PostHeaderIconДоброволците към Местната комисия за борба с трафика на хора – Пазарджик ще посветят дните около 18-и октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора...

Доброволците към Местната комисия за борба с трафика на хора – Пазарджик ще посветят дните около 18-и октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора, на провеждането на информационни часове и тематични презентации сред своите съученици по метода „връстници обучават връстници” с цел повишаване на тяхната информираност по темата ”Трафик на хора”. Иновативното тази година е, че студенти от факултет ”Кинорежисура” към ЮЗУ ”Неофит Рилски” град Благоевград също изразяват своята подкрепа и лична ангажираност към проблема ”Трафик на хора”. Приносът им се изразява в безвъзмездното предоставяне на лого и слоган при изработването на превенционно-информационните материали за шест от местните комисии за борба с трафика на хора, функциониращи в България – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Пазарджик и Сливен. Специално изработени тениски и чанти ще получат учениците, които вземат участие в информационните часове на доброволците. Дейностите са в рамките на превенционно-информационната кампания на Националната комисия за борба с трафика на хора под мотото NOT FOR SALE /НЕ Е ЗА ПРОДАН!