРИСОВА ГОГОВА

гр.Пазарджик, ул."Акад.Ст.Аргиров" №42

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-С-161 от 24.07.2014г.

25.

АУ002695 от 18.12.2013г.

АУЗД

ЛАЗАР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул."Рила" №27

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Л-54 от 24.07.2014г.

26.

ПДП002902 от 20.12.2013г.

ПОКАНА

ЛАЗАР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул."Рила" №27

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Л-54 от 24.07.2014г.

27.

АУ002684 от 18.12.2013г.

АУЗД

ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

гр.Пазарджик, ул."Рила" №36, вх.Б, ет.8, ап.32

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-И-113 от 24.07.2014г.

28.

ПДП002886 от 19.12.2013г.

ПОКАНА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

гр.Пазарджик, ул."Рила" №36, вх.Б, ет.8, ап.32

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-И-113 от 24.07.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 24.07.2014г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 07.08.2014г.