projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 91

PostHeaderIconСписък 91

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 25.07.2014г.          

валидно до 08.08.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002725от 30.12.2013г.

 

АУЗД

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Акад.Стоян Аргиров” №4

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Й-50 от

25.07.2014г.

2.

ПДП002921от 30.12.2013г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Акад.Стоян Аргиров” №4

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Й-50 от

25.07.2014г.

3.

АУ002724от 27.12.2013г.

 

АУЗД

КРАСИМИРА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Верила” №35

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-К-78 от

25.07.2014г.

4.

ПДП000023от 07.01.2014г.

 

ПОКАНА

КРАСИМИРА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Верила” №35

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-К-78 от

25.07.2014г.

5.

АУ002720от 27.12.2013г.

 

АУЗД

ЦВЕТАНКА ПАУНОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев“ №114, ет.6, ап.18

******

ДНИ / ТБО

Изх№ 13-Ц-14 от

25.07.2014г.

6.

ПДП002918от

30.12.2013г.

 

ПОКАНА

ЦВЕТАНКА ПАУНОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев“ №114, ет.6, ап.18

******

ДНИ / ТБО

Изх№ 13-Ц-14 от

25.07.2014г.

7.

АУ002719 от 27.12.2013г.

 

АУЗД

ЯНКО АТАНАСОВ УЗУНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов“ №55, ет.4, ап.8

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Я-11 от

25.07.2014г.

8.

ПДП000024от

07.01.2014г.

 

ПОКАНА

ЯНКО АТАНАСОВ УЗУНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов“ №55, ет.4, ап.8

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Я-11 от

25.07.2014г.

9.

АУ002716от 21.12.2013г.

 

АУЗД

„ПРОГРЕС – 2001” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Пенев“ №26

******

ДНИ / ТБО

ДПС

Изх № 13-38-226 от

25.07.2014г.

10.

ПДП000058от

09.01.2014г.

 

ПОКАНА

„ПРОГРЕС – 2001” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Пенев“ №26

******

ДНИ / ТБО

ДПС

Изх № 13-38-226 от

25.07.2014г.

11.

АУ002715от 21.12.2013г.

 

АУЗД

ВАЛЕРИ КОСТАДИНОВ СОТИРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Кубрат“ №27

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-В-130 от

25.07.2014г.

12.

ПДП002910от

21.12.2013г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕРИ КОСТАДИНОВ СОТИРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Кубрат“ №27

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-В-130 от

25.07.2014г.

13.

АУ002710от 20.12.2013г.

 

АУЗД

АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ДОБРЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев“ №122, ет.5, ап.9

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-126 от

25.07.2014г.

14.

ПДП002914от

27.12.2013г.

 

ПОКАНА

АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ДОБРЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев“ №122, ет.5, ап.9

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-126 от

25.07.2014г.

15.

АУ002703от 19.12.2013г.

 

АУЗД

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №25, ет.2, ап.2

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Й-51 от

25.07.2014г.

16.

ПДП002903от

20.12.2013г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №25, ет.2, ап.2

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Й-51 от

25.07.2014г.

17.

АУ002700от

19.12.2013г.

 

АУЗД

РОСИЦА АНГЕЛОВА МИТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №14, ет.2, ап.4

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-Р-36 от

25.07.2014г.

18.

ПДП002892от

19.12.2013г.

 

ПОКАНА

РОСИЦА АНГЕЛОВА МИТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №14, ет.2, ап.4

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-Р-36 от

25.07.2014г.

19.

АУ002699от 19.12.2013г.

 

АУЗД

ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ МИТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №14, ет.2, ап.4

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-Л-55 от

25.07.2014г.

20.

ПДП002891от

19.12.2013г.

 

ПОКАНА

ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ МИТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №14, ет.2, ап.4

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-Л-55 от

25.07.2014г.

21.

АУ000040от 08.01.2014г.

АУЗД

БОРИС ВЕЛКОВ АСЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” №22, ет.1, ап.1

******

ДНИ / ТБО

Изх№13-Б-43 от

25.07.2014г.

22.

ПДП000049от

08.01.2014г.

 

ПОКАНА

БОРИС ВЕЛКОВ АСЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” №22, ет.1, ап.1

******

ДНИ / ТБО

Изх№13-Б-43 от

25.07.2014г.

23.

АУ000039от 08.01.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ КОЦЕВ БОЖКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №50, ет.2, ап.4

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-Г-106 от

25.07.2014г.

24.

ПДП000080от

10.01.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ КОЦЕВ БОЖКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №50, ет.2, ап.4

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-Г-106 от

25.07.2014г.

25.

АУ000038от

08.01.2014г.

 

АУЗД

ЛАЗАР ИВАНОВ ЮРУКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Средна гора” №32, вх.А, ет.2, ап.6

*****

ДПС

Изх № 13-Л-56 от

25.07.2014г.

26.

ПДП000041от

08.01.2014г.

 

ПОКАНА

ЛАЗАР ИВАНОВ ЮРУКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Средна гора” №32, вх.А, ет.2, ап.6

*****

ДПС

Изх № 13-Л-56 от

25.07.2014г.

27.

АУ000037от

08.01.2014г.

 

АУЗД

КРАСИМИРА АСЕНОВА ГЕНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” №24, ет.1, ап.1

*****

ДНИ / ТБО

Изх.№ 13-К-79 от

25.07.2014г.

28.

ПДП002948от

08.01.2014г.

 

ПОКАНА

КРАСИМИРА АСЕНОВА ГЕНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” №24, ет.1, ап.1

*****

ДНИ / ТБО

Изх.№ 13-К-79 от

25.07.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 25.07.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 08.08.2014г.