projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 93

PostHeaderIconСписък 93

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 05.08.2014г.          

валидно до 18.08.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002114 от 26.08.2013г.

 АУЗД

НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ЧЕРГАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Иван Клинчаров” №4, ап.14

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Н-89 от 05.08.2014г.

2.

ПДП002118 от 26.08.2013г.

 ПОКАНА

НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ЧЕРГАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Иван Клинчаров” №4, ап.14

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Н-89 от 05.08.2014г.

3.

АУ001957 от 08.08.2013г.

 АУЗД

СПАС ПАВЛОВ КОСТАДИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Есперанто” №9, вх.Б, ет.4, ап.18

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-С-169 от 05.08.2014г.

4.

ПДП001970 от 12.08.2013г.

 ПОКАНА

СПАС ПАВЛОВ КОСТАДИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Есперанто” №9, вх.Б, ет.4, ап.18

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-С-169 от 05.08.2014г.

5.

АУ001918 от 06.08.2013г.

 АУЗД

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тунджа “ №9, ет.3, ап.2

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх№ 13-С-168 от 05.08.2014г.

6.

ПДП001886 от 06.08.2013г.

ПОКАНА

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тунджа “ №9, ет.3, ап.2

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх№ 13-С-168 от 05.08.2014г.

7.

АУ000069 от 10.01.2014г.

 АУЗД

МАРИЯ ГЕНОВА ДАНГОВА

гр.Пазарджик, ул.”Антим І“ №10, ет.9, ап45

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-М-104 от 05.08.2014г.

8.

ПДП000077 от 10.01.2014г.

 ПОКАНА

МАРИЯ ГЕНОВА ДАНГОВА

гр.Пазарджик, ул.”Антим І“ №10, ет.9, ап45

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-М-104 от 05.08.2014г.

9.

АУ000071 от 10.01.2014г.

 АУЗД

АНТОАНЕТА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”В.Левски “ №8, ет.3, ап.5

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-130 от 05.08.2014г.

10.

ПДП000074 от 10.01.2014г.

 

ПОКАНА

АНТОАНЕТА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”В.Левски “ №8, ет.3, ап.5

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-130 от 05.08.2014г.

11.

АУ000072 от 10.01.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски “ №46, вх.Б, ет.3, ап.6

******

ДПС

Изх № 13-Д-119 от 05.08.2014г.

12.

ПДП000099 от 13.01.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски “ №46, вх.Б, ет.3, ап.6

******

ДПС

Изх № 13-Д-119 от 05.08.2014г.

13.

АУ000073 от 10.01.2014г.

 

АУЗД

СЛАВЕЙКА КРУМОВА ГАВРИЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски “ №102, ет.6, ап.604

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-С-167 от

05.08.2014г.

14.

ПДП000098 от 13.01.2014г.

 

ПОКАНА

СЛАВЕЙКА КРУМОВА ГАВРИЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски “ №102, ет.6, ап.604

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-С-167 от 05.08.2014г.

15.

АУ000074 от 10.01.2014г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев “ №16, ет.5, ап.18

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-П-75 от 05.08.2014г.

16.

ПДП000076 от 10.01.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев “ №16, ет.5, ап.18

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-П-75 от 05.08.2014г.

17.

АУ000081 от

10.01.2014г.

 

АУЗД

АТАНАС ИВАНОВ ДАНГОВ

гр.Пазарджик, ул.”Антим І” №10, ет.9, ап.45

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх. № 13-А-129 от05.08.2014г.

18.

ПДП000079 от

10.01.2014г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ИВАНОВ ДАНГОВ

гр.Пазарджик, ул.”Антим І” №10, ет.9, ап.45

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх. № 13-А-129 от 05.08.2014г.

19.

АУ000087 от 13.01.2014г.

 

АУЗД

РУМЯНА АТАНАСОВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”П.Бонев” №78, ет.6, ап.16

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-Р-37 от 05.08.2014г.

20.

ПДП000091 от

13.01.2014г.

 

ПОКАНА

РУМЯНА АТАНАСОВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”П.Бонев” №78, ет.6, ап.16

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-Р-37 от 05.08.2014г.

21.

АУ000089 от 13.01.2014г.

АУЗД

САШКО ЙОРДАНОВ ГУГЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”П.Бонев” №100, вх.А, ет.5, ап.10

******

ДНИ / ТБО

Изх№13-С-166 от05.08.2014г.

22.

ПДП000090 от

13.01.2014г.

 

ПОКАНА

САШКО ЙОРДАНОВ ГУГЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”П.Бонев” №100, вх.А, ет.5, ап.10

******

ДНИ / ТБО

Изх№13-С-166 от 05.08.2014г.

23.

АУ000093 от 13.01.2014г.

 

АУЗД

СТЕФАН КИРИЛОВ ЛИНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”П.Бонев” №120, ет.2, ап.5

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-С-165 от 05.08.2014г.

24.

ПДП00089 от 13.01.2014г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН КИРИЛОВ ЛИНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”П.Бонев” №120, ет.2, ап.5

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-С-165 от 05.08.2014г.

25.

АУ000098 от 13.01.2014г.

 

АУЗД

КАРАМФИЛ КИРИЛОВ ЛИНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Г.Бенковски” №96, ет.4, ап.35

*****

ДНИ / ТБО

Изх № 13-К-82 от 05.08.2014г.

26.

ПДП000110 от 14.01.2014г.

 

ПОКАНА

КАРАМФИЛ КИРИЛОВ ЛИНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Г.Бенковски” №96, ет.4, ап.35

*****

ДНИ / ТБО

Изх № 13-К-82 от 05.08.2014г.

27.

АУ000104 от 15.01.2014г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ЗАДРЕВА

гр.Пазарджик, ул.”П.Бонев” №86, ет.7, ап.43

*****

ДНИ / ТБО

Изх.№ 13-В-136 от 05.08.2014г.

28.

ПДП000124 от 15.01.2014г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ЗАДРЕВА

гр.Пазарджик, ул.”П.Бонев” №86, ет.7, ап.43

*****

ДНИ / ТБО

Изх.№ 13-В-136 от 05.08.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 05.08.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 18.08.2014г.