projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 94

PostHeaderIconСписък 94

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 08.08.2014г.          

валидно до 25.08.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000105 от 15.01.2014г.

 АУЗД

НИКОЛА КОСТАДИНОВ КОЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №61, вх.А, ет.1, ап.1

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Н-90 от

08.08.2014г.

2.

ПДП000119 от 15.01.2014г.

 ПОКАНА

НИКОЛА КОСТАДИНОВ КОЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №61, вх.А, ет.1, ап.1

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Н-90 от

08.08.2014г.

3.

АУ000106 от 15.01.2014г.

АУЗД

ДЖЕМАЛИЕ АХМЕДОВА КОЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №61, ет.1, ап.1

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Д-121 от

08.08.2014г.

4.

ПДП000120 от 15.01.2014г.

 ПОКАНА

ДЖЕМАЛИЕ АХМЕДОВА КОЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №61, ет.1, ап.1

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Д-121 от

08.08.2014г.

5.

АУ000107 от 15.01.2014г.

АУЗД

ЛЮБОВ ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Антим І“ №10, ет.8, ап.39

******

ДНИ / ТБО

Изх№ 13-Л-60 от

08.08.2014г.

6.

ПДП000125 от 15.01.2014г.

ПОКАНА

ЛЮБОВ ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Антим І“ №10, ет.8, ап.39

******

ДНИ / ТБО

Изх№ 13-Л-60 от

08.08.2014г.

7.

АУ000108 от 15.01.2014г.

 АУЗД

ПЕТКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски“ №106, ет.4, ап13

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-П-78 от

08.08.2014г.

8.

ПДП000143 от 20.01.2014г.

ПОКАНА

ПЕТКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски“ №106, ет.4, ап13

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-П-78 от

08.08.2014г.

9.

АУ000109 от 15.01.2014г.

АУЗД

АНТОАНЕТА ЙОСИФОВА АТАНАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски“ №106, ет.4, ап.13

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-137 от

08.08.2014г.

10.

ПДП000145 от 20.01.2014г.

 ПОКАНА

АНТОАНЕТА ЙОСИФОВА АТАНАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски“ №106, ет.4, ап.13

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-137 от

08.08.2014г.

11.

АУ000111 от 15.01.2014г.

 АУЗД

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Антим І“ №10, ет.8, ап.39

******

ДНИ / ТБО

ДПС

Изх № 13-Й-54 от

08.08.2014г.

12.

ПДП000129 от 16.01.2014г.

 ПОКАНА

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Антим І“ №10, ет.8, ап.39

******

ДНИ / ТБО

ДПС

Изх № 13-Й-54 от

08.08.2014г.

13.

АУ000113 от 16.01.2014г.

 АУЗД

АНГЕЛ ЕМИЛОВ ЖИВАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра“ №19, ет.5, ап.10

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-136 от

08.08.2014г.

14.

ПДП000126 от 16.01.2014г.

 ПОКАНА

АНГЕЛ ЕМИЛОВ ЖИВАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра“ №19, ет.5, ап.10

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-136 от

08.08.2014г.

15.

АУ000115 от 16.01.2014г.

 АУЗД

АНГЕЛ ПЕТРОВ ЧАЛЪКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски“ №53, вх.Б, ет.4, ап.7

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-135 от

08.08.2014г.

16.

ПДП000149 от 20.01.2014г.

 ПОКАНА

АНГЕЛ ПЕТРОВ ЧАЛЪКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски“ №53, вх.Б, ет.4, ап.7

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-135 от

08.08.2014г.

17.

АУ000117 от 16.01.2014г.

 АУЗД

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА МОРУНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски” №110, ет.1, ап.19

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-Л-61 от

08.08.2014г.

18.

ПДП000144 от        20.01.2014г.

 ПОКАНА

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА МОРУНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски” №110, ет.1, ап.19

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-Л-61 от

08.08.2014г.

19.

АУ000119 от 16.01.2014г.

 АУЗД

КИРИЛ КОСТАДИНОВ ПЕТКАНИН

гр.Пазарджик, ул.”Антим І” №10, ет.7, ап.38

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-К-85 от

08.08.2014г.

20.

ПДП000130 от 16.01.2014г.

 ПОКАНА

КИРИЛ КОСТАДИНОВ ПЕТКАНИН

гр.Пазарджик, ул.”Антим І” №10, ет.7, ап.38

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-К-85 от

08.08.2014г.

21.

АУ000120 от 16.01.2014г.

АУЗД

АНГЕЛ ВАЛЕНТИНОВ НАЙДЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Г.Бенковски” №123, ет.8, ап.58

******

ДПС

Изх№13-А-134 от

08.08.2014г.

22.

ПДП000134 от 16.01.2014г.

 ПОКАНА

АНГЕЛ ВАЛЕНТИНОВ НАЙДЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Г.Бенковски” №123, ет.8, ап.58

******

ДПС

Изх№13-А-134 от

08.08.2014г.

23.

АУ000121 от 16.01.2014г.

 АУЗД

ЯВОР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Антим І” №10, ет.5, ап.26

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-Я-12 от

08.08.2014г.

24.

ПДП000135 от 17.01.2014г.

 ПОКАНА

ЯВОР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Антим І” №10, ет.5, ап.26

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-Я-12 от

08.08.2014г.

25.

АУ000122 от 16.01.2014г.

 АУЗД

ПЕТЯ ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Антим І” №10, ет.5, ап.26

*****

ДНИ / ТБО

Изх № 13-П-77 от

08.08.2014г.

26.

ПДП000136 от

17.01.2014г.

ПОКАНА

ПЕТЯ ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Антим І” №10, ет.5, ап.26

*****

ДНИ / ТБО

Изх № 13-П-77 от

08.08.2014г.

27.

АУ000124 от 16.01.2014г.

АУЗД

ТАНЧО АНГЕЛОВ КЕСТЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” №9

*****

ДНИ / ТБО

Изх.№ 13-Т-56 от

08.08.2014г.

28.

ПДП000161 от 23.01.2014г.

 ПОКАНА

ТАНЧО АНГЕЛОВ КЕСТЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” №9

*****

ДНИ / ТБО

Изх.№ 13-Т-56 от

08.08.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 08.08.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 25.08.2014г.