projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Цифри и факти на общинското управление НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - БМ “ОСДУ”

PostHeaderIconНОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - БМ “ОСДУ”

Индекс
НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.
Дирекция “ТСУ”
Дирекция “Архитектура”
Дирекция “ФСДУС”
Дирекция “ЕФП”
ДИРЕКЦИЯ “АПИО”
Дирекция “ГРН”
Дирекция “Образование и култура”
БМ “Младежки дом”
ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
МКБППМН
Отдел “ККВОПМС”
БМ „СПЖФНСИ”
БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”
БМ “СУОПКД”
БМ “Обредни дейности”
БМ “ОСДУ”
БМ “СУОПКД”
Всички страници

БМ “ОСДУ”

Специалистите на БМ “Общински социални дейности и услуги” работят в тесен контакт с институции като:


o Регионална дирекция “Социално подпомагане”

o Дирекция “Социално подпомагане”

o Отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”

o Дирекция “Бюро по труда”

o Неправителствени организации

○ Всички Кметове на населени места и Дирекции в Община Пазарджик


Персоналът на БМ “ОСДУ” е шест щатни бройки. От тях един ръководител, един главен счетоводител, двама счетоводители, един касиер- личен състав и един домакин – деловодител.

Служителите по ПМС 66 са пет бройки.

За капиталови разходи е изразходвана сумата от 50659 лв. – държавна дейност:

- 49409лв. за ремонт на ДСХ Пазарджик /лежащи/ и общинска дейност -1250лв. за закупуване на климатик на Пенсионерски клуб с. Говедаре.

За деветмесечието на 2010г.всички държавни дейности по отчет не са превишили бюджета.

От 01.06.2010г.Центъра за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора с увреждания с. Звъничево премина в Дневен център за възрастни с увреждания.

По проект за рехабилитация на социалната инфраструктура по оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013г.” тече ремонт на ДСП Черногорово; ДСП Огняново и ДЦВУ Пазарджик.

Обновени бяха и Пенсионерски клуб с. Черногорово, Пенсионерски клуб с. Црънча, Пенсионерски клуб с. Главиница , Пенсионерски клуб с. Росен , Пенсионерски клуб с. Огняново.

Сектор “Култура”

През този период работата на сектор “Култура” продължи, следвайки основни приоритети като: извършване експертна дейност и координиране работата на общинските културни институти, читалищата и на тези със смесено финансиране, подхождайки с доверие към професионализма на работещите в тях, давайки им възможност за свободна творческа изява и мотивирайки ги за търсене на алтернативни източници на финансиране.

При регионална библиотека “Н.Фурнаджиев”, художествена галерия “Ст. Доспевски” и Регионален исторически музей се работеше за осигуряване на нормалното изпълнение на библиотечните функции, въвеждането на нови технологии и обучението на персонала и потребителите за пълноценното използване на новите технически средства и услуги, поддържане и модернизация на сградния фонд, развиване на рекламна дейност на институтите. Бе въведен режим на работа и в съботните дни в сградата на РИМ и ХГ, и в къща-музей “Станислав Доспевски”, което даде възможност на жителите и гостите на Пазарджик да посещават тези обекти и в почивни дни.

Осъществяват се приоритетните задачи на музея – проучване, съхраняване и социализиране на уникалното културно наследство, което притежаваме.

Сектор „Култура” разработи проект за изграждане на асансьор за хора с увреждания в сградата на музея. Проектът бе реализиран и подемното съоръжение вече е монтирано.

Симфонично-оперетно дружество “М-ро Г .Атанасов” продължава своята активна творческа дейност, като акцентира на най-важните задачи: участие в най-престижните музикални фестивали като “Софийски музикални седмици” и “Мартенски музикални дни”, “Австрийски музикални седмици” и “Нова българска музика”; участие в подготовката и реализацията на Международния фестивал Зимни музикални вечери “Проф. Иван Спасов”-Пазарджик; изработване на рекламни материали и др., с цел популяризиране на дружеството; реализация на проект за цикъл симфонични концерти с творци от Япония и Корея.

Ансамбъл “Пазарджик” продължи да осъществява програма за задоволяване културните потребности на селата от Пазарджишка община. Допълва и подновява гардероба от национални костюми и реквизити.

Читалищата са институтите, които организират и провеждат редица културни прояви, допринасят за развитието на библиотечното дело, грижат се за опазването и популяризирането на народните традиции. Запазвайки тяхната автономност като самостоятелни юридически лица, им бе оказвана методическа помощ при отбелязване по народен обичай празниците, свързани с българския религиозен календар: Лазаровден, Цветница, Великден, Денят на Християнското семейство, Коледа. Финансово се подпомагаха състави, които участваха в национални събори и фестивали. Подготвиха се чествания на годишнини на читалищата в селата. Община Пазарджик се представи със свои състави в Десетия национален фолклорен събор в Копривщица.Успешно е кандидатстването на читалищата ни в програма «Глобални библиотеки – България», като в първия етап бяха одобрени 6 библиотеки, а във втория – 2.

Продължи и партньорството със свободните творчески организации, и сдружения. По съвместен проект с Дружеството на писателите в Пазарджик продължи издаване на вестник “Метафора”. Продължи поощряването на местните творци с финансиране издаването на новите им творби; връчване на награди в изложбите на Дружеството на пазарджишките художници, Представителството на СБХ и Дружеството на фотографите; финансира се провеждането на Международен скулптурен симпозиум – “Допирни точки”.

Общината продължи да финансира провеждането на местни, национални и международни конкурси, фестивали, годишнини и др., като:

Международен фестивал за симфонична музика ЗИМНИ МУЗИКАЛНИ ВЕЧЕРИ “Проф. Иван Спасов”; Младежки рок фестивал; Мандолинен фестивал; Национален конкурс за млади изпълнители “Медени звънчета”; Фестивал за стара градска и забавна песен “Георги Шаранков”; Международен скулптурен симпозиум–“Допирни точки”; Международен фолклорен фестивал; Бирфест; предстои провеждането на международния театрален фестивал “Есенни театрални срещи”.

През отчетния период бе връчена Националната награда за художествен превод “Стоян Бакърджиев”. Продължава традицията за връчване награди за живопис, графика и скулптура на ежегодните годишни изложби на пазарджишките художници.

Бяха организирани общоградски прояви: цикъл Коледно-новогодишни празници – проведоха се над 15 концертни и забавни прояви, в които бяха включени състави и изпълнители от културните институти и училищата на Пазарджик; цикъл Новогодишини симфонични концерти с диригенти и солисти от Япония и Корея; честване на 132 години от Освобождението на Пазарджик от турско робство; отбелязване на 137 години от гибелта на Васил Левски; прояви по повод 1 март – Ден на любителското творчество, пролетните празници – Лазаровден, Цветница, Великден; провеждане на литературни дни “Никола Фурнаджиев”; отбелязване на 2 юни - Ден на Ботев и загиналите за България; отбелязване на 173 год. от рождението на Васил Левски; провеждане на Ден на поезията и музиката на 1 октомври; подготовиха се редица прояви по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

През отчетния период бе създаден и утвърден химнът на Пазарджик. Продължава работата по създаване на «Обща енциклопедия Пазарджик».

БМ “Младежки дом”

13.12.2009 г. Благотворително коледно тържество за деца в неравностойно положение, съвместно с БЧК и ГЧК

14.12.2009 г. Откриване на изложба на Киряна Аврониева

18.12.2009 г. Коледен концерт на съставите на Мл. Дом

23.12.2009 г. Шоуто на Дядо Коледа 7

26.12.2009 г. Рок – метъл фест

27.01.2010 г. Благотворителен концерт „Влюбена в живота”

28.01.2010 г. Премиера на книгата „Докосване”

11.02.2010 г. Литературен четвъртък – Представяне книгата на Йордан Каменов за Вапцаров

13.02.2010 г. Концерт „Любовта около нас”

26.02.2010 г. Гостува евродепутатката Илияна Йотова

08.03.2010 г. Театрална студия „Чарли” от Пловдив представи „Око под наем”

16.03.2010 г. Театрална трупа от ПУ „П.Хилендарски” представи „Женско царство”

18.03.2010 г. Литературен четвъртък – гостува поетесата Валентина Радинска

22.03.2010 г. Пролетен концерт

25.03.2010 г. Обучение – „Аз съм добър, ти си добър - можем да живеем без агресия”

25.03.2010 г. Концерт на клуб „Естрада”

28.03.2010 г. Участие на ТС „Чавдар” в МЛАДЕЖКИ КОНКУРСЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА – СОФИЯ 2010 - зала „Универсиада”

08.04.2010 г. Представление – „Лудостта е по-силна от всичко”

08.04.2010 г. Международен ден на ромите – концерт

19.04.- 27.04.2010 г. Участие на ПТС „Чудесия” в Международен фолклорен фестивал в Айдън, Турция

20.04.2010 г. Концерт за изпращане на абитуриенти

21.04.2010 г. Участие в концерт – „100 години туристическо дружество”

22.04.2010 г. Хаус парти с младежкия парламент

23.04.2010 г. Залесяване на източната част на Острова – акция за Световните дни на младежка активност

