projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 95

PostHeaderIconСписък 95

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 12.08.2014г.          

валидно до 26.08.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001419 от 12.07.2013г.

 

АУЗД

ВИОЛЕТКА АТАНАСОВА ЙОСИФОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №36, вх.Б, ет.3, ап.22

******

ДПС

Изх № 13-В-137 от 12.08.2014г.

2.

ПДП001510 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

ВИОЛЕТКА АТАНАСОВА ЙОСИФОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №36, вх.Б, ет.3, ап.22

******

ДПС

Изх № 13-В-137 от 12.08.2014г.

3.

АУ002240 от 24.09.2013г.

 

АУЗД

“МЕЛКО” ООД

с. Мало Конаре, ул.”Седемдесета” №4

******

ДПС

Изх № 13-38-235 от 12.08.2014г.

4.

ПДП002258 от

24.09.2013г.

 

ПОКАНА

“МЕЛКО” ООД

с. Мало Конаре, ул.”Седемдесета” №4

******

ДПС

Изх № 13-38-235 от 12.08.2014г.

5.

АУ002244 от 25.09.2013г.

 

АУЗД

“ЮРО ПАК – ПЕЙПЪР ПРОДУКТ” ЕООД

с. Синитово, Стопански двор

******

ДПС

Изх № 13-38-236 от 12.08.2014г.

6.

ПДП002262 от

25.09.2013г.

 

ПОКАНА

“ЮРО ПАК – ПЕЙПЪР ПРОДУКТ” ЕООД

с. Синитово, Стопански двор

******

ДПС

Изх № 13-38-236 от 12.08.2014г.

7.

АУ002546 от 05.12.2013г.

 

АУЗД

ЙОРДАН ПЕТКОВ ЦВЕТАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хаджи Р. Хаджиилиев” №26

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Й-55 от 12.08.2014г.

8.

ПДП002718 от

05.12.2013г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН ПЕТКОВ ЦВЕТАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хаджи Р. Хаджиилиев” №26

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Й-55 от 12.08.2014г.

9.

АУ002567 от 09.12.2013г.

 

АУЗД

ИВАН АТАНАСОВ НЕЙЧЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Градинарска” №22, ет.5

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-И-121 от 12.08.2014г.

10.

ПДП002750 от

09.12.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН АТАНАСОВ НЕЙЧЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Градинарска” №22, ет.5

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-И-121 от 12.08.2014г.

11.

АУ002587 от 11.12.2013г.

 

АУЗД

ЕЛИ КОСТАДИНОВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №42, ет.4, ап.10

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-63 от 12.08.2014г.

12.

ПДП002769 от

11.12.2013г.

 

ПОКАНА

ЕЛИ КОСТАДИНОВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №42, ет.4, ап.10

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-63 от 12.08.2014г.

13.

АУ000128 от 17.01.2014г.

 

АУЗД

СТЕФАН АНГЕЛОВ КЕСТЕНОВ

гр.Пазарджик, ул."Ангел Кънчев" №9, ет.4

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-171 от 12.08.2014г.

14.

ПДП000162 от

23.01.2014г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН АНГЕЛОВ КЕСТЕНОВ

гр.Пазарджик, ул."Ангел Кънчев" №9, ет.4

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-171 от 12.08.2014г.

15.

АУ000129 от 17.01.2014г.

 

АУЗД

КРЪСТЬО АНГЕЛОВ КЕСТЕНОВ

гр.Пазарджик, ул."Ангел Кънчев" №9, ет.4

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-К-88 от 12.08.2014г.

16.

ПДП000163 от

23.01.2014г.

 

ПОКАНА

КРЪСТЬО АНГЕЛОВ КЕСТЕНОВ

гр.Пазарджик, ул."Ангел Кънчев" №9,ет.4

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-К-88 от 12.08.2014г.

17.

АУ000131 от 17.01.2014г.

 

АУЗД

ЛУШКА ИВАНОВА ЧАЛЪКОВА

гр.Пазарджик, ул."Александър Стамболийски" №53, вх.Б, ет.4, ап.7

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-62 от 12.08.2014г.

18.

ПДП000150 от

20.01.2014г.

 

ПОКАНА

ЛУШКА ИВАНОВА ЧАЛЪКОВА

гр.Пазарджик, ул."Александър Стамболийски" №53, вх.Б, ет.4, ап.7

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-62 от 12.08.2014г.

19.

АУ000135 от 21.01.2014г.

 

АУЗД

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕНЕВ

гр.Пазарджик, ул."Александър Стамболийски" №106, ет.3, ап.10

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Й-56 от 12.08.2014г.

20.

ПДП000152 от

22.01.2014г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕНЕВ

гр.Пазарджик, ул."Александър Стамболийски" №106, ет.3, ап.10

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Й-56 от 12.08.2014г.

21.

АУ000138 от 22.01.2014г.

 

АУЗД

СТОЯНКА КУЗМАНОВА ПАЛОЗОВА

гр.Пазарджик, ул."Батак" №20, ет.4, ап.15

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-172 от 12.08.2014г.

22.

ПДП000155 от

22.01.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА КУЗМАНОВА ПАЛОЗОВА

гр.Пазарджик, ул."Батак" №20, ет.4, ап.15

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-172 от 12.08.2014г.

23.

АУ000144 от 23.01.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПАЛОЗОВ

гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №8, ет.4

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-123 от 12.08.2014г.

24.

ПДП000165 от

23.01.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПАЛОЗОВ

гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №8, ет.4

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-123 от 12.08.2014г.

25.

ПДП001589 от

14.07.2014г.

 

ПОКАНА

ТЕМЕЛКО ХАРАЛАМПИЕВ ЗЛАТАНОВ

гр.Пазарджик, ул."Петър Бонев" №4, ет.4, ап. 16

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-Т-58 от 12.08.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 12.08.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 26.08.2014г.