projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 98

PostHeaderIconСписък 98

 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 22.09.2014г.          

валидно до 14.10.2014, 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000759 от 13.05.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

гр.Пловдив, ул.”Скайлер” №003

*****

ДНИ/ТБО

Изх№ 13-А-152от 29.09.2014г.

2.

ПДП000830 от

13.05.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

гр.Пловдив, ул.”Скайлер” №003

*****

ДНИ/ТБО

Изх№ 13-А-152от 29.09.2014г.

3.

АУ000949 от 28.05.2014г.

 

АУЗД

СТОЯНКА ИВАНОВА МИНЕВА

гр. Пловдив, бул.”Пещерско шосе” №141, ет.06, ап.017

*****

ДНИ/ТБО

Изх№ 13-С-186от 29.09.2014г.

4.

ПДП001021 от

29.05.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА ИВАНОВА МИНЕВА

гр. Пловдив, бул.”Пещерско шосе” №141, ет.06, ап.017

*****

ДНИ/ТБО

Изх№ 13-С-186от 29.09.2014г.

5.

ПДП001993 от

22.08.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА ЯНАКИЕВА ИБАГОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №052, ет.07, ап.044

*****

ПАТЕНТ

Изх№ 13-И-131от 29.09.2014г.

6.

ПДП001945 от

20.08.2014г.

 

ПОКАНА

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №011, вх.В, ет.06, ап.022

*****

ПАТЕНТ

Изх№ 13-Л-65от 29.09.2014г.

7.

ПДП001946 от

20.08.2014г.

ПОКАНА

Павлина Димитрова Трифонова

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №011, ет.01, ап.003

*****

ПАТЕНТ

Изх№ 13-П-84от 29.09.2014г.

8.

изх.№ 13-А-84

от 26.05.2014г.

ПИСМО

АСЕНЧО НЕДЕЛЧЕВ БОРИСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Единадесети август” №006

*****

ДНИ/ТБО

Изх№ 13-А-153от 29.09.2014г.

9.

изх. №13-Н-60 от 25.06.2014г.

ПИСМО

НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА МИТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Виделина” №011

*****

ДПС

Изх№ 13-Н-101от 29.09.2014г.

10.

ПДП001975 от

22.08.2014г.

 

ПОКАНА

ДАНАИЛ АНГЕЛОВ ВЕСЕЛИНОВ

гр.Пазарджик, ул.” Георги Бенковски” №121, ет.1, ап.3

*****

ПАТЕНТ

Изх№ 13-Д-136от 29.09.2014г.

11.

ПДП001987 от

22.08.2014г.

 

ПОКАНА

ГЮЛЕР МЕХМЕД МЕХМЕД

гр.Пазарджик, ул.” Места” №37

*****

ПАТЕНТ

Изх№ 13-Г-124от 29.09.2014г.

12.

АУ000246 от 25.02.2014г.

 

АУЗД

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Булаир ” №035, ет.03, ап.006

*****

ДНИ/ ТБО

Изх№ 13-Д-137от 29.09.2014г.

13.

ПДП000283 от

26.02.2014г.

 

ПОКАНА

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Булаир ” №035, ет.03, ап.006

*****

ДНИ/ ТБО

Изх№ 13-Д-137от 29.09.2014г.

14.

АУ000236 от 25.02.2014г.

 

АУЗД

ДИАНА ВЕРГИЛОВА ДЪБОВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №100, ет.05, ап.009

*****

ДПС/ДНИ                 / ТБО

Изх№ 13-Д-138от 29.09.2014г.

15.

ПДП000262 от

25.02.2014г.

 

ПОКАНА

ДИАНА ВЕРГИЛОВА ДЪБОВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №100, ет.05, ап.009

*****

ДПС/ДНИ                 / ТБО

Изх№ 13-Д-138от 29.09.2014г.

16.

АУ000243от 25.02.2014г.

АУЗД

СИЙКА СТОЯНОВА КАЛИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Бунтовник” №005Б, ет.03, ап.004

*****

ДПС/ДНИ                 / ТБО

Изх№ 13-С-187от 29.09.2014г.

17.

ПДП000279от

25.02.2014г.

 

ПОКАНА

СИЙКА СТОЯНОВА КАЛИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Бунтовник” №005Б, ет.03, ап.004

*****

ДПС/ДНИ                 / ТБО

Изх№ 13-С-187от 29.09.2014г.

18.

АУ000235 от 25.02.2014г.

 

АУЗД

СТЕФАН ЗДРАВКОВ КАРАМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №018, ет.05, ап.017

*****

ДНИ / ТБО

Изх№ 13-С-188от 29.09.2014г.

19.

ПДП000287от

26.02.2014г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН ЗДРАВКОВ КАРАМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №018, ет.05, ап.017

*****

ДНИ / ТБО

Изх№ 13-С-188от 29.09.2014г.

20.

АУ000242 от 25.02.2014г.

 

АУЗД

ЕМИЛ СТОЯНОВ ОБРЕТЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ком” №003

*****

ДПС/ДНИ                 / ТБО

Изх№ 13-Е-69от 29.09.2014г.

21.

ПДП000292от

26.02.2014г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛ СТОЯНОВ ОБРЕТЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ком” №003

*****

ДПС/ДНИ                 / ТБО

Изх№ 13-Е-69от 29.09.2014г.

22.

АУ000247 от 25.02.2014г.

 

АУЗД

ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЙОВЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №050, ет.02, ап. 005

*****

ДПС/ДНИ                 / ТБО

Изх№ 13-Ц-16от 29.09.2014г.

23.

ПДП000293от

26.02.2014г.

 

ПОКАНА

ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЙОВЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №050, ет.02, ап. 005

*****

ДПС/ДНИ                 / ТБО

Изх№ 13-Ц-16от 29.09.2014г.

24.

АУ000249 от 26.02.2014г.

 

АУЗД

СЕВИМ МУСТАФОВА ГАНГОВА

гр.Пазарджик, ул.”Боян Мирков” №007

*****

ДНИ / ТБО

Изх№ 13-С-189от 29.09.2014г.

25.

ПДП000288от

26.02.2014г.

 

ПОКАНА

СЕВИМ МУСТАФОВА ГАНГОВА

гр.Пазарджик, ул.”Боян Мирков” №007

*****

ДНИ / ТБО

Изх№ 13-С-189от 29.09.2014г.

26.

АУ000250 от 26.02.2014г.

 

АУЗД

ТОДОР ДРАГИЕВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Макгахан” №040, ет.02, ап. 004

*****

ДНИ / ТБО

Изх№ 13-Т-63от 29.09.2014г.

27.

ПДП000313от

28.02.2014г.

 

ПОКАНА

ТОДОР ДРАГИЕВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Макгахан” №040, ет.02, ап. 004

*****

ДНИ / ТБО

Изх№ 13-Т-63от 29.09.2014г.

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 22.09.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 14.10.2014г.