23-24.04.2010 г. Областно обучение – Младите хора срещу агресията”

26.04.2010 г. Предпремиера „Лизистрата”

27.04.2010 г. Предпремиера „Лизистрата”

29.04.2010 г. Премиера „Лизистрата”

04.05 2010 г. Изложба посветена на 155 –годишнината от рождението на К Величков

04.05 2010 г. Представление „Малкият принц”

05.05.2010 г. Представление „Лизистрата”

09.05.2010 г. Участие на МТ „Приятели” във фестивала „Рошавата котка” – Пловдив

12.05.2010 г. Представление „Лизистрата”

15.05.2010 г. Международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Нота по нота”

16.05.2010 г. Международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Нота по нота”

17.02.2010 г. Международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Нота по нота”

19.05.2010 г. Представление „Лизистрата”

21.05.2010 г. Конкурс за рисунка „Аз рисувам моя град”

21.05.2010 г. Международен младежки театрален фестивал „Океан от любов”

22.05.2010 г. Международен младежки театрален фестивал „Океан от любов”

23.05.2010 г. Международен младежки театрален фестивал „Океан от любов”

24.05.2010 г. Международен младежки театрален фестивал „Океан от любов”

01.06.2010 г. Годишна продукция на ПТА „Албена”

04.06.2010 г. Участие на МТ „Приятели” в театрален фестивал в Каварна

05.06.2010 г. Защита на звание „Представителен колектив” на ТС „Чудесия” в Карлово

09.06.2010 г. Откриване на фотоизложба

10.06.2010 г. 5 години „Чудесия” – юбилеен концерт

10.06.2010 г. Представление „Просънувай с мен”

23.06.2010 г. Представление „Лизистрата”

25.06.2010 г. Благотворителен концерт

Юли 2010 г. Участие на ПТС „Чудесия” в Международен младежки фолклорен конкурс в гр.Анкара – Турция

17-25.07.2010 г. Участие на ТС „Чавдар” в Първи международен фестивал в Изник Турция

26.07.2010 г. Представяне на проект „300” пред пазарджишките медии

02-06.08.2010 г. Пленер „Аз обичам този град”

13.08.2010 г. Участие в хепънинг в Борисовата градина за Международния ден на младежта

16.08.2010 г. Благотворителен хепънинг за Международния ден на младежта „Нашият глас е : Да помогнем на Иван!”

25-31.08.2010 г. Участие на ТС „Чавдар” в Международен фолклорен фестивал в Приморско

08 – 13.09.2010 г. Участие в ХV Балкански младежки фестивал „Младостта на Балканите” – Сандански

23-24.09.2010 г. Дни на дърворезбата

06.10.2010 г. Гостува цирк „Кумбо”

07.10.2010 г. Гостува цирк „Кумбо”

08.10.2010 г. Гостува цирк „Кумбо”

09.10.2010 г. Брейк сешън „СъботаЖ”

10.10.2010 г. Гостува цирк „Кумбо”

13.10.2010 г. Видеопрожекции на „Стената – 2” и „Стената -3”

18.10.2010 г. Обучение „Трафик на хора”

20.10.2010 г. Неформална среща „Младежката визия за България 2020”

21.10.2010 г. Обучение „Трафикът на хора – робство , в което може да си ти”

21.10.2010 г. Откриване на изложба „Фотографски пленер Аз обичам този град”

21.10.2010 г. Концерт за началото на творчески сезон 2010/ 2011

28.10.2010 г. Изнесена консултация в СОУ „Г.Бенковски”

29-30.10.2010 г. Областно обучение „Ефективната комуникация – ежедневна необходимост”

01.11.2010 г. Ден на народните будители – откриване стенопис на художника Методи Пешунов

ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”:

Сектор “Социална политика”

І. Жилищно настаняване

От началото на месец ноември 2009 г. до момента са подали молби за картотекиране, прекартотекиране, издаване и преиздаване на настанителни заповеди за общински жилища общо 239 граждани.

1. Пададени молби съгласно чл. 16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди и за настаняване под наем в общински жилища - 66 бр.

- картотекирани 45 гражданина с жилищни нужди

- прекартотекирани - 7 семейства

- отказано картотекиране - 10 граждани

- отказано прекартотекиране - 4 граждани

- изваждане от картотеката при придобиване на имот – 1 гражданин

- изваждане от картотеката при настанаване в жилище, отговарящо на нармите за жилищно настаняване – 1 гражданин

2. Молби за издаване на пренастанителни заповеди – 173 броя

- оставени за разглеждане за следваща комисия – 13 молби.

- издадени заповеди 160 броя.

Текущи задачи, жалби, писма и др. – 9 броя.

ІІ. Социални дейности и здравеопазване

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

· По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “ Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейност “социален асистент” и “домашен помощник” бяха разработени два проекта както следва:

Фаза 2. От 01.10.2009 г. стартира проект „Достоен живот” на стойност 108 909,65 лева, с продължителност 12 месеца, за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейност “социален асистент” и “домашен помощник”. Бяха обучени и назначени 5 души социални асистенти и 20 души домашни помощници, които обгрижваха общо 36 потребители. Проектът се реализира с водеща организация Сдружение „2002 Надежди” и партньор Община Пазарджик.

Фаза 3. Изготвено бе и е подписан Договор по проектно предложение „Грижа за човека” на обща стойност 184 463, 53 лева с продължителност 14 месеца. Социалната услуга ще се предоставя 12 месеца на 66 лица с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности ”Социален асистент” и „Домашен помощник” от гр. Пазарджик и прилежащите села към Общината. Социалната услуга ще се предоставя в домашни условия от 15 социални асистенти и 31 домашни помощници. Проектът ще се изпълнява с водеща организация Община Пазарджик и партньор ОС на БЧК.

●По схема „Социални услуги за социално включване”

Изготвено бе и е подписан договор по проектно предложение „ Надежда за всички” на обща стойност 194 850, 64 лева с продължителност 14 месеца. Социалната услуга ще се предоставя 11 месеца в с. Алеко Константиново и гр. Пазарджик на 30 деца в неравностойно социално положение от професионален екип, който включва социални работници, психолози, педагози, ръководител и др. Децата са на възраст 8-14 години, от семейства с малък родителски капацитет, намиращи се в социален риск /непълни семейства/; родители със зависимости и хронични заболявания; семейства, при които се наблюдава продължително отсъствие на родителите от страната поради икономически причини; социално занемарени деца; деца, отпаднали и/или с риск от отпадане от образователната система. Водеща организация по проекта е община Пазарджик с партньор ОС на БЧК.

●По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

- От 08.10.2010 стартира проект „Подкрепа за достоен живот” за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент”. Водеща организация по проекта е АСП с партньори общините. Предстои подписването на споразумение за партньорство и организация за изпълнение на дейностите предвидени по проекта.

Проведени три конкурса за предоставяне на социални услуги в общността след изтичане на договорите за съвместна дейност, както следва:

· “Център за настаняване от семеен тип” за деца от 3-12 години;

· “Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми”;

· „Обществена трапезария” за социално слаби възрастни хора.

Изготвени и внесени две предложения в Общински съвет и АСП за преструктуриране на следните социални услуги:

●„Защитено жилище” за деца и младежи в „Наблюдавано жилище” за младежи в риск до 30 г., капацитет 8 места;

●„ Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания „ с капацитет 20 места, в „Дневен център за възрастни хора с увреждания” с капацитет 40 места;

Изготвено и внесено предложение в Общински съвет за откриване на ”Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи в социален риск”.

Изготвен анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Пазарджик за периода 2011 -2015 г. и внесено предложение в Общински съвет за разглеждане и приемане.

Изготвен и внесен в АСП проект на бюджет за 2011 г. на предоставяните и нови социални услуги, финансирани от държавния бюджет.

Със средства на Общината беше финансирано мероприятие на Сдружение “Активен отдих за всички” със сумата от 2 000 лева за организиране десетдневен летен лагер за 90 деца на възраст от 8 до 13 години в местността на хижа “Добра вода”. Лагерът се проведе от 05.07.20010 г. до 16.07.2010 г.

- Подготвени, окомплектовани и внесени :

· 8 броя материали за разглеждане от Общински съвет - Пазарджик, НОИ- София и Министерски съвет относно предложение за отпускане персонална пенсия на 11 деца – сираци от Община Пазарджик;

· 6 броя материали за разглеждане от Общински съвет- Пазарджик и Администрация на Президента на РБ, относно опрощаване на държавно вземане на граждани от Общината.

- Обработени и внесени в счетоводния отдел на Общината за разплащане 11 броя фактури с описи и 989 броя рецептите на 183 ветерани от войните.

- Изготвени и сключени 4 броя Договори за услуга между Община Пазарджик и фармацевтични фирми за изпълнение на рецепти на ветерани от войните и военноинвалиди.

- Обработени и внесени в счетоводния отдел на Общината за разплащане следните отчетни документи:

· 11 броя фактури с описи и 304 броя рецепти на 239 броя Военноинвалиди и Военнопострадали.

· 11 фактури и справки за разплащането на режийни разходи на МБАЛ за ДМК и 200 соц. слаби деца.

