projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обявление относно изменение на Заповед № 1818/09.07.2014 г. на Кмета на Община Пазарджик

PostHeaderIconОбявление относно изменение на Заповед № 1818/09.07.2014 г. на Кмета на Община Пазарджик

С настоящето обявление се уведомяват заинтересованите, че със Заповед № 2001/31.07.2014 г. на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 99, т. 2 от АПК е изменена Заповед № 1818/09.07.2014 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е насрочен за 12.08.2014 г. от 11.30 часа публичен търг с тайно наддаване за продажба в пакет № I на имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение № 1 към заповедта.

Обявлението за насрочената продажба е било публикувано във в. “Знаме” брой 129 (4172) от 10.07.2014 г.