projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално ПЕТКОВДЕН

PostHeaderIconПЕТКОВДЕН

ПЕТКОВДЕН
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПЕТКО ПЕТКА ПЕНКА ПЕНЧО ПЕНЬО ПАРАСКЕВА ОБЩО
               
ГР. ПАЗАРДЖИК 271 55 391 13 2 4 736
С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО 7 1 14 0 0 0 22
С. АПРИЛЦИ 2 1 1 0 0 0 4
С. БРАТАНИЦА 1 0 5 0 0 0 6
С. ВЕЛИЧКОВО 3 0 8 0 0 0 11
С. ГЕЛЕМЕНОВО 5 0 1 0 0 0 6
С. ГЛАВИНИЦА 4 3 14 0 0 0 21
С. ГОВЕДАРЕ 4 0 3 0 0 0 7
С. ДЕБРЪЩИЦА 0 0 2 0 0 0 2
С. ДОБРОВНИЦА 17 2 3 0 0 1 23
С. ДРАГОР 1 0 5 0 0 0 6
С. ЗВЪНИЧЕВО 6 1 6 0 0 0 13
С. ИВАЙЛО 14 3 20 0 0 1 38
С. КРАЛИ МАРКО 0 0 0 0 0 0 0
С. ЛЯХОВО 0 0 2 0 0 0 2
С. МАЛО КОНАРЕ 11 12 10 1 0 0 34
С. МИРЯНЦИ 0 0 1 0 0 0 1
С. МОКРИЩЕ 13 1 8 0 0 0 22
С. ОВЧЕПОЛЦИ 8 2 6 0 0 0 16
С. ОГНЯНОВО 6 8 2 1 1 0 18
С. ПАТАЛЕНИЦА 4 0 5 0 0 0 9
С. ПИЩИГОВО 7 2 2 0 0 0 11
С. РОСЕН 6 0 1 0 0 0 7
С. САРАЯ 7 0 17 1 0 0 25
С. СБОР 6 0 1 0 0 0 7
С. СИНИТОВО 15 5 4 0 0 0 24
С. ТОПОЛИ ДОЛ 2 0 0 0 0 0 2
С. ХАДЖИЕВО 3 2 4 0 0 0 9
С. ЦАР АСЕН 0 2 4 0 0 0 6
С. ЦРЪНЧА 0 0 6 0 0 0 6
С. ЧЕРНОГОРОВО 11 1 12 1 0 0 25
С. ЮНАЦИТЕ 8 0 10 0 0 0 18
ОБЩО 442 101 568 17 3 6 1137