projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 92

PostHeaderIconСписък 92

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 30.07.2014г.          

валидно до 13.08.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000004 от 03.01.2014г.

 

АУЗД

ИВАН МАРКОВ ВАТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Света Петка” №27, ет.4

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-И-115 от

30.07.2014г.

2.

ПДП000005 от 03.01.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН МАРКОВ ВАТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Света Петка” №27, ет.4

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-И-115 от

30.07.2014г.

3.

АУ000006 от 03.01.2014г.

 

АУЗД

ИЛИЯ ИВАНОВ СЛАВКОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Златица” №3

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-И-116 от

30.07.2014г.

4.

ПДП000007 от 03.01.2014г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ ИВАНОВ СЛАВКОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Златица” №3

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-И-116 от

30.07.2014г.

5.

АУ000008 от 06.01.2014г.

 

АУЗД

СВЕТОСЛАВ ЛЮБЕНОВ АДОВ

гр.Пазарджик, ул.”П.Бонев “ №80, ет.5, ап.39

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх№ 13-С-162 от

30.07.2014г.

6.

ПДП000025 от

07.01.2014г.

 

ПОКАНА

СВЕТОСЛАВ ЛЮБЕНОВ АДОВ

гр.Пазарджик, ул.”П.Бонев “ №80, ет.5, ап.39

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх№ 13-С-162 от

30.07.2014г.

7.

АУ000012 от 06.01.2014г.

 

АУЗД

БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ДЖУНЕВА

гр.Пазарджик,ул.”Антим І“ №19, вх.А, ет.5, ап.13

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Б-46 от

30.07.2014г.

8.

ПДП000016 от

06.01.2014г.

 

ПОКАНА

БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ДЖУНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Антим І“ №19, вх.А, ет.5, ап.13

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Б-46 от

30.07.2014г.

9.

АУ000031от 07.01.2014г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВУЧКОВА

гр.Пазарджик,

ул.”П.Бонев “ №58, ет.3

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Е-61 от

30.07.2014г.

10.

ПДП000037 от

08.01.2014г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВУЧКОВА

гр.Пазарджик,

ул.”П.Бонев “ №58, ет.3

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Е-61 от

30.07.2014г.

11.

АУ000032 от 08.01.2014г.

 

АУЗД

ХУСЕИН ХАСАН АРУС

гр.Пазарджик,

ул.”П.Бонев “ №58, ет.3, ап.3

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-Х-22 от

30.07.2014г.

12.

ПДП000059 от

09.01.2014г.

 

ПОКАНА

ХУСЕИН ХАСАН АРУС

гр.Пазарджик,

ул.”П.Бонев “ №58, ет.3, ап.3

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-Х-22 от

30.07.2014г.

13.

АУ000051 от 09.01.2014г.

 

АУЗД

СИЙКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев “ №16, ет.2, ап.6

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-С-163 от

30.07.2014г.

14.

ПДП000064 от

09.01.2014г.

 

ПОКАНА

СИЙКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев “ №16, ет.2, ап.6

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-С-163 от

30.07.2014г.

15.

АУ000054 от 09.01.2014г.

 

АУЗД

ИВО ЦВЕТАНОВ ПАЛЕШНИКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Булаир “ №8, ет.5, ап.18

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-И-117 от

30.07.2014г.

16.

ПДП000056 от

09.01.2014г.

 

ПОКАНА

ИВО ЦВЕТАНОВ ПАЛЕШНИКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Булаир “ №8, ет.5, ап.18

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-И-117 от

30.07.2014г.

17.

АУ000055 от

09.01.2014г.

 

АУЗД

КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”П.Бонев” №118, ет.4, ап.8

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-К-81 от

30.07.2014г.

18.

ПДП000057 от

09.01.2014г.

 

ПОКАНА

КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”П.Бонев” №118, ет.4, ап.8

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-К-81 от

30.07.2014г.

19.

АУ000058 от 09.01.2014г.

 

АУЗД

СТОЯН ТОДОРОВ ГОЦЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски” №101

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-С-164 от

30.07.2014г.

20.

ПДП000104 от

13.01.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯН ТОДОРОВ ГОЦЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски” №101

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-С-164 от

30.07.2014г.

21.

АУ000060 от 09.01.2014г.

АУЗД

ДИМИТРИЯ СПАСОВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” №16, ет.5, ап.18

******

ДНИ / ТБО

Изх№13-Д-116 от

30.07.2014г.

22.

ПДП000069 от

10.01.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТРИЯ СПАСОВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” №16, ет.5, ап.18

******

ДНИ / ТБО

Изх№13-Д-116 от

30.07.2014г.

23.

АУ000062 от 09.01.2014г.

 

АУЗД

ЛЮБОМИР ИВАНОВ ШУТАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски” №106, ет.5, ап.20

******

ДНИ / ТБО ДПС/ПД

Изх № 13-Л-57 от

30.07.2014г.

24.

ПДП000100 от

13.01.2014г.

 

ПОКАНА

ЛЮБОМИР ИВАНОВ ШУТАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски” №106, ет.5, ап.20

******

ДНИ / ТБО ДПС/ПД

Изх № 13-Л-57 от

30.07.2014г.

25.

АУ000066 от

10.01.2014г.

 

АУЗД

МАРИЯ АТАНАСОВА СПАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Антим І” №10, ет.9, ап.47

*****

ДНИ / ТБО

Изх № 13-М-102 от

30.07.2014г.

26.

ПДП000067 от

10.01.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ АТАНАСОВА СПАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Антим І” №10, ет.9, ап.47

*****

ДНИ / ТБО

Изх № 13-М-102 от

30.07.2014г.

27.

АУ000068 от

10.01.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛ МИЛЧЕВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”П.Бонев” №2, ет.5, ап.13

*****

ДНИ / ТБО

Изх.№ 13-А-127 от

30.07.2014г.

28.

ПДП000071 от

10.01.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ МИЛЧЕВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”П.Бонев” №2, ет.5, ап.13

*****

ДНИ / ТБО

Изх.№ 13-А-127 от

30.07.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 30.07.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 13.08.2014г.