PostHeaderIconПРОЦEДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ, В Т.Ч. И В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА УЛИЦИ ОТ ОС.Т.7 И ОС.Т.10 ДО ОС.Т.17 И ОС.Т.18; ОТ ОС.Т.17 ДО ОС.Т.929А; ОС.Т.14

ПРОЦEДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ, В Т.Ч. И В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА УЛИЦИ ОТ ОС.Т.7 И ОС.Т.10 ДО ОС.Т.17 И ОС.Т.18; ОТ ОС.Т.17 ДО ОС.Т.929А; ОС.Т.14 ДО ОС.Т.16, ОБСЛУЖВАЩИ КВ.512 И КВ.512А, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ПО ПЛАНА НА ГР.ПАЗАРДЖИК” – ЕТАП І-ВИ – ОТ ОС.Т.7 И ОС.Т.10 ДО ОС.Т.13 И ОС.Т.14”

Документация rar-2_32

Образци rar-2_32