projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ - ГР. ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconМЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ - ГР. ПАЗАРДЖИК

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ - ГР. ПАЗАРДЖИК

 

 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Пазарджик започна провеждането на информационни дни „Не на противообществените прояви”, във училищата на територията на община Пазарджик, с цел превенция срещу противообществените прояви сред учениците от 1-ви до 12-ти клас.

В рамките на инициативата ще бъдат разпространени 500 образователни брошури и ще бъдат проведени 200 анкети с ученици. Анкетите ще бъдат обобщени от психолозите в МКБППМН.

Информационните дни ще продължат през цялата учебна година и ще обхванат по-голяма част от училищата на територията на община Пазарджик.

         Лектори са обществените възпитатели /педагози и психолози/, представители на Инспектората по образование, инспектори от Детска педагогическа стая към РПУ, адвокати и други към МКБППМН.

         Основният начин на превенция срещу противообществените прояви сред децата е осигуряване на спокойна атмосфера на разбирателство, където детето да не чувства натиск или насилие върху себе си. Възможност детето да „пренасочи” негативната си енергия и да я преобразува в нещо градивно.