projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 96

PostHeaderIconСписък 96

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 27.08.2014г.          

валидно до 10.09.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000155 от 28.01.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ ЛУЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Батак” №35,, ет.4, ап.7

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Н-92 от

27.08.2014г.

2.

ПДП000179 от 28.01.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ ЛУЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Батак” №35,, ет.4, ап.7

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Н-92 от

27.08.2014г.

3.

АУ000153 от 28.01.2014г.

 

АУЗД

ИЛИЯ ДРАГИЕВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Батак” №27

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-И-125 от

27.08.2014г.

4.

ПДП000176 от 28.01.2014г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ ДРАГИЕВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Батак” №27

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-И-125 от

27.08.2014г.

5.

АУ000151 от 27.01.2014г.

 

АУЗД

БОРИС ДРАГИЕВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Батак “ №27

******

ДНИ / ТБО

Изх№ 13-Б-49 от

27.08.2014г.

6.

ПДП000174 от

28.01.2014г.

 

ПОКАНА

БОРИС ДРАГИЕВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Батак “ №27

******

ДНИ / ТБО

Изх№ 13-Б-49 от

27.08.2014г.

7.

АУ000174 от 18.02.2014г.

 

АУЗД

„КОМЕЛ” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков“ №34

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-38-242 от

27.08.2014г.

8.

ПДП000205 от

18.02.2014г.

 

ПОКАНА

„КОМЕЛ” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков“ №34

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-38-242 от

27.08.2014г.

9.

АУ000175 от 18.02.2014г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев “ №80, ет.7, ап.44

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-143 от

27.08.2014г.

10.

ПДП000223 от

20.02.2014г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев “ №80, ет.7, ап.44

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-143 от

27.08.2014г.

11.

АУ000176 от 18.02.2014г.

 

АУЗД

СТЕФКА БОГДАНОВА БОЮКЛИЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Петър Бонев “ №112, вх.А, ет.3, ап.7

******

ДНИ / ТБО

ДПС

Изх № 13-С-176 от

27.08.2014г.

12.

ПДП000208 от

18.02.2014г.

 

ПОКАНА

СТЕФКА БОГДАНОВА БОЮКЛИЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Петър Бонев “ №112, вх.А, ет.3, ап.7

******

ДНИ / ТБО

ДПС

Изх № 13-С-176 от

27.08.2014г.

13.

АУ000180 от 18.02.2014г.

 

АУЗД

ЕТ”ДАНИЕЛ КОМЕРС – АЛЕКСАНДР КРЪСТЕВ”

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко “ №2, ет.2, ап.8

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-38-243 от

27.08.2014г.

14.

ПДП000210 от

18.02.2014г.

 

ПОКАНА

ЕТ”ДАНИЕЛ КОМЕРС – АЛЕКСАНДР КРЪСТЕВ”

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко “ №2, ет.2, ап.8

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-38-243 от

27.08.2014г.

15.

АУ000184 от 19.02.2014г.

 

АУЗД

„ДОНИЛА” ООД

гр.Пазарджик, пл.”Възраждане”

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-38-244 от

27.08.2014г.

16.

ПДП000214 от

19.02.2014г.

 

ПОКАНА

„ДОНИЛА” ООД

гр.Пазарджик, пл.”Възраждане”

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-38-244 от

27.08.2014г.

17.

АУ000185 от

19.02.2014г.

 

АУЗД

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ВЕКИЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Виделина” №7, ет.1, ап.1

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-Е-65 от

27.08.2014г.

18.

ПДП000218 от

19.02.2014г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ВЕКИЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Виделина” №7, ет.1, ап.1

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-Е-65 от

27.08.2014г.

19.

АУ000188от 19.02.2014г.

 

АУЗД

СПАСИЙКА АНГЕЛОВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №2

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-С-177 от

27.08.2014г.

20.

ПДП000217 от

19.02.2014г.

 

ПОКАНА

СПАСИЙКА АНГЕЛОВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №2

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-С-177 от

27.08.2014г.

21.

АУ000189 от 19.02.2014г.

АУЗД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЦАРСКИ

гр.Пазарджик, с.Овчеполци”, ул.25-та№4

******

ДНИ / ТБО

Изх№13-Г-115 от

27.08.2014г.

22.

ПДП000231 от

20.02.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЦАРСКИ

гр.Пазарджик, с.Овчеполци”, ул.25-та№4

******

ДНИ / ТБО

Изх№13-Г-115 от

27.08.2014г.

23.

АУ000191 от 19.02.2014г.

 

АУЗД

КИРИЛ НИКОЛОВ ГЕРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Върба” №1

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-К-90 от

27.08.2014г.

24.

ПДП000229 от

20.02.2014г.

 

ПОКАНА

КИРИЛ НИКОЛОВ ГЕРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Върба” №1

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-К-90 от

27.08.2014г.

25.

АУ000192 от

19.02.2014г.

 

АУЗД

ВЕСКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №2, ет.8, ап.23

*****

ДНИ / ТБО ДПС/ПД

Изх № 13-В-140 от

27.08.2014г.

26.

ПДП000192 от

19.02.2014г.

 

ПОКАНА

ВЕСКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №2, ет.8, ап23

*****

ДНИ / ТБО ДПС/ПД

Изх № 13-В-140 от

27.08.2014г.

27.

АУ000193 от

19.02.2014г.

 

АУЗД

„СТРОЙТРАНС” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №2

*****

ДНИ / ТБО

Изх.№ 13-38-241 от

27.08.2014г.

28.

ПДП000219 от

19.02.2014г.

 

ПОКАНА

„СТРОЙТРАНС” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №2

*****

ДНИ / ТБО

Изх.№ 13-38-241 от

27.08.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 27.08.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 10.09.2014г.