· Изготвен и сключен 1 брой договор за услуга / за режийни разходи за приготвяне на храна за ДМК и социално слаби деца/ между Община Пазарджик и МБАЛ Пазарджик.

· Изготвени 11 броя Програми и списъци за полагане на обществено полезен труд от безработни лица, съгласно чл. 12,ал. 1 от ППЗСП. Изготвен 1 брой договор за съвместна дейност между Дирекция „Социално подпомагане” и Община Пазарджик, за полагане на ОПТ от безработни лица обект на социално подпомагане.

- Извършено зареждане с медикаменти и консумативи, хигиенно–миещи препарати, на 33 здравни кабинета в функция ”Училищно и детско здравеопазване” и оформяне на отчетните документи.

- Изготвени 3 броя справки до РЦЗ – Пазарджик относно числеността и СБРЗ на мед. персонал в „Училищно и детско здравеопазване”.

- Ежемесечно изготвяне на отчет по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” /изготвени са 7 броя отчети/ и Аварийни групи /изготвени са 4 броя отчети/ до Дирекция “Бюро по труда” гр. Пазарджик. Изготвени са общо 11 отчета.

- Изготвени и изпратени уведомителни писма до настойници и попечители за представяне на годишните им отчети до Органа по настойничество и попечителство – 37 броя.

- Приемане и запознаване с годишните отчети на настойници и попечители за извършената им дейност през 2009 г.

- Разглеждане на молби /96/ и изготвяне на 32 броя заповеди за отпускане дърва за огрев на социално слаби граждани, хора с увреждания и др.

- С Решение на ОбС – Пазарджик е утвърдена парична сума за отбелязване на рождените дни на децата към Органа по настойничество и попечителство. Към настоящия период са отбелязани рождените дни на 13 деца. Остават 5 деца, на които предстои честване на рождените им дни. Към настоящия момент децата от Органа по настойничество и попечителство са 14.

- Отбелязване на празници като Коледа, Великден, Деня на детето и Първи учебен ден на децата към Органа по настойничество и попечителство.

- Издаване на удостоверения на настойници и попечители – 32 броя /15 броя – на настойници и попечители на лица до 18 години, 9 броя – на настойници на лица, поставени под пълно запрещение и 8 броя – на законни представители по чл. 173 от СК на лица, поставени под пълно или ограничено запрещение/.

- През периода са учредени 2 броя Настойнически съвети на лица до 18 г. и 4 броя Попечителски съвета на лица до 18 г.; при 2 деца е преминато от настойничеството към попечителство във връзка с навършването им на 14 г.; изготвени са 6 преписки за прекратяване на попечителство поради навършване на 18 години.

- През периода са учредени 5 нови Настойнически дела на лица, поставени под пълно запрещение по чл. 173 от Семейния кодекс – Настойничество и попечителство по право

ІІІ. Спорт и туризъм

Общински спортни състезания и прояви

1. Общински ученически спортни игри – организатор Община Пазарджик ; финансиране – 8 000лв.

2. Областни ученически спортни игри – организатор Община Пазарджик финансиране – 4 000лв.

3. Зонови ученически спортни игри - организатор Община Пазарджик; финансиране – 4 000лв.

4. Държавни ученически спортни игри - организатор Община Пазарджик и Министерството на спорта; финансиране – 1 500 лв.

5. Коледен волейболен турнир - организатор Община Пазарджик; финансиране – 1 400лв.

6. Общински лекоатлетически крос ”Златна есен” - организатор Община Пазарджик ; финансиране – 2 000лв.

7. Общинско лекоатлетическо състезание “Лъвски скок” - организатор Община Пазарджик; финансиране – 1 500лв.

8. Церемония по награждаване на 10-те най-добри спортисти - организатор Община Пазарджик; финансиране – 6 000лв.

9. Футболен турнир ”Млади надежди”- организатор Община Пазарджик ; финансиране – 5 000лв.

10. Национален ден на спорта- 17.05.2009г.- организатор Община Пазарджик ; финансиране – 2 500лв.

11. Общински турнир по плуване за купа „Пазарджик” - организатор Община Пазарджик ; финансиране – 3 000лв.

12. Турнир по минифутбол - организатор Община Пазарджик; финансиране – 3 000лв.

13. Ромски турнири по футбол – с. Драгор и с. Братаница - организатор Община Пазарджик; финансиране – 6 000лв.

14. Общински работнически спортни игри - организатор Община Пазарджик и ОРСК – 5 000лв.

15. Общински градски турнир по табла и белот - организатор Община Пазарджик; финансиране – 2 200лв.

Държавни първенства и турнири

16. Турнир по художествена гимнастика ансамбли деца - организатор Община Пазарджик и СК”Хармония”; финансиране – 700лв.

17. Национален турнир по спортни танци - организатор Община Пазарджик и СК”Инпулс”; финансиране –15 000лв.

18. Изложба „ Неделчо Шишков” и държавно п-во по корабомоделизъм - организатор Община Пазарджик и „ Модел яхт клуб”; финансиране – 3 000лв.

19. Купа „България” по бокс и Републикански шампионат за кадети - организатор Община Пазарджик и БК”Тракиец” ; финансиране – 5 000лв.

20. Купа „България” по бокс за мъже - организатор Община Пазарджик и БК”Тракиец”; финансиране – 5 000лв.

21. Купа „Пазарджик” по колоездене за кадети - организатор Община Пазарджик и СК ”Печенеги” ; финансиране – 2 000лв.

22. Държавно първенство по мод. двубой за деца до 12 и 14 години - организатор Община Пазарджик и БФМП

23. Държавен турнир по джудо за деца и юноши - организатор Община Пазарджик и СК ”Кодокан” ; финансиране – 6 000лв.

24. Държавен първенство по самбо за мъже и жени - организатор Община Пазарджик и СК ”Кодокан” ; финансиране – 10 000лв.

25. Държавно п-во по колоездене на шосе за юноши - организатор Община Пазарджик и СКК ”Печенеги”.

26. Държавно п-во по колоездене на писта за юноши - организатор Община Пазарджик и СКК ”Печенеги”.

27. Държавен турнир по културизъм - организатор Община Пазарджик и СКК ”Атлетик”; финансиране – 3 000лв.

28. Държавен турнир по карате киокушин за деца и юноши организатор Община Пазарджик и СК ”Торнадо”; финансиране – 1 500лв.

Международни състезания и прояви

29. Международен турнир по самбо за деца и юноши - организатор Община Пазарджик и СК ”Кодокан” ; финансиране – 5 000лв.

30. Международен турнир по худ. гимнастика за купа „ Диляна” - организатор Община Пазарджик и СКХГ ”Диляна”; финансиране – 5 000 лв.

31. Международен турнир по худ. гимнастика „Хармония” за деца - организатор Община Пазарджик, СКХГ ”Хармония” и БФХГ ; финансиране – 4 000лв.

32. Международен турнир по бадминтон за младежи и девойки от Европейската верига до 19г - организатор Община Пазарджик и СК ”Бадминтон-скуош клуб” ; финансиране – 10 000лв.

33. Международен лекоатлетически пробег на хармонията - организатор Община Пазарджик.

Туристически мероприятия и прояви

34. Алекова седмица - организатор Община Пазарджик и Туристическо дружество” Алеко” ; финансиране – 5 000лв.

35. Маратон 100 километра - организатор Община Пазарджик и Туристическо дружество” Алеко”

36. Поход „По стъпките на Апостола” - организатор Община Пазарджик и Туристическо дружество” Алеко”

ІV. Работа с малцинствата и етническите групи

- Отговаряне на писма, сигнали и заявления.

- Консултиране и придружаване.

- Попълване на молби, заявления, декларации и др. документи. Общо обслужени - 851 граждани.

- Уведомяване на лицата, включени за не по-малко от пет дни в организирани от общинската администрация програми съгласно чл.12, ал.1 от ППЗСП. Общо уведомени - 162 лица.

- Предоставяне на информация и съдействие на младежи, желаещи да продължат образованието си във ВУЗ, да кандидатстват за стипендия или да участват в курсове за кандидат-студенти.

- Провеждане на здравни беседи - 6 броя.

- В кампанията на МЗ „Седмицата на отворените врати” за безплатно изследване за туберкулоза са придружени 62 лица.

- Информиране за редовни имунизации и профилактични прегледи - 678 лица.

- Участие в програма за скрининг и ранна диагностика на туберкулоза.

- Съдействие за възстановяване на здравноосигурителни права и избор на личен лекар - 84 лица.

- Съдействие на диспансера по пневмо-фтизиатрични заболявания за ограничаване на разпространението и подобряване откриването на случаи на туберкулоза в ромска общност.

- Участие в кампания за популяризиране на услугата „Приемна грижа”.

- Организиране и провеждане на кампания „Зачитане на гражданството на всички в едно общество”.

- Участие в кампания за извънредна имунизация срещу морбили.

- Партниране на СК „Тонус-спорт”, гр. Пазарджик при набиране на деца в риск по проект „Начално обучение карате-до и спортна подготовка на деца в риск”.

-Участие в работата по обхващане на деца без личен лекар с полиомиелитна ваксина.

