PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 05 юли 2011 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

05 юли 2011 г.

 

 

  • На 04.07.2011 г. започнаха ремонтните дейности по улиците на територията на гр. Пазарджик, както следва: ул. "Гаврил Кръстевич" от ул. "Градинарска" до ул. "Екзарх Йосиф"; ул. "Никифор Поп Константинов" от ул. "Ованес Соваджиян" до ул. "Кочо Честименски"; ул. "Ованес Соваджиян" от ул. "Васил Левски" до ул. "Никифор Поп Константинов"; ул. "Братя Консулови" от ул. "Мадара" до ул. "Цар Асен"; ул. "Хаджи Рашко Хаджиилиев" от ул. "Райко Даскалов" до ул."Свети Арахангел"; ул. "Райко Даскалов" от ул. "Кочо Честименски" до ул. "Ген. Скобелев"; ул. "Република" от ул. "Свети Арахангел" до ул. "Никола Вапцаров"; ул. "Свети Арахангел"; ул."Мак Гахан" от ул. "Свети Арахангел" до ул. "Ген. Скобелев"; ул. "Коце Хаджи Ангелов"; ул. "Тодор Каблешков" от ул."Хан Кубрат" до ул. "Кочо Честименски"; ул. "Оборище" от ул. "Батак" до ул. "Ангел Кънчев"; кв.68 - междублоково пространство, свързващо ул. "Райко Алексиев" с ул. "Панайот Волов"; ул. "Цар Симеон" от ул. "Кочо Честименски" до ул. "Свобода"; ул. "Стоян Василев" от ул. "Кочо Честименски" до ул. "Георги Пенев"; ул. "Граф Игнатиев" от бул. "България" до ул. "Константин Величков"; ул. "Марица" от ул. Бузлуджа" до ул. "Преспа"; ул. "Бузлуджа" от ул. "Рила" до ул. "Марица"; ул. "Мария Шутич",  ул. "Луда Яна" - част , ул. "Спартак"- част, ул. "Тополница" от ул. "Гарибалди" до ул. "Марица", ул. "Янтра" – ІІ, ул. "Марица" от ул. "Места" до ул. "Портокал", ул. "Гарибалди" от ул. "Луда Яна" до ул. "Портокал".

Ремонтните работи се извършват от „Еко-Хидро-90” ООД гр. Пазарджик, обявен за изпълнител в резултат на проведената процедура по ЗОП, по разработен и одобрен график. Срокът за изпълнение е 45 календарни дни, а стойността на обектите - 960 326,70 лв. без ДДС, като финансирането е осигурено от облигационния заем.

Отделните обекти са групирани по местоположението им, а последователността при изпълнение на работата по тях е изготвена така, че да не се натоварват с трафик и механизация вече ремонтирани улици при етапно въвеждане на временна организация на движението за безконфликтно извършване на ремонтните пътно-строителни работи;

 

  • Община Пазарджик възложи изпълнението на обект: "Ремонт ул. "21-ва" село Сарая". Строителните дейности, които ще се извършат от „Енергострой” ООД гр.Пазарджик, са на обща стойност 49 980 лв. без ДДС. Основните СМР включват: ремонт на съществуващи видими бетонови бордюри, полагане на нови такива, направа на основа на улицата от заклинен трошен камък. Строителството цели подобряване на пътната инфраструктура в населеното място;
  • Община Пазарджик е одобрена за финансиране на проект „Регионален фестивал на изкуствата - Пазарджик”, за финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-10/2010г.

Проект „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик” е на стойност 409 628 лв.

Институциите, участвали в разработката и пряко ангажирани с реализацията на проекта, са: Художествена галерия  „Станислав Доспевски”, Регионален исторически музей – Пазарджик, Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев”, Ансамбъл за народни песни и танци – Пазарджик, Младежки дом – Пазарджик, ДКТ «Константин Величков» и Мажоретен състав.

Целта на проекта е разработване и развитие на иновативен интегриран културен продукт - Регионален фестивал на изкуствата - Пазарджик, който да допринесе за  утвърждаване на  културната идентичност на града, да отвори нови алтернативни пространства за културни взаимодействия и да създаде конкурентна културна дестинация, привличаща туристи към община Пазарджик, а именно:

- превръщане на фестивала в знаково събитие в културния календар на региона;

- реализиране на нова концепция за употреба и интеграция на наличните разнородни културни ресурси;

- повишаване на общата привлекателност и разширяване на културните пространства;

- разработване на културни практики в „неутрални”  градски пространства и подобряване на културната инфраструктура;

- обновяване и обогатяване на културния живот, което да доведе до увеличаване привлекателността на града и повишаване на качеството на живот на гражданите;

- предлагане на нови практики чрез синтезния подход към творческия процес, интерактивността за преодоляване на границите между автори и публики;

- мобилизирането на културни институции и културни актьори за дейности в партньорска мрежа;

- осигуряване равен достъп до култура на различни социални и етнически групи, аматьори и любители;

- създаване на чувство за принадлежност и солидарност чрез използване на артистични дейности;

- принос за диверсификация на туристическия продукт на общината и насърчаване на свързани дейности.

