PostHeaderIconСедмица на мобилността 2014 г.

Седмица на мобилността 2014 г.Тазгодишната седмица на мобилността 16-22 септември и Европейският ден без автомобили на 22 септември ще преминат под мотото “Нашите улици, нашият избор”.

Европейската седмица на мобилността се организира с цел да се насърчи поведение на хората и институциите, които да са в съответствие с принципите на устойчиво развитие и по-специално да са насочени към намаляване на замърсяването в градска среда от транспорта, подобряване на качеството на живот. Стремежът е да се повиши информираността на населението за влиянието на транспорта върху околната среда и да се предоставят взможности за по-устойчиви начини на живот.

Тази година Община Пазарджик ще се включи в инициативата като:

1. Организира възстановяване и освежаване на вертикалната и хоризонтална маркировка около училищата;

2. Преустанови движението на 22 септември от 9.00 до 10.00 часа на бул.”България”, в участъка от ул.”Екзарх Йосиф” до кръстовището с ул.”Виделина”.

Чрез предприемането на малки, но ефективни действия за опазването на околната среда и чрез промяната на всекидневните ни навици, нека всички обединим сили за запазването на света в който живеем.