- Съдействие на ВиК и EVN.

- Съдействие и насочване на граждани за намиране на работа.

- Отбелязване на Международния ден на ромите – осми април. От бюджета 2 500 лв.

- Организиране участието на футболни отбори от Община Пазарджик в Националния ромски футболен турнир, провеждан в гр. Септември. От бюджета 2 400 лв.

V. Местна комисия за борба с трафика на хора

Изготвена заповед за актуализиране състава на комисиятапредседателя на комисията и двама членове са сменени в началото на 2010 година;

Проведено заседание на МКБТХ на 11 май 2010г.

Участие на секретаря на МКБТХ в работен семинар на тема ”Стандарти и управление на приюти за жертви на трафик на хора” 23-26 февруари 2010г., град София;

Участие в работен семинар на тема ”Превенция на трафика на хора и закрила на жертвите”, 30 март-01 април 2010г., град Варна – участваха секретарят и двама членове;

Участие на работна среща в рамките на проект ”Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца”, 23 април 2010, офис на Фонд-ИГА, Пазарджик;

Участие в мултидисциплинарна среща в Кризисен център за деца, жертви на трафик или пострадали от насилие, град Пазарджик, 25.05.2010г;

Участие в заключителна кръгла маса във връзка с проект за превенция на трафика на хора ”Пълно 6”, 08 юни 2010г., град София;

Участие в национална работна среща ”Трафикът на хора в България”, гранд хотел ”Варна”, 14.10.2010г.

Предоставени информационни филми и превенционни материали, свързани с трафика на хора на МКБППМП град Пазарджик и на Центъра за специализация и професионална подготовка гр. Пазарджик към Академията на МВР.

Оказано съдействие на представител от Български хелзинкски комитет да разговаря с членове на МКБТХ град Пазарджик за целите на изследване, обхващащо 5 държави, за трафика на роми;

Оказано съдействие на студента Ерик Хелмс, подготвящ своя проект »Проучване на уязвимосттта на ромите към трафика на хора и пропуски в превенцията и образователните дейности» за завършване на магистърската си степен по международни човешки права.

Организирана съвместна кампания по приемна грижа на КСУДС град Пазарджик и МКБТХ град Пазарджик, проведена на 28.06.2010 г.

Организирано съвместно обучение и споделяне на опит между доброволци от Фонд за превенция на престъпността »ИГА» и ученици от ромски произход, проведено в началото на м. август 2010г.

Подготовка и провеждане на обучение на доброволци от училища в Пазарджик, проведено на 25 и 26.09.2010г. Подпомагани от доброволците от град Кюстендил, на 19.10.2010 г. учениците изнесоха урочни единици в следните училища:

ПГ по строителство и архитектура – 9 – ти клас – агресия;

ПГ по облекло – 9-ти клас – сексуално-рисково поведение;

ПГ по химични и хранителни технологии – 12 клас – зависимости;

Проведен двудневен семинар на 07.10.2010г. и 08.10.2010г. за педагогически съветници и учители от област Пазарджик за развитие на знания и умения за прилагане на програми за превенция на попадане в трафик на хора.

По повод 18-и октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора съвместно с Кризисен център за деца, жертви на трафик или пострадали от насилие град Пазарджик бе организиран и проведен конкурс за рисунка сред учениците от пазарджишките училища. Участваха 22 –ма ученици.

На 19 и 21 октомври 2010 г. съвместно РБ »Никола Фурнаджиев» беше организирана прожекцията на филма »Открадната светлина» сред ученици от ПГ по облекло град Пазарджик.

Проведен конкурс за рисунки в ЦДГ ”Детелина” село Паталеница и ОУ ”К. Величков” село Паталеница в три възрастови групи на следните теми: Предучилищна възраст – „Моето семейство”; Първи – четвърти клас – „Защо обичам моето семейство?”; Пети – осми клас – „Насилието в семейството” и предучилищна възраст по темата ”Моето семейство. Участваха 36 деца.

На 10.06.2010 г. 20 доброволци ОС на БЧК град Пазарджик, облечени в специално изработени рекламни тениски, в рамките на голямото междучасие посетиха пет училища на територията на община Пазарджик, като раздадоха на учениците брошури и други информационни материали. Впоследствие, на обяд, в центъра на града, секретарят на МКБТХ и доброволците разпространиха информационни материали сред гостите и гражданите на Пазарджик.

В рамките на месец юли 2010г. бяха организирани прожекции на открито на информационни филми за превенция на трафика на хора на гражданите и гостите на града. Филмите, които се прожектираха, бяха следните: Историята на Олга; Деца на съдбата; Открадната светлина; Изповеди; Отвори очи.

МКБППМН

І. Организационно състояние на МКБППМН

МКБППМН при община Пазарджик е изградена съгласно чл.6 от ЗБППМН и е утвърдена със заповед на кмета и се състои от 15 члена.

В нея участват представители на: Дирекция „Социална политика”, Регионален инспекторат по образование, ИДПС, ОССП (ОЗД), РС, РИОКОЗ(отдел ППЗ), Дирекция „Бюро по труда”, РЦЗ, Фонд за превенция на престъпността „ИГА”, педагози и психолози.

За решаване на текущи въпроси, МК в началото на годината съгласно чл.7, ал.1 от ЗБППМН на свое заседание е избрала бюро на същата.В него влизат председателя, зам. председателя , секретаря на МК, ИДПС и представител на Регионален инспекторат по образование.

Секретарят на МК е щатен съгласно чл.6 ал.3 от ЗБППМН и е на служебни правоотношения.

ІІ. Дейност на МКБППМН

Социално-превантивната дейност е важен аспект в дейността на МКБППМН, самостоятелно или съвместно с други институции, имащи отношение към възпитанието на децата. В основата на противодействие на противообществените прояви и престъпления сред малолетните и непълнолетните е превенцията.

Основните задачи, които си беше поставила МКБППМН са:

· издирване и установяване на малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ, вземане на мерки за тяхната социална защита и развитие;

· разглеждане на възпитателни дела по предложение на прокуратурата, полицията, УКПППУ и граждани и налагане на възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН;

· привеждане в действие на възпитателните мерки по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН и осъществяване на контрол върху изпълнението им;

· оказване на помощ на децата, излезли от СПИ, ВУИ, ПД и приюти за безнадзорни деца за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

· подпомагане на родители, които срещат трудност при възпитанието на децата си;

· извършване на проверки в заведенията за хранене и развлечение относно спазване на чл.2 от Наредбата за обществения ред на Общински съвет Пазарджик и др.нормативни документи, касаещи малолетните и непълнолетните.

МКБППМН разглежда простъпките на малолетните и непълнолетните на възпитателни дела, като основната цел е предотвратяване на извършването на нови асоциални прояви и своевременна корекция във възпитанието и поведението на детето. През През 2010 г. МКБППМН е образувала 18 възпитателни дела, както следва: 15 – РП , 2 – полиция и 1 от община Стамболийски. Решени са 14 възпитателни дела, а останалите 4 ще се гледат на заседание на 12.11.2010 г.

С основание може да кажем, че правораздавателната дейност на МКБППМН е като основа на превенцията. Всяка възпитателна мярка има стойността преди всичко на превантива мярка – малолетния, непълнолетния, неговите родители да останат с впечатление, че деянието е противообществено, станало е известно на обществото, последвала е реакция, т.е държавата, чрез своите органи, е предприела съответните мерки.

При разглеждането на възпитателните дела се наблягаше, както на причините за извършеното противоправно деяние от малолетните и непълнолетните, така и върху връщането им към нормите на поведение в обществото.

Решените дела са за:

- просия, кражби на пари, мобилни телефони, чанти, кабели, резервни части на автомобили.

- разрушаване на надгробни паметници, пейки, парапети, чупене на стъкла, счупена охранителна камера,счупени стъкла на влак;

- хулиганска проява, блудство, без документ за самоличност, непосещаване редовно учебни занятия.

Малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви и престъпления спрямо, които са наложени възпитателни мерки са 26.

Наложените възпитателни мерки по чл.13 ал.1 от ЗБППМН са 48:

предупреждение, задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отношенията в поведението, поставяне под възпитателен надзор на родителите със задължение за полагане на засилени грижи, поставяне под възп.надзор на ОВ, предупреждение за настаняване във ВУИ с изп.срок от 6 месеца.

Възпитателните мерки, които са наложени от МКБППМН, могат да се окачествят, като разнообразни и до голяма степен съразмерими и съобразени с целите на превъзпитанието.

При разглеждането на ВД установихме следното:

- неграмотни – 3;

- начално образование – 4;

- основно образование – 22;

Голям е броят на лицата, извършили престъпления, които не са обхванати в училище или към момента на разкриване не са били обхванати в никакъв обществено – полезен труд.

При възпитателните дела акцентът е поставен върху възпитателното въздействие с цел позитивно коригиране на мотивацията, ценностите и поведението на тези деца и техния най-добър интерес.

Най-често прилаганата възпитателна мярка е „Предупреждение”, тъй като децата минават за първи път през МК, извършената от тях проява не е с голяма тежест и не се водят на отчет в ДПС.

