projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Цифри и факти на общинското управление НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.

PostHeaderIconНОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.

Индекс
НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.
Дирекция “ТСУ”
Дирекция “Архитектура”
Дирекция “ФСДУС”
Дирекция “ЕФП”
ДИРЕКЦИЯ “АПИО”
Дирекция “ГРН”
Дирекция “Образование и култура”
БМ “Младежки дом”
ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
МКБППМН
Отдел “ККВОПМС”
БМ „СПЖФНСИ”
БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”
БМ “СУОПКД”
БМ “Обредни дейности”
БМ “ОСДУ”
БМ “СУОПКД”
Всички страници

znak

Община ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик, бул. България №2, Общинска администрация,

тел: / 034/ 44 55 01,

факс: /034/ 44 24 95

е-mail: secretary@pazardjik. bgНОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.

ЦИФРИ И ФАКТИ

НА ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ

Съдържание:

 1. Дирекция “ТСУ”
 2. Дирекция “Архитектура”
 3. Дирекция “ФСДУС”
 4. Дирекция “ЕФП”
 5. ДИРЕКЦИЯ “АПИО”
 6. Дирекция “ГРН”
 7. Дирекция “Образование и култура”
 8. БМ “Младежки дом”
 9. ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
 10. МКБППМН
 11. Отдел “ККВОПМС”
 12. БМ „СПЖФНСИ”
 13. БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”
 14. БМ “СУОПКД”
 15. БМ “Обредни дейности”
 16. БМ “ОСДУ”
 17. БМ “СУОПКД”