projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 97

PostHeaderIconСписък 97

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 29.08.2014г.          

валидно до 12.09.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000195 от 20.02.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛИНА ПЕТКОВА БАРАБАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Граф Игнатиев” №38

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-145 от

29.08.2014г.

2.

ПДП000230 от 20.02.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛИНА ПЕТКОВА БАРАБАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Граф Игнатиев” №38

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-145 от

29.08.2014г.

3.

АУ000198 от 20.02.2014г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА СПАСОВА ПОПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски” №61, ет.4, ап.10

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Е-66 от

29.08.2014г.

4.

ПДП000225 от 20.02.2014г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА СПАСОВА ПОПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски” №61, ет.4, ап.10

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Е-66 от

29.08.2014г.

5.

АУ000218 от 21.02.2014г.

 

АУЗД

БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”П.Бонев“ №104, ет.1, ап.3

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх№ 13-Б-50 от

29.08.2014г.

6.

ПДП000246 от

21.02.2014г.

 

ПОКАНА

БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”П.Бонев“ №104, ет.1, ап.3

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх№ 13-Б-50 от

29.08.2014г.

7.

АУ000202 от 20.02.2014г.

 

АУЗД

ДОБРИНКА ЕНЧЕВА ГЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”П.Бонев“ №76, ет.5, ап.14

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Д-126 от

29.08.2014г.

8.

ПДП000238 от

21.02.2014г.

 

ПОКАНА

ДОБРИНКА ЕНЧЕВА ГЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”П.Бонев“ №76, ет.5, ап.14

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Д-126 от

29.08.2014г.

9.

АУ000207 от 20.02.2014г.

 

АУЗД

„АКСЕЛ” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Хр.Ботев“ бл.3, вх.Б, ап.18

******

ДПС

Изх № 13-38-246 от

29.08.2014г.

10.

ПДП000233 от

20.02.2014г.

 

ПОКАНА

„АКСЕЛ” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Хр.Ботев“ бл.3, вх.Б, ап.18

******

ДПС

Изх № 13-38-246 от

29.08.2014г.

11.

АУ000209 от 21.02.2014г.

 

АУЗД

„СЪНРАЙС-2008” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Ак.Ст.Аргиров“ №41

******

ДНИ / ТБО

 

Изх № 13-38-247 от

29.08.2014г.

12.

ПДП000236 от

21.02.2014г.

 

ПОКАНА

„СЪНРАЙС-2008” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Ак.Ст.Аргиров“ №41

******

ДНИ / ТБО

 

Изх № 13-38-247 от

29.08.2014г.

13.

АУ000217 от 21.02.2014г.

 

АУЗД

ТОДОР МЕТОДИЕВ ДОНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра “ №21, ет.5, ап.14

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-Т-60 от

29.08.2014г.

14.

ПДП000258 от

25.02.2014г.

 

ПОКАНА

ТОДОР МЕТОДИЕВ ДОНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра “ №21, ет.5, ап.14

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-Т-60 от

29.08.2014г.

15.

АУ000220 от 21.02.2014г.

 

АУЗД

„РАЛИНОВ И СИН” ЕООД

гр.Пазарджик, пл.”Търговска” №28

******

ДПС

Изх № 13-38-248 от

29.08.2014г.

16.

ПДП000247 от

21.02.2014г.

 

ПОКАНА

„РАЛИНОВ И СИН” ЕООД

гр.Пазарджик, пл.”Търговска” №28

******

ДПС

Изх № 13-38-248 от

27.08.2014г.

17.

АУ000221 от

21.02.2014г.

 

АУЗД

ИВАН КОСТАДИНОВ ТОТКОВ

гр.Пазарджик, пл.”П. Бонев” №2, ет.4, ап.12

******

ДПС

Изх. № 13-И-126 от

29.08.2014г.

18.

ПДП000248 от

21.02.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН КОСТАДИНОВ ТОТКОВ

гр.Пазарджик, пл.”П. Бонев” №2, ет.4, ап.12

******

ДПС

Изх. № 13-И-126 от

29.08.2014г.

19.

АУ000255от 24.02.2014г.

 

АУЗД

КАЛИБЕ ЮСУФОВА ИБРЯМОВА

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №18, ет.1, ап.

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-К-92 от

29.08.2014г.

20.

ПДП000265 от

25.02.2014г.

 

ПОКАНА

КАЛИБЕ ЮСУФОВА ИБРЯМОВА

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №18, ет.1, ап.

******

ДНИ / ТБО

Изх. № 13-К-92 от

29.08.2014г.

21.

АУ000233 от 25.02.2014г.

АУЗД

ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ МУРДЖЕВ

гр.Пазарджик, ул.”П.Бонев” №104, ет.8, ап.23

******

ДНИ / ТБО

Изх№13-Г-117 от

29.08.2014г.

22.

ПДП000255 от

25.02.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ МУРДЖЕВ

гр.Пазарджик, ул.”П.Бонев” №104, ет.8, ап.23

******

ДНИ / ТБО

Изх№13-Г-117 от

29.08.2014г.

23.

АУ000206 от 20.02.2014г.

 

АУЗД

ЕВГЕНИЙ АНГЕЛОВ ГЪРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Г.Герасимов№5, ет.2, ап.9

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 13-Е-67 от

29.08.2014г.

24.

ПДП000252 от

24.02.2014г.

 

ПОКАНА

ЕВГЕНИЙ АНГЕЛОВ ГЪРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Г.Герасимов№5, ет.2, ап.9

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 13-Е-67 от

29.08.2014г.

25.

АУ000256 от

14.03.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ТАШЕВ КОЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №36, ет.1, ап.1

*****

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Н-94 от

29.08.2014г.

26.

СН000129 от

14.05.2014г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

НИКОЛАЙ ТАШЕВ КОЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №36, ет.1, ап.1

*****

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Н-94 от

29.08.2014г.

27.

АУ000218 от

13.03.2014г.

 

АУЗД

ВЛАДИМИР ДРАГИЕВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №2, ет.1, ап.3

*****

ДНИ / ТБО

Изх.№ 13-В-141 от

29.08.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 29.08.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 12.09.2014г.