projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Класиране на кандидатите за Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги в гр. Пазарджик

PostHeaderIconКласиране на кандидатите за Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги в гр. Пазарджик

К ЛА С И Р А Н Е
на кандидатите за Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги в гр. Пазарджик
 
Датата на сключване на трудовите договори ще бъде съгласувана с Договарящия орган по проект “Светулка”, за което одобрените кандидати ще бъдат уведомени допълнително.
 

1.Център за ранна интервенция

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Позиция

Точки

1

Д-р Величка Димитрова Енчева

Ръководител

80

2

Мария Георгиева Кантарева -Тенекиджиева

Психолог 0.5

80

3

Славка Александрова Манолова

Медицинска сестра

80

4

Дора Димитрова Коцева

Медицинска сестра

79

5

Йорданка Здравкова Пецанова

Медицинска сестра

73

6

Нели Методиева Николова

Медицинска сестра

68

7

Теменужка Винкова Крайчева

Медицинска сестра

65

 

 

Хигиенист 0.5

 2.Център за дневна грижа за деца с увреждания


 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Позиция

Точки

 

Ръководител/лекар-педиатър

 

1

Мария Георгиева Кантарева -Тенекиджиева

Психолог 0.5

80

2

Дора Димитрова Коцева

Медицинска сестра

80

3

Нели Методиева Николова

Медицинска сестра

79

4

Йорданка Здравкова Пецанова

Медицинска сестра

73

5

Славка Александрова Манолова

Медицинска сестра

71

6

Цветанка Петрова Василева

Педагог

80

7

Гергана Георгиева Лалева

Педагог

76

8

Евгения Танкова Иванова

Педагог

60

9

Елка Деянова Гунчева

Педагог

56

10

Цветанка Йорданова Бакърджиева

Педагог

42

11

Дора Бориславова Златанова

Логопед

80

12

Стоянка Георгиева Банева

Хигиенист

76

13

Добринка Димитрова Дошкова

Хигиенист

74

14

Иванка Василева Тошкина

Хигиенист

70

15

Иванка Георгиева Кръстева

Хигиенист

68

16

Неда Цвяткова Загорска

Хигиенист

63

 
 
 
 

3.Център за майчино и детско здраве

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Позиция

Точки

1

Мая Георгиева Теодосиева

Медицинска сестра

79

2

Дора Димитрова Коцева

Медицинска сестра

78

3

Мария Иванова Темелкова

Медицинска сестра

77

4

Славка Александрова Манолова

Медицинска сестра

71

5

Нели Методиева Николова

Медицинска сестра

71

6

Диана Лазарова Минчева

Социален работник

46

7

Теодора Георгиева Дечева

Социален работник

74

8

Албена Иванова Димитрова

Социален работник

73

9

Иванка Георгиева Кръстева

Социален работник

49

10

Цветанка Йорданова Бакърджиева

Социален работник

40

11

Димитър Спасов Димитров

Социален работник

27

12

Йорданка Здравкова Пецанова

Акушерка

78

 
* Кандидатите са оценявани за позиция “медицинска сестра” и получилият най-висок брой точки ще бъде назначен като “ръководител / медицинска сестра”
 
 

4.Семейно-консултативен център

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Позиция

Точки

1

Евгения Танкова Иванова

Социален работник

75

2

Албена Иванова Димитрова

Социален работник

67

3

Диана Лазарова Минчева

Социален работник

57

4

Йорданка Иванова Пулова

Социален работник

52

5

Иванка Николова Костадинова

Социален работник

51

6

Елка Деянова Гунчева       

Социален работник

50

7

Пенка Димитрова Узунова

Социален работник

50

8

Наталия Илиева Спасова

Социален работник

48

9

Иванка Георгиева Кръстева

Социален работник

49

10

Цветанка Йорданова Бакърджиева

Социален работник

46

11

Теодора Георгиева Дечева

Социален работник

42

12

Димитър Спасов Димитров

Социален работник

28

13

Валентина Димитрова Величкова

Социален работник

30

14

Атанаска Николаева Василева

Социален работник

21

15

Йорданка Здравкова Пецанова

Медицинска сестра

70

16

Славка Александрова Манолова

Медицинска сестра

67

 
* Кандидатите са оценявани за позиция “социален работник” и получилият най-висок брой точки ще бъде назначен като “ръководител / социален работник”
 

 
5.Център за приемна грижа и осиновяване
 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Позиция

Точки

1

Росица Иванова Генова

Социален работник

80

2

Албена Иванова Димитрова

Социален работник

78

3

Йорданка Иванова Пулова

Социален работник

59

4

Елка Деянова Гунчева

Социален работник

53

5

Валентина Илиева Тодорова

Социален работник

52

6

Диана Лазарова Минчева

Социален работник

41

7

Димитър Спасов Димитров

Социален работник

31

8

Атанаска Николаева Василева

Социален работник

20

* Кандидатите са оценявани за позиция “социален работник” и получилият най-висок брой точки ще бъде назначен като “ръководител / социален работник”
 
6.Администрация и общ персонал

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Позиция

Точки

1

Райна Петрова Георгиева

Управител

59

2

Д-р Величка Димитрова Енчева

Управител

58

3

Росица Иванова Генова

Организатор социални дейности/
Заместник - управител

54

4

Бойка Иванова Григорова

Организатор социални дейности/
Заместник - управител

51

5

Албена Иванова Димитрова

Организатор социални дейности/
Заместник - управител

50

6

Катя Павлова Димитрова

Организатор медицинска част
Главна медицинска сестра

58

7

Иванка Василева Василева

Организатор медицинска част
Главна медицинска сестра

56

8

Мая Георгиева Теодосиева

Организатор медицинска част
Главна медицинска сестра

54

9

Лидия Костадинова Узунова

Организатор административна част
/главен счетоводител/

60

10

Валентина Димитрова Величкова

Рецепционист

50

11

Йорданка Иванова Пулова

Рецепционист

34

12

Диана Лазарова Минчева

Домакин

60

13

Никола Иванов Ненов

Шофьор

52

14

Илия Георгиев Мацев

Шофьор

46

15

Милен Николов Дачев

Огняр / шофьор

58

16

Стоян Георгиев Стоянов

Огняр /поддръжка

59

17

Ненка Здравкова Нанова

Готвач

60

18

Марияна Стоянова Некезова -Тимара

Помощник - готвач

58

19

Красимира Пенева Генова

Помощник - готвач

56

20

Виолета Николова Генова

Хигиенист

59

21

Марияна Стоянова Некезова -Тимара

Хигиенист

47

22

Сашка Йорданова Божкова –

Хигиенист

43

23

Илияна Стоянова Ваклинова

Перач

60