PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 30 септември 2014 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

30 септември 2014 г.

 

 

  • Община Пазарджик продължава изпълнението на проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” в обхвата на жилищни райони „Запад” и „Устрем”. Всички предвидени строителни дейности се изпълняват от строителя „Строймонтаж” ЕООД гр. Пазарджик в срок и трябва да приключат през месец ноември 2014 г. Към настоящия момент са изпълнени по-голямата част от благоустройствените мероприятия по изграждане, реконструиране и рехабилитация на вътрешнокварталната улична мрежа, обществените паркинги и пешеходните алеи и тротоари. Изграждат се и се възстановяват зелени площи, зони за отдих и детски площадки за игра на открито, изпълнява се полагане на кабели и монтиране на стълбове за улично осветление. Вследствие на цялостното изпълнение на поръчката се цели да се гарантира на гражданите устойчива и екологична градска среда с по-високо качество за живот и работа;

 

  • До края на тази седмица ще бъдат изпратени данъчни съобщения на 31 625 физически лица и 1 526 юридически лица от община Пазарджик за плащането на просрочени задължения за местни данъци и такси и лихвите до настоящия момент, като последните се плащат и преизчисляват към дата на плащане на задължението.

На 30.10.2014 г. изтича срокът за внасяне на втора, последна вноска, на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2014 г.

На 31.10.2014 г. изтича срокът за внасяне на четвърта, последна вноска, на патентния данък за 2014 г.

 

Справка за изпълнението на приходите от отдел МДТ за периода от 01.01.2014 до 26.09.2014 г.

 

вид данък

план 2014 г.

01.01.-26.09.2014

изпълнение

 

лв.

лв.

%

ДНИ ЗА ПЕРИОДА:

1 800 000,00

1 528 675,51

85%

ТБО ЗА ПЕРИОДА:

6 641 000,00

4 556 468,02

69%

ДМПС ЗА ПЕРИОДА:

1 950 000,00

1 834 147,54

94%

ПАТЕНТ ЗА ПЕРИОДА:

270 000,00

175 799,70

65%

ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ЗА

 

 

 

ПЕРИОДА:

1 200 000,00

1 248 486,07

104%

ОБЩО :

11 861 000,00

9 343 576,84

79%

 

Изпълнението на годишния план към настоящия период е 79%.

Изпълнинето на данъчните приходи е по-добро в сравние със същия период на предходната 2013 г., като през 2014 г. са събрани повече приходи с общо 680 936 лв., в т.ч. от :

ДНИ                              80 400 лв.

ТБО                             337 019 лв.

ДМПС                           97 307 лв.

Данък придобиване     191 485 лв.,

Патент                           (-25 275) лв., като единствено тук имаме по-ниско изпълнение в сравнение с 2013 г. за същия период в резултат на подадения по малък брой патентни декларации;

 

  • Община Пазарджик възложи изпълнението на ремонтни дейности по покрива на СЗ „Васил Левски”. Ремонтът е наложителен след проливните дъждове и появилите се течове и включва: сваляне на компроментирана хидроизолация с почистване и подготовка на основата за полагане на нова двупластова такава с посипка върху битумен грунд. Предвижда се за срок до 15 работни дни да бъдат ремонтирани 415 м2, стойността на ремонтните дейности е 11 681 лв., а изпълнител – „Евастрой” ЕООД гр. Пазарджик;

 

  • Община Пазарджик подписа партньорски договор за безвъзмездна финансова помощ за Международен проект с име FIESTA (Интелигентни решения за пестене на енергия в домакинствата), който се финансира от Програма „Интелигентна енергия за Европа” към Европейската комисия. Проектът е с продължителност 3 години и стартира на 01.10.2014 г. като приключва на 01.10.2017 г. Целта на Проекта е повишаване на информираността на семейства с деца за прилагане на конкретни енергоспестяващи мерки в домакинствата и създаване на „енергоспестяващи” навици, предимно на децата.

Водещ партньор (координатор) е Центърът за научни изследвания AREA от Триест, Италия. Партньори по проекта са по една енергийна агенция и по три общини от следните страни: Италия, Испания, Хърватска, Кипър и България. Изисква се населението на всяка участваща в проекта община да е над 50 000 жители. От България за участие беше поканена Регионална енергийна агенция Пазарджик (РЕАП), която от своя страна покани като пълноправни партньори по проекта общини Пазарджик, Бургас и Враца. Общата стойност на проекта за всички партньори е 2 379 827 Евро. Бюджетът, определен за общините Пазарджик, Бургас и Враца, са съответно сумите 93 982 Евро, 62 515 Евро, 47 423 Евро.

Енергийните агенция от съответните страни се ангажират с техническата страна на проекта. Общинските администрации трябва да изберат по 120 домакинства (целевата група), да разпространяват създадените продукти и да организират тематичните срещи с целевите групи;

  • На 1 и 2 октомври в гр. Пазарджик ще се проведе международен турнир по художествена и естетическа групова гимнастика “Диляна Прима”. В състезанието се очаква да се включат гимнастички от 13 български клуба и грации от Италия и Молдова. Домакините от “Диляна Прима” ще участват с 20 сътезателки в художествената и с 18 в естетическата гимнастика. Организатори на проявата са СК “Диляна Прима”, БФХГ, БФЕГГ и Община Пазарджик, която финансира турнира с 3 000 лв. Официалното откриване е на 1 октомври от 13.00 ч. в СЗ “Васил Левски”;
  • Със своя заповед от 29.09.2014 г. кметът на община Пазарджик награждава Ренета Камберова – състезателка по художествена гимнастика, с 500 лева. Ренета е родена в гр. Пазарджик и първите си стъпки в художествената гимнастика прави в клуб “Диляна” с личен треньор Величка Петкова. По настоящем се състезава за СКХГ “ Илияна” София.

          Спортни постижения за 2014 г.

- Световна шампионка ансамбъл многобой гр. Измир Турция от 25- 28.09.2014 г.;

- Световна купа гр. София /Сребърен медал – многобой, сребърен медал – ленти и топки и сребърен медал – бухалки/;

- Европейска шампионка / ансамбъл – бухалки/;

- Вицесветовна шампионка ансамбъл топки и ленти гр. Измир Турция от 25- 28.09.2014г.