Проектът  ще стартира след подписването на договора  за безвъзмездна финансова помощ между община Пазарджик и УО на ОПРР и предвижда провеждането на десет дневен фестивал „Регионален фестивал на изкуствата – Пазарджик”, в две поредни години, по предварително одобрена програма;

 

  • Детските градини на територията на община Пазарджик ще преминат в летен режим на работа. За град Пазарджик дежурна ЦДГ е «Дъга», а за яслена възраст – ОДЗ «Слънчо». Преустановяването на дейността на детските градини е съгласувано с родителите и е наложено от необходимостта да бъдат извършени текущи ремонти в детските заведения. Всички директори на детски градини имат ангажимент да уведомят родителите, чийто деца ще ползват дежурна детска градина, каква е процедурата за това;
  • Мрежата от  детски градини на територията на община Пазарджик има готовност да отговори на очакваните изисквания за хранене на децата само с продукти по Български държавен стандарт. Създадената вече организация за хранене на децата, съгласно изискванията за здравословно хранене, разписани в Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквани към детските градини на Министерството на здравеопазването.

Хранителните продукти се доставят в детските градини от фирми  - доставчици след спечелен конкурс по Закона за обществените поръчки и сключен с Община Пазарджик договор, като при обявяване на конкурсите е поставено изискването в състава на млечните продукти да няма растителни мазнини. Заложени са и позиции за хранителни продукти, за които вече има Български държавен стандарт – кашкавал, кайма, колбаси, мляко, сирене и др.

С цел да се сключат договори с фирми – производители и по този начин да се достигне до оптимално ниска цена, хранителните продукти са групирани:

1      група: Хляб

2      група: Мляко и млечни продукти

3      група: Месо и месни произведения

4      група: Пресни плодове и зеленчуци

5      група: Консервирани плодове и зеленчуци и т.н.

От м. 12.2008 г. в детските заведения / общо 31 детски градини / в община Пазарджик се работи по единно седмично меню. То се изготвя от главния специалист по храненето към сектор „Образование” в Общинска администрация, в съответствие с изискванията за здравословно хранене на деца до 7-годишна възраст и Сборник – рецепти за хранене на децата в детските градини, и се обсъжда и приема  от комисия, сформирана на ротационен принцип,  в състав: директор, домакин и готвач от различни детски заведения от общината.

В детските заведения, съгласно Закона за храните, е въведена Система  за управление безопасността на храните и се спазват стриктно указанията за контрол върху качеството им;

 

  • Джаз концерт „Асен Дойкин и приятели” ще се състои на 7 юли от 20.00 часа в Лапидариума на Регионален исторически музей. Концертът ще се реализира с подкрепата на Община Пазарджик.

Музикантът Асен Дойкин,  който е от Пазарджик, в момента е в България заедно с американски музиканти по покана на фондация "Америка за България". Поводът е  концерт в София, който се състоя на 3 юли по случай националния празник на САЩ.  Музикантите са изявили желание да направят концерт и в Пазарджик. Община Пазарджик ще подпомогне финансово реализирането на инициативата.

Асен Дойкин е завършил най-добрия колеж в света за джаз и поп музика Berklee College of Music в Бостон, САЩ. По време на следването получава пълна стипендия от президента на Колумбия Рекърдс на името на Джеси Стоун. През 1998 г. колежът го удостоява със специалната награда за най-добър джаз изпълнител. След дипломирането си живее и работи в Ню Йорк, където преподава и свири с известни музиканти в най- престижните зали и джаз клубове на Ню Йорк и други градове на САЩ. Свири на много джаз фестивали в САЩ и в Европа.

През 2009 г. участва с голям успех на фестивала Зимни музикални вечери в Пазарджик с българо-американски проект.

В концерта в Пазарджик ще вземат участие Колин Странахан  - ударни инструменти /САЩ/, Петър Салчев – вокал и Димитър Карамфилов – бас. В програмата ще бъдат представени популярни джаз стандарти;