projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешаване изработването на Общ устройствен план на Община Пазарджик.

PostHeaderIconСъобщение относно разрешаване изработването на Общ устройствен план на Община Пазарджик.

СЪОБЩЕНИЕ

                                             

                 Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 193 от 26 септември 2014 г. , взето с Протокол № 10, Общински съвет – Пазарджик приема заданието по чл. 125 от ЗУТ и опорен план за Общ устройствен план на Община Пазарджик и разрешава изработването на Общ устройствен план на Община Пазарджик.