Видно е от по-горе изнесените данни, че най-тежките възпитателни мерки по ЗБППМН, свързани с отделянето на детето от семейната и социална среда се прилагат съвсем ограничено, във ВУИ не са настанени деца.

Мерките са поставени под съдебен контрол, през тази година съдът не е заменил предложение на МКБППМН с други възпитателни мерки.

През 2010 г. от 27 деца, минали през МК, 1 дете минава за втори път. Това говори за професионалния подход на МКБППМН и възпиращият ефект на приложените възпитателни мерки.

Въздействието върху малолетните и непълнолетни е свързано не толкова с извършеното, а е насочено към бъдещето – към преодоляване на нагласите към противообщественото поведение и връщане към нормите на живот в обществото.

При известна част от извършителите на противообществени прояви и престъпления липсва мотив за извършване на противоправното деяние. При други за набавяне на пари за храна, за отмъщение, за осигуряване на пари за по-лек начин на живот, други заявяват, че са невинни. Част от кражбите са извършени след предварителен сговор и подготовка между малолетни и непълнолетни, както и в съучастие с пълнолетни лица.

Според специалистите от системата за противодействие на престъпността факторите, повлияли на извършването на престъпления и противообществени прояви са:

- социално-икономически – безработица, бедност, силно изразен е преди всичко при ромската общност;

- занижен родителски контрол и липса на възпитателни възможности от страна на родителите, семейството до голяма степен загуби своето водещо място сред авторитетите при възпитанието на децата, твърде заетите родители нямат време за своите деца, а и когато го имат, не знаят как да общуват с тях, все повече стават родителите, които казват, че не могат да направят нищо повече за децата си и са готови някой друг да поеме грижата за тях;

- криминогенна семейна и приятелска среда;

- подценяване на възпитателната работа в училище;

- необхващане, отпадане и бягство от училище;

- неангажиране свободното време на децата;

- стремеж за самоутвърждаване чрез насилие и девиантно поведение;

- чувство за безнаказаност;

- пристрастяване към алкохол и наркотици;

През 2010г. в ДПС се водят на отчет 200 малолетни и непълнолетни за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.Взети са на отчет 38 лица, а снетите от отчет са 35 лица.

За 2010г. са регистрирани 42 престъпления извършени от 55 малолетни и непълнолетни.

В сравнение с предходната година се забелязва намаление, както в броя на престъпленията така и в броя на извършителите.Осъдените за отчетния период са 4 непълнолетни, от които 4 ефективно.

Преминалите през ДПС за 2010г. са 19 лица.За отбелязване е ,че няма преминали за употреба на упойващи и наркотични вещества и проституция.

Жертви на престъпления са станали 32 малолетни и непълнолетни. На 22 лица е предоставена полицейска закрила. Няма случаи на деца привлечени към секти с криминогенен характер.

Най – често извършваните престъпления са кражбите. Обект на кражбите са пари, вещи, златни накити, мобилни телефони, части от МПС, метални съдове и др.

Тенденцията е снижаване до минимум броя на джебчийските кражби, извършвани от момичета от ромски произход живеещи в с.Звъничево и с. Мало Конаре. Това се дължи на факта, че те се насочват към страни с висок жизнен стандарт от Европейския съюз и от засиления контрол на пешите патрули в централната градска част.

През 2010 г. се забелязва нарастване броя на сбиванията между момичета и нанасяне на телесни повреди по хулигански подбуди. Няма злоумишлени телефонни обаждания на тел.166 с цел прекратяване на учебните занятия.

Напусналите и избягалите от къщи и специализирани институции са 18 лица, като причините са поради конфликти в семейството, занижен родителски контрол или проблеми с посещаването на училище.

Към МКБППМН от м.ноември 2009 г. функционира и ЦПСА./Център за превенция и социална адаптация/

Целта му е да:

· подпомага МКБППМН в изпълнение на задачите по чл. 10, ал. 1 от ЗБППМН по предотвратяване и противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и престъпления, извършвани от непълнолетни на територията на Община Пазарджик;

· Извършва корекционно-възпитателна дейност при условията и реда на чл. 41, ал. 1 и ал. 2 от ЗБППМН;

· организира консултативни дейности и обучения в изпълнение на възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3 и т. 5 и мерките по чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗБППМН;

· развива дейност, свързана с участието в проекти и програми, насочени към превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните;

В ЦПСА/Център за превенция и социална адаптация/ към МКБППМН беше извършвана корекционно-педагогическа и психологическа помощ за деца, извършили противообществени прояви и престъпления и такива, които имат склонност към извършване на такива прояви. Помощ беше потърсена и от някои учебни заведения на територията на Община Пазарджик, а така също от родители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.

Оказваме съдействие в стъпките за разрешаване на трудностите при възпитаването на децата - повишаване на родителския капацитет и запазване добрите взаимоотношения между родителите и техните деца през различните етапи на тяхното развитие.

Психолозите на центъра предлагат семейни и индивидуални консултации.Семейно консултиране и подкрепа, психологически консултации, повишаване на родителския капацитет,работа с родителите, запазване добрите взаимоотношения родители – дете.

В центъра беше оказана помощ на деца, извършили противообществени прояви и престъпления и такива, които имат склонност към извършване на такива прояви. Помощ беше потърсена и от някои учебни заведения на територията на Община Пазарджик, а така също от родители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.

Извършва се консултиране и подкрепа за детето в училищната и обществената среда, превенция на насилието и асоциалното поведение изграждане на мрежа за работа с педагогическите екипи от УКБППМН опасностите и последиците от употребата на наркотици и алкохол, информиране по въпросите на насилие, училище без агресия и др.

В тази връзка обществените възпитатели към МКБППМН започнаха да изнасят презентации във всички училища на Пазарджик и общината с цел превенция срещу агресията сред учениците от 1-ви до 11-ти клас.

Презентациите обхванаха максимален брой от класовете в учебните заведения и през 2010г. Със специални лектории с мултимедия, психологически и методични игри, възпитателите ще провокират децата от начален, основен и гимназиален курс да се включат активно в инициативата.

МК е съдействала на органите на образованието за прибиране на 12 подлежащи на задължително обучение ученици в училище.

Помощ от МКБППМН потърсиха учебните заведения СОУ “Г.Бенковски”,ОУ “Отец Паисий”, ОУ “Л. Каравелов”, ОУ “Хр .Ботев”, ПГМЕТ и др.

По-честите проблеми, по които разговаряхме с учениците, учителите и родителите бяха за извършени противообществени прояви от ученици в самите училища, нарушаване на дисциплината и прилагане на физическо насилие от ученици върху техни съученици и др. На някои от учениците бяха определени обществени възпитатели с цел положителна корекция на поведението им.

Представителите на РИО - Пазарджик взеха активно участие в дейностите организирани и проведени от МКБППМН по отношение издирване и установяване на необхванати и отпаднали от училище, подлежащи на задължително обучение ученици.

Във връзка с популяризиране дейността на МКБППМН, и с цел превенция на наркоманиите и насилието бяха раздадени във всички училища на територията на общината плакати и брошури .

- През 2010 г. секретарят на МК сам или съвместно с обществени възпитатели са извършвали срещи с представители на училищата на територията на Община Пазарджик.

-

През 2010 г. съвместно с ОЗД сме работили по конкретни случаи за закрила на децата. Провеждани са срещи-разговори с деца и родители с цел обсъждане на проблемите им, изграждане и улесняване на връзката родители-деца.Но може още да се желае по отношение подобряване на информирането и провеждане на съвместни квалификационни мероприятия в областта на работата с деца.

Взаимодействието на МКБППМН и ИДПС е регламентирано от ЗБППМН. Има добър обмен на информация за водените на отчет в ДПС и преминаващите по преписките в комисиите.Инспекторите от ДПС съдействаха на членовете на МКБППМН при изготвяне на докладите по възпитателните дела. ИДПС освен сигналите за разглеждане на възпитателни дела, са направили и пет предложения по чл.41 ал.2 от ЗБППМН за определяне на обществени възпитатели, с цел извършване на корекционно-възпитателна работа и оказване помощ на родителите във възпитанието на децата им. Добро е и взаимодействието на МКБППМН и обществените възпитатели с районните инспектори, които съдействаха за осигуряване на малолетни и непълнолетни, както и на техните родители за за разрешаване на възникнали проблеми по отношение на децата.

Отдел “ККВОПМС”

ЦИУГ

В периода от 01.11.2009 г. до 31.10.2010 г. в „Центъра за информация и услуги на гражданите” /ЦИУГ/ към Община Пазарджик има следният документооборот:

- Общ брой обработени документи - 26 385 бр.

от тях:

- получени документи - 18 872 бр.

- изпратени документи - 3 232 бр.

- междинен обмен – 4 147 бр. /получени – 728 бр., изпратени – 3 419 бр./

Вътрешният документооборот съставлява 134 бр. /обмен на документи между различните звена на Община Пазарджик – дирекции и бюджетни мероприятия/

С най-голям относителен дял от различните видове обработени документи са:

- писма – 9 617 бр.;

- заявления – 5 747 бр.;

- молби на граждани – 3 054 бр.;

- заповеди от общ характер – 6 295 бр.;

- договори – 3 478 бр.;

- искания – 841 бр.

