projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Цифри и факти на общинското управление НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - БМ “СУОПКД”

PostHeaderIconНОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - БМ “СУОПКД”

Article Index
НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.
Дирекция “ТСУ”
Дирекция “Архитектура”
Дирекция “ФСДУС”
Дирекция “ЕФП”
ДИРЕКЦИЯ “АПИО”
Дирекция “ГРН”
Дирекция “Образование и култура”
БМ “Младежки дом”
ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
МКБППМН
Отдел “ККВОПМС”
БМ „СПЖФНСИ”
БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”
БМ “СУОПКД”
БМ “Обредни дейности”
БМ “ОСДУ”
БМ “СУОПКД”
All Pages

БМ “СУОПКД”


направление “Озеленяване”


І. Косене, зацветяване и поддържане на паркове и градини, разделителни ивици и прилежащи тревни площи, междублокови пространства, детски площадки, игрища, детски градини и училища:

1. Паркове и градини: Възраждане, Торта, Градска градина, Минерална баня, Ескулап, Здраве, Куклен театър, Гимназия “И.С.Аксаков”, при църквите “Св.Петка” и “Св.Богородица”, парк при плажа, градина на ул.”Васил Левски”, пешеходна зона към острова, парк при мост Атлантик, парк при паметника на Алеко Константинов на пътя за Пещера.

Обща площ – 92 дка.

2.Входно-изходни артерии и околовръстни улици – разделителни ивици и прилежащи тревни площи: “Георги Бенковски”, “Пловдивска”, ”Александър Стамболийски”, “Христо Касапвелев”, “Любен Боянов”, “Мильо Войвода”, “Царица Йоанна”, “Стефан Стамболов”, “Димчо Дебелянов”, “Стефан Караджа”, “Христо Ботев”, “Цар Иван Шишман”, Драгорска.

Обща площ – 170 дка.

3.Кръгови движения “Пловдивска”, “Шел”, “Лукойл”, “Елбрус” и “Минерална баня”

с обща площ 6,800 дка.

4.Косене, почистване и извозване на отпадъци от междублоковите пространства на кварталите Младост, Ставропол, Запад, Устрем, Марица, Орбита, Бесапара, кв.163 зад адвокатските кантори, Изток, ЖП Гара, Автопазар с обща площ 210 дка.

5.Косене, почистване и извозване на тревата от игрища, стадиони и прилежащите им площи – помощни игрища на Стадиона, Спортно училище, Полицейско училище, в квартал Младост, тенис-кортове.

Обща площ – 70 дка.

6.Обгрижване на детските площадки на територията на гр.Пазарджик – косене и почистване на 42 броя детски площадки.

7.Периодично почистване, косене на тревните площи и кастрене на дървета в детски градини и училища в гр.Пазарджик с обща площ 38,100 дка.

8.Периодично косене на паркове, улици, игрища и гробища в селата Юнаците, Гелеменово, Мирянци, Црънча, Дебръщица, Братаница, Мокрище, Ляхово, Добровница, Сарая.

9.Оказване съдействие при косене на Парк остров “Свобода”, Парк Стадиона и гробищен парк.

10. Ежедневно поливане с цистерни на площи, където не са изградени поливни системи:

“Пловдивска”, “Александър Стамболийски”, “Георги Бенковски”, “Цар Иван Шишман”; новонасетите тревни площи и дървета по “Цар Симеон”,”Мильо Войвода”,

“Проф. Никола Ламбрев”, “Кочо Честименски”, “”Панайот Волов”, “Цар Освободител”, “Кн. Мария Луиза”.

ІІ.Почистване и поддържане на:

1.Всички паркове и градини на територията на града – ежедневно и по график.

2.Фонтани на площад “К.Величков”, Градска градина и пред Военно окръжие.

3.Профилактично почистване на всички шахти на територията на града.

4.Снегопочистване на Градски пазар, паркове, градини и пешеходна зона – пл. ”К.Величков”, пл. ”Съединение” и улиците “Асен Златаров”, ”Втори януари”, ”Пейо Яворов” и пред административна сграда на Община Пазарджик.

ІІІ.Ежедневно рязане и окастряне на дървесни видове по заповеди на кмета:

- окастрени 630 бр.дървета;

- отсечени 150 бр.дървета;

- добита и раздадена на социално слаби граждани, старчески домове и клубове 240 куб.м. дървесина.

ІV. Ежедневно осигуряване на работа и контрол на 10 лица, лишени от свобода по договор с ДП “Фонд затворно дело” поделение Пазарджик.

V.Есенно и лятно зацветяване на всички съществуващи цветни площи и новоизградени такива:

1.Сезон лято-есен 2010 г. засадени 150 000 бр. сезонни цветя; четири пъти окопаване и два пъти торене.

2.Засадени 260 бр. декоративни дървета по ремонтираните улици “Цар Освободител”, “Цар Симеон”, “Мильо Войвода”, “Кн. Мария Луиза”, “Проф. Никола Ламбрев”.

3.Създаване на цветни фигури и декоративна растителност в Парк Стадиона и около реставрираната часовникова кула на пл. ”Съединение”.

4.Създаване на тревни площи по новоремонтираните улици “Райко Алексиев”, “Кн.Мария Луиза”, “Цал Освободител”, “Кочо Честименски” и “Панайот Волов”.

5.Раздадени безвъзмездно на граждани 1 040 бр. дървета и 21 000 бр. сезонни цветя.

С П Р А В К А

За приходите и разходите по направления за периода 01.11.2009год.-31.10.2010год.

  ПРИХОД  РАЗХОД
ПАЗАР     516 500    197 540
БАНЯ  109 047  240 677
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ  -  531 899