В посочените данни е включен и документооборотът на “Центъра за услуги” в кв. “Изток” на ул. “Марица”, № 20

ОТЧЕТ

за

постъпили в Община Пазарджик заявления

по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Период – от 01.11.2009 г. до 31.10.2010 г.

В периода от 01.11.2009 г. до настоящия момент /31.10.2010 г./ по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ в Община Пазарджик са постъпили 24 заявления от различни юридически /сдружения/ и физически лица. Те са следните:

1. “Асоциацията на производителите на екологична енергия”, гр. Варна – заявление с вх. № 18-00-3648 от 23.12.2009 г.;

2. “ПР Консулт СД” ЕООД, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-130 от 15.01.2010 г.;

3. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-15 от 20.01.2010 г.;

4. “ПР Консулт СД” ЕООД гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-331 от 09.02.2010 г.;

5. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-35 от 15.02.2010 г.;

6. Фондация “Програма Достъп до информация”, гр. София – заявление с вх. № 18-00-453 от 19.02.2010 г.;

7. Гражданско сдружение за осъществяване на общественополезна дейност “Граждани за Пазарджик”, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-1287 от 03.05.2010 г.;

8. Сдружение “Човеколюбие”, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-1352 от 11.05.2010 г.;

9. Сдружение “Надежда-2002”, гр. Левски, обл. Плевенска – заявление с вх. № 18-00-1401 от 14.05.2010 г.;

10. Гражданско сдружение за осъществяване на общественополезна дейност “Граждани за Пазарджик”, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-1453 от 18.05.2010 г.;

11. Фондация “Институт за пазарна икономика”, гр. София – заявление с вх. № 21-00-33 от 07.06.2010 г.;

12. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-169 от 17.06.2010 г.;

13. Гражданско сдружение за осъществяване на общественополезна дейност “Граждани за Пазарджик”, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-1801 от 23.06.2010 г.

14. Арх. Йордан Николов Белички, гр. Пазарджик – заявление /искане/ с вх. № 44-Й-91 от 28.06.2010 г.;

15. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-177 от 06.07.2010 г.;

16. “Асоциацията на производителите на екологична енергия”, гр. Варна – заявление с вх. № 18-00-1959 от 08.07.2010 г.;

17. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-190 от 15.07.2010 г.;

18. Сдружение “Човеколюбие”, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-2046 от 19.07.2010 г.;

19. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-208 от 27.07.2010 г.;

20. “Космо България Мобайл” ЕАД, гр. София – заявление с вх. № 18-00-2129 от 27.07.2010 г.;

21. Сдружение “Човеколюбие”, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-2290 от 16.08.2010 г.;

22. Георги Любенов Лазаров, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 44-Г-317 от 03.09.2010 г.;

23. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-222 от 10.09.2010 г.;

24. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-238 от 27.09.2010 г.

Горепосочените заявление са подадени с искания за предоставяне на различни документи от Община Пазарджик. Заявленията са отработени и исканите документи са предоставени. По подадените заявления от Гражданско сдружение за осъществяване на общественополезна дейност “Граждани за Пазарджик” са заведени три съдебни дела в Административен съд гр. Пазарджик. По едно от тях, по разпореждане на съда, са изпратени на Сдружението допълнителни документи. Другите две дела са в процес на разглеждане.

ОТЧЕТ

на приемен ден на кмета на община Пазарджик г-н Тодор Попов

за периода 03 ноември 2009 г. – 26 октомври 2010 г.

В периода от 03.11.2009 г. до 26.10.2010 г.

- Общ брой на гражданите, записани за приемен ден на кмета на Община Пазарджик - 604 граждани, от тях посетили приемния ден са 516 граждани.

от тях насочени към съответните Дирекции, Бюджетни Мероприятия и Отдели в Община Пазарджик, са както следва:

- по лични въпроси - 71

- Секретар на Община Пазарджик - 81

- Главен архитект на Община Пазарджик – 71

- БМ „СПЖФНСИ” – 80

- Дирекция „Териториално и селищно устройство” – 36

- Дирекция „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността” – 56

- Дирекция „Социални дейности” – 19

- БМ „ОСДУ” – 6

- Отдел „Местни данъци и такси” – 5

- БМ „СУОБКДП” - Пазара – 11

- БМ „Паркинги и охрана” – 13

- Дирекция „Образование и култура” – 10

- Дирекция „ГРАО” – 18

Отработени са следните въпроси, поставени от гражданите:

Секретар на Община Пазарджик:

- с молба за работа - 75; назначени - 21

- организационни въпроси - 5

Главен архитект на Община Пазарджик:

- за издаване на разрешителни за поставяне на преместваеми съоръжения, удостоверения и скици за недвижими имоти, разрешения за строеж за прокопаване; становища и др. – 17

- за незаконни строежи – 24

- по общи проекти на граждани и организации с Община Пазарджик – 15

- проверки по сигнали на граждани по имотни въпроси – 9

БМ „СПЖФНСИ”

- с молба за общинско жилище – общо 50. Настанени - 14

- за пренастаняване – 8

- за проблеми в общински жилища / ремонти / – 7

- за помещение за пенсионерски клуб клуб – 1

- за прекартотекиране – 5

- във връзка с искане за офиси и помещения за дружества, НПО, спортни клубове – 7

- във връзка с ползване на атракционно влакче за абитуриентски балове - 2

Дирекция „Териториално и селищно устройство”

- поставяне на пейки и детски площадки – 7

- във връзка с разполгане на контейнери и съдове за смет – 4

- окастряне и отсичане на дървета – 2

- тротоарни плочки – 5

- проблеми с тротоари – 3

- във връзка с канализация – 3

- във връзка с улично осветление – 2

- ремонти на улици – 7

- ремонти на читалища и пенсионерски клубове – 2

- сметоизвозване - 1

Дирекция „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността”

- за закупуване на общински терени и имоти – 13

- проблеми с частни и съсобствени имоти – 7

- средства за участия във фестивали, конкурси, спортни прояви, изработване на сайтове и различни видове обучения – 8

- във връзка с жалби за неправомерно отглеждане на домашни животни – съставени актове – 4

- финансиране издаването на книги на пазарджишки автори – 3

- отчуждаване на имоти – 2

- във връзка с жалби за работно време и шум на заведения в интерес на гражданите – 3

- бездомни кучета – 3

- инвестиционни намерения - 3

Дирекция „Социални дейности”

- за социални асистенти – 3

- дърва за огрев /общо 10 молби / - на 4 са отпуснати

- във връзка с настойничество и попечителство – 2

- във връзка със субсидията за спортните клубове – 3

- във връзка с организация на спортни клубове - 2

БМ „ОСДУ”

- настаняване в Дом за стари хора – 3

- във връзка с проблеми в домове за социални услуги – 3

- за работа в социални заведения - 3

Отдел „Местни данъци и такси”

- възражение за начислена такса смет или недкларирани имоти – 5

БМ „СУОБКДП” – Пазара

- по сигнали за нарушения на търговци и организацията на работа на кооперативен пазар – 4

- окосяване – 1

- озеленяване – 1

- за съдействие по облагородяване инфраструктура междублоково пространство - 6

БМ „Паркинги и охрана”

- по сигнали за незаконни гаражи – 1

- във връзка с организация на движение на пешеходци /поставяне на пешеходни парапети/ - 1

- пропуски за местодомуване – 5

- възражения за неправомерно вдигнати автомобили на граждани – 3

Дирекция „Образование и култура”

- съдействие за издаване на книги и реализиране на различни културни проекти – 11

- съдействие за настаняване на деца в ОДЗ – 2

Дирекция „ГРАО”

- издаване на удостоверения - 18

Към кмета на Община Пазарджик са отправени и други въпроси, а именно:

- инвалиди и хора с проблеми за пътуването с обществен транспорт - 3

- за съдействие за лечение в лечебно заведение - 1

- съдействие на православно просветно дружество - 1

- във връзка с довършване на храмове в населените места на общината -5

- насочени към кметове на населени места за съдействие – 4

- насочени към различни държавни институции – 3

- различни частни инициативи от граждани и фирми - 7

- оказана лична финансова помощ от кмета на общината /във връзка с проекти, кампании за набиране на средства за нуждаещи се хора и др./ - 12

Голям брой от гражданите влизат в приеман ден по лични въпроси, за да благодарят на кмета на Община Пазарджик за оказаното им съдействие, да подарят книга или да го поканят на различни обществени културни, спортни и др. мероприятия.

ОТЧЕТ

на приемен ден на зам.-кмета на община Пазарджик г-н Петър Петров

за периода 04 декември 2009 г. – 27 октомври 2010 г.

В периода от 04.12.2007 – 27.10.2010 г.

- Общ брой на гражданите, посетили приемен ден на зам.-кмета на Община Пазарджик – 398 граждани,

от тях насочени към съответните Дирекции, Бюджетни Мероприятия и Отдели в Община Пазарджик, са както следва:

- по лични въпроси - 77

- Секретар на Община Пазарджик - 30

- Главен архитект на Община Пазарджик – 45

- Управител БМ „СПЖФНСИ” – 40

- Директор Дирекция „Териториално и селищно устройство” – 98

- Директор Дирекция „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността” – 22

- Директор Дирекция „Социални дейности” – 10

- Ръководител БМ „ОСДУ” – 3

- Началник Отдел „Местни данъци и такси” – 18

- Управител БМ „СУОБКДП” - Пазара – 13

- Управител БМ „Паркинги и охрана” – 18

- Дирекция „ГРАО” - 9

- Г-н Петров - 15

Отработени са следните въпроси, поставени от гражданите:

Секретар на Община Пазарджик

- с молба за работа - общо 27, назначени - 7

- организационни въпроси - 3

Главен архитект на Община Пазарджик

- за издаване на разрешителни за поставяне на преместваеми съоръжения, удостоверения и скици за недвижими имоти, разрешения за строеж за прокопаване; становища и др. – 18

- за незаконни строежи – 11

- по общи проекти на граждани и организации с Община Пазарджик – 1

- различни видове проверки по сигнали на граждани по имотни въпроси – 13

БМ „СПЖФНСИ”

- за общинско жилище – 36 общо. Настанени - 3

- за закупуване на общински жилища – 2

- за пренастаняване – 2

Дирекция „Териториално и селищно устройство”

- поставяне на детски площадки – 12

- във връзка с разполгане на контейнери и съдове за смет – 10

- окастряне и отсичане на дървета – 7

- тротоарни плочки – 11

- проблеми с тротоари – 2

- във връзка с канализация – 13

- във връзка с улично осветление – 4

- във връзка със запушени шахти – 1

- ремонти на улици – 7

- преасфалтиране междублоково пространство – 2

- поставяне на пейки – 5

- допълнително почистване на улици – 1

- във връзка със спирките на обществен транспорт – 5

- екологични проблеми – 1

- дупки по улиците – 1

- озеленяване - 7

Дирекция „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността”

- за закупуване на общински терени и имоти – 6

- проблеми с частни и съсобствени имоти – 6

- средства за участия във фестивали, конкурси, спортни прояви и др. – 2

- във връзка с жалби за неправомерно отглеждане на домашни животни – съставени актове – 2

- финансиране издаването на книги на пазарджишки автори – 1

- във връзка с жалби за работно време и шум на заведения в интерес на гражданите – 1

Дирекция „Социални дейности”

- за социални асистенти – 1

- дърва за огрев - З

- социални помощи – 4

- относно субсидията за спортните клубове - 1

БМ „ОСДУ”

- настаняване в Дом за стари хора – 2

- във връзка с искания на пенсионерски клубове – 1

Отдел „Местни данъци и такси”

- по сигнали за нарушения в търговски обекти – направени проверки и съставени актове за нарушения – 4

- възражение за начислена такса смет – 6

- във връзка с неплатени задължения /глоби, актове/ - 8

БМ „СУОБКДП” – Пазара

- по сигнали за нарушения на търговци на кооперативен пазар – 6

- озеленяване – 1

- във връзка с промяна на схемата на масите - 5

БМ „Паркинги и охрана”

- по сигнали за незаконни гаражи – 2

- във връзка с организация на движение на пешеходци /поставяне на пешеходни парапети/ - 4

- по повод неправомерно паркирани автомобили – 1

- местодомуване на автомобили по постоянен адрес - 6

Към зам.-кмета на община Пазарджик са отправени и други въпроси, на които гражданите са получили отговор, а именно:

- с искания за разсрочване на задължения - 24

- във връзка с инвестиционни намерения - 2

- състоянието в „Тролейбусен транспорт” – Пазарджик – 3

- по лични въпроси – 12

БМ „СПЖФНСИ”

Усилията на ръководството на бюджетното мероприятие (БМ) от началото на отчетния период бяха насочени към утвърждаване на получените резултати от края на 2009г. по отношение на събираемоста на наеми, такси, консумативи и други, подобряване организацията на работа свързана с поддръжката и ремонта на жилищните, нежилищните, спортни имоти и ефективността по отношение на поставени текущи и оперативни задачи.

Оновна и постоянна задача е установяване на състоянието на общинския жилищен и нежилищен фонд. В края на отчетния период общинския жилищен фонд по брой и групи е както следва:

Общ брой на общинските жилища е 869 бр., като от тях:

Общински апартаменти 832 бр. по фондове:

-фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” – 310 бр.

-фонд „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици чийто имоти са отчуждени за жилищни нужди” – 477 бр.

-фонд „Ведомствен”-10 бр.

-фонд „Резервен”-33 бр.

- „Наблюдавано жилище” – 2 бр.

Общински къщи – 37 бр.

През отчетния период са издадени 25 настанителни заповеди на граждани с установени жилищни нужди и техните семейства и 137 пренастанителни заповеди на редовни наематели, чиито договори са изтекли.

От началото на отчетния период всички по-големи длъжници са уведомени с писма и лично са посетени от наши служители. В работата си залагаме на прекия контакт с наемателите. Извършваме постоянни проверки, срещи, разговори, като през изминалите дванадесет месеца са връчени лично срещу подпис 240 бр. писма, сключени са 25 бр. споразумения за разсрочено плащане за по-големите задължения за наем и такса битови отпадъци.

През отчетния период беше извършена продажба на 32 бр. общински апартамента и 3 бр. нежилищни имота.

Към по-големите длъжници предприетите действия от наша страна са издаване на покани за доброволно освобождаване и заповеди за прекратяване на наемните правоотношения. 44 бр. заповеди за прекратяване на наемните правоотношения са връчени на нередовни наематели с големи задължения за наем или ползващи неправомерно общинско жилище без правно основание.

Основният ни контингент наематели на общински жилища са граждани от ромски произход в квартал „Изток” и един голям % от несъбраните вземания за жилищни имоти се дължат от тях. Въпреки усилията, които полагаме, все още има наематели, които дължат големи суми за наем и такса битови отпадъци.

В групата на нежилищни имоти са включени помещения отдадени под наем на политически партии, фондации, сдружения, ателиета, гаражи, адвокатски кантори спортни клубове и др. - общ брой 110, Парк-остров „Свобода” и Парк „Стадиона”

Във връзка с повишаването на събираемостта на наемите, консумативите –ел. енергия, отопление и вода, както и за намаляване размера на просрочените и несъбрани вземания, започна едно добро сътрудничество между бюджетното мероприятие, „ЕVN” и ВиК, с които имаме общ интерес в работата ни с неплатени консумативи от наши наематели.

Като резултат ще посочим, че за периода 01.11.2009 г.-20.10.2010 г. в касата на БМ „СПЖФНСИ” са постъпили 305 859.66 лв. от наеми на жилищни и нежилищни имоти, което е с 36 504 лв. в повече от същия период за миналата година.

Преглед на резултатите от 2007, 2008, 2009 г. показва устойчива тенденция на увеличаване приходите спрямо предходния период и намаляване на несъбраните вземания. Увеличението се дължи и на изплащане на стари задължения.

При нежилищните и спортни имоти имаме няколко големи длъжници, като „Натали-93” ЕООД, „Оптима груп” ООД, и „Тоскани – Г” ЕООД, чиито относителен дял в общата сума на задълженията е много висок.

По отношение на дейността ни в направление „Ремонт и поддръжка” на общинските имоти, срещаме сериозните затруднения, при изпълнение на нашите задължения а именно: остарелия и амортизиран жилищен фонд; нарушена хидроизолация по покривите на жилищните блокове и в някои спортни имоти, недоброто поддържане от страна на наемателите и ползвателите на спортните имоти и не на последно място рушенето и чупенето на поставени нови съоръжения по детски и спортни площадки от недобросъвестни граждани.

Въпреки недостачъчния финансов ресурс и наложените ограничения с цел намаляване на разходите за текущ ремонт и материали през годината извършихме:

- хидроизолация на покрива на ул. „Дунав” №14; ул. „Гео Милев”№11, ул. „Пловдивска” №34;

- спортна зала „Васил Левси” – вътрешно боядисване, циклене на спортната площадка по волейбол и баскетбол;

- спортна зала „Хебър” – ремонт на тоалетни, съблекални, коридор и частирен ремонт на залата по щанги;

- спортна зала „Младост” – вътрешно боядисване, ремонт на тоалетни, бани и съблекални;

- Читалище „Виделина” – поставяне на ламинат, балатум, боядисване, цялостен ремонт санитарните помещения, ремонт на ел. инсталациите в тоалетните;

- пенсионерски клуб в двора на у-ще „Стефан Захариев” – пълен ремонт, направа на мъжка и дамска тоалетна;

- направен ремонт в общинско жилище на ул. „Гео Милев”;

- направен на частичен ремонт на общински жилища на ул. „Свобода”, ул. „Пловдивска” и др.;

- осигуряваме постоянно дежуртво при възникнали аварийни ситуации относно ВиК и електро инсталациите, ел. уредите и ремонт на детските площадки в детските градини не само на територията на гр. Пазарджик, но и в селата.

- в почивна база „Слънчева поляна” се извършва необходимата поддръжка за да осигурим нормални условия за отдих на служителите от Община Пазарджик.

- в парк „Стадиона” - направа на пешеходни пътеки, маси и пейки за отдих, помещение за работниците и помещение за рикшите;

- участваме непосредствено и при изпълнението на заповеди на кмета на Общината за премахване на незаконни постройки – павилиони, гаражи и др.

Положихме големи усилия за подобряване условията за отглеждане на животните в зоокъта в парк остров „Свобода”. Направени бяха редица подобрения - изграждане на нови клетки и помещения, за да отговорим на условията за отглеждане на животнии, изискванията и предписанията на МОСВ за издаване на лиценз на зоокъта.

Постоянна задача за нас е усъвършенстване на организацията на работа в отделните направления, подобряване координацията, съгласуваността в работата ни с другите дирекции и БМ в Общината, както и оптимизиране структурата и интензивността в работата на работниците и служителите от БМ.

БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”

В съответствие с изградената структура на Община Пазарджик БМ „Паркинги и охрана” заема мястото на основен контролен орган в изпълнението на система от дейности за превенция на нарушенията на обществения ред, организацията и безопасността на движението на МПС, паркирането на обществени места, изпълнението на дейността по принудителното преместване и принудително задържане на МПС, за ефективен контрол по приложението на нормативните документи на Община Пазарджик, отнасящи се за сметопочистването, опазване на природата от замърсяване, снегопочистването и др., в тяхната административно-наказателна част.

През изминалия период усилията са били насочени основно за:

Оптимизиране на структурата на БМ и подобряване на кадровия потенциал;

Подобряване на контролната дейност при паркирането на МПС;

Увеличаване на местата за кратковременно паркиране „синя зона”;

Въвеждане на електронно обслужване със SMS – паркиране;

Подобряване на нормативната уредба, позволяваща по-добър контрол и превенция на административните нарушения;

Увеличаване на приходите от основната дейност чрез подобряване на организацията на изпълнението и разпределение на служителите;

Създаване на по-благоприятна пътна среда и поддържането на адекватна пътна сигнализация и пътна маркировка.

Всичко това е довело до повишаване на усилията и интензивността в работата и е гарантирало постигането на по-добри показатели и резултати.

Изградени са 10 нови зони за кратковременно паркиране „синя зона”, с 299 нови паркоместа. По този начин Община Пазарджик управлява 30 зони с общо 702 паркоместа / предстоящо пускането на зона на ул. „Червен Стоян”, с 25 паркоместа/.

От 12.06.2010 год. в Община Пазарджик е изградена и действа система за електронно таксуване с SMS – паркиране. До момента са отчетени 6779 бр. такси и приходи от 8134.80 лева. Тази система се приема от собствениците и водачи на МПС, наблюдава се тенденция за увеличаване на броя на пуснатите SMS – и, в момента -около 120 бр. дневно.

Предоставянето на тази услуга е обвързано с промяна в организацията на работата на Звено „Самоохрана”. В сградата на Община Пазарджик е изграден център за обслужване на клиенти. Изградени са 2 мобилни екипа, изпълняващи процедури за контрол и принудително задържане с техническо средство „скоба” и беше закупен 1 бр. автомобил за изпълнение на дейността. Служителите от „синя зона” са обучени за работа с 10 / десет/ бр. WAP/GPRS устройства за контрол.

Служителите от Звено „Самоохрана”, изпълняващи дейността за административен контрол по Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пазарджик, са съставили общо 12 615 фиша. Платените глоби по фиш са на стойност 229 990.78 лв. / при 199 854. 68 лв. за 2009 год. и увеличение с 15.01%/.

Отново следва да бъде посочено, че приходите от глоби по фиш за Община Пазарджик са значително по-големи, осигурени от „Местни данъци и такси” и Дирекция „Гражданско състояние, адресна регистрация и ЕСГРАОН” / като се очаква тези приходи да са още около 250 000.00 лв./. Съществен дял в приходната част се пада на принудителното преместване на МПС с техническо средство „паяк”, които възлизат за периода на 64 400.00 лв.

Създадената организация и повишеният контрол от БМ „Паркинги и охрана” в зоните за кратковременно паркиране „синя зона” увеличиха значително приходите от продажбата на талони за таксуване в „синя зона” и платения абонамент. От продажбите на талони са регистрирани приходи от 96 923.50 лв. / при 41 563.00 лв. за 2009 год., което показва увеличение от 133.20%/. От платен абонамент приходите са 53 000.00 лв. /срещу 33 200.00 лв. за 2009 год. или увеличение от 59.64%/.

Изпълнени са процедури и са поставени 1810 скоби като принудителна мярка за МПС, таксите от които възлизат на 10 860.00 лв. Изпълнени са 3 150 бр. процедури за принудително преместване на МПС с техническо средство „паяк”.

Служителите от Звено „Самоохрана” - екопатрули са съставили 23 акта за извършени административни нарушения и са издадени толкова наказателни постановления, за извършени различни нарушения, свързани главно със сметопочистването, поддържането на зелените площи, състоянието на преместваемите съоръжения, рекламно– информационните елементи, снегопочистването и др. Връчени са също така около 350 бр. предупредителни протокола за подобни нарушения и са направени около 420 устни предупреждения.

По утвърден график и със съдействието на кметовете на населените места младши специалисти „екопатрули” извършиха проверки във всички населени места за извършени нарушения по наредбите на Община Пазарджик. При проверките в 31 населени места са съставени 13 бр. актове за административни нарушения и 136 предупредителни протоколи. При последвалите проверки са съставени още 9 бр. актове и 27 протокола.

От издадени наказателни постановления са събрани глоби в размер на 4119.00 лева.

Приоритетна задача за служителите от група „Знаково стопанство” към Звено „Самоохрана” е изграждането и поддържането на вертикалната сигнализация с пътни знаци и табели, полагането на пътна маркировка, изграждането и поддръжката на пътни съоръжения / изкуствени напречни неравности, оградителни парапети, антипаркинг конуси и скоби и др./. На основание подписан Договор за доставка на консумативи са закупени 6750 кг. боя за пътна маркировка и консумативи на обща стойност 49 450.90 лв. /без включен ДДС/.

Положена е пътна маркировка на общо 51 улици и булеварди, в т. ч и на 4 нови улици.

В резултат от създадената по-добра организация, създаването на 2 / два/ самостоятелни екипа значително е съкратен периода на полагането на пътната маркировка – около 45 работни дни.

След извършен основен и асфалтиране изцяло преобразувани и изградени с нови пътни знаци и табели са 5 улици и булеварди.

Продължи тенденцията за оптимизиране ползването на общинските паркинги.

В момента Звено „Паркинги” предлага за ползване 10 бр. общински паркинги с 324 паркоместа. Регистрираните приходи от услугата са 277 194.79 лева. дневен паркинг при почасово таксуване / срещу 219 721.15 лева. за 2009 год., с увеличение от 26.16%/. Наблюдава се тенденция за намаляване приходите от месечен абонамент на паркингите – 14 500.00 лв. /срещу 32 540.00 лева. за 2009 г./

Получените резултати по приходите от различните дейности в БМ „Паркинги и охрана” показват тенденция на устойчиво развитие и увеличение. Причина за това са основно стремежът услугите да бъдат по-достъпни и се приемат като необходимост от гражданите, което ще бъде постигнато с изграждането на нови мобилни екипи, да бъде реализирано по-голямо покритие на зоните за кратковременно паркиране и подобряване на качествения състав на служителите с предявяване на по – високи изисквания при подбора. Ще продължат усилията за повишаване на мотивационните нагласи на служителите, обучението и бързото адаптиране към промените в нормативната уредба .

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ПРИХОДИТЕ В БМ „ПАРКИНГИ И ОХРАНА”

Дейност /приходи /

01.11.07г. ÷ 31.10.08г.

01.11.08г. ÷ 31.10.09г.

01.11.09г. ÷ 20.10.10г.

1. Глоби по фиш

 - Брой фишове

 - В т.ч. от специализиран паркинг „ЗОРА”

94 110.00 лв.

5960 бр.

4320.00 лв.

199 854.68 лв.

11 857 бр.

61 425.00 лв.

229 990.78 лв.

12 615 бр.

64 400.00лв.

2. Такси SMS паркиране

/ от 12.06.2010 год./

8 154.80 лв.

6 779 бр. SMS

3. Такси скоби

 - Брой скоби

6 894.00 лв.

1 149 бр.

12 132.00 лв.

2 022 бр.

10 860.00 лв.

1 810 бр.

4. Такси талони „синя зона”

17 385.75 лв.

41 563.00 лв.

96 925.50 лв.

5. Такси абонамент „синя зона”

12 410.00 лв.

33 200.00 лв.

53 000.00 лв.

6. Глоби по наказателни постановления

29 398.00 лв.

11 120.00 лв.

1 119.00 лв.

7. Такси дневен паркинг

192 056.92 лв.

219 721.13 лв.

277 194.79 лв.

8. Такси паркинг месечен абонамент

30 660.00 лв.

32 6540 .00 лв.

14 500.00 лв.

Общо приходи

382 914.67 лв.

550 130.81 лв.

694 722.07 лв.