projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално ГРАФИК за работата на детските заведения през летния период

PostHeaderIconГРАФИК за работата на детските заведения през летния период

ГРАФИК

за работата на детските заведения на територията на град Пазарджик

през летния период

Детско заведение

месец юли

месец август

1

ОДЗ “Здравец”

работи със сборни групи

Няма да работи от 01.08. до 31.08.2011 год.

2

ОДЗ “Снежанка”

работи със сборни групи

Няма да работи от 01.08. до 31.08.2011 год.

3

ОДЗ “Юрий Гагарин”

Работи със сборни групи

Няма да работи от 01.08. до 31.08.2011 год.

4

ОДЗ “Слънчо”

Работи със сборни групи

Дежурна за яслена възраст, ако има желаещи деца

5

ОДЗ “Калина Малина”

До 17.07. работи със сборни групи

Няма да работи от 18.07. до 31.08.2011 год.

6

ЦДГ “Дъга”

Работи със сборни групи

Дежурна ДГ.

7

ЦДГ “В.Терешкова”

Работи със сборни групи

Няма да работи от 01.08. до 31.08.2011 год.

8

ЦДГ “Пролет”

Работи със сборни групи

Няма да работи от 01.08. до 31.08.2011 год.

9

ЦДГ “Радост”

Работи със сборни групи

Няма да работи от 01.08. до 31.08.2011 год.

10

ЦДГ “Върбица”

Работи със сборни групи

Няма да работи от 01.08. до 31.08.2011 год.

11

ЦДГ “Зорница”

Няма да работи от 01.07. до 30.07.2011 г.

Работи със сборни групи

 

 

ГРАФИК

за работата на детските заведения в селата на община Пазарджик

през летния период

Детско заведение

юли

август

1

ЦДГ “Мир”, Величково

Работи със сборна група

Работи със сборна група

2

ЦДГ “Радост”, Главиница

Работи със сборна група

Работи със сборна група

3

ЦДГ “Зорница”, Говедаре

Работи със сборна група

Работи със сборна група

4

ЦДГ “Здравец”, Дебращица

Работи със сборна група

Няма да работи от 01.08. до 31.08.2011 год.

5

ЦДГ, Добровница

Работи със сборна група

Няма да работи от 01.08. до 31.08.2011 год.

6

ЦДГ “Щастливо детство”, Звъничево

Работи със сборна група

Работи със сборна група

7

ЦДГ “Веселка”, Ивайло

Работи със сборна група

Работи със сборна група

8

ОДЗ “Детство”, Мало Конаре

Работи със сборна група

Няма да работи от 01.08. до 31.08.2011 год.

9

ЦДГ “Детелина”, Мирянци

Работи със сборна група

Няма да работи от 01.08. до 31.08.2011 год.

10

ЦДГ, Овчеполци

Работи със сборна група

Работи със сборна група

11.

ЦДГ “Пролет”, Огняново

Работи със сборна група

Няма да работи от 01.08. до 31.08.2011 год.

12

ЦДГ Детелина”, Паталеница

Работи със сборна група

Няма да работи от 01.08. до 31.08.2011 год.

13

ЦДГ “Мир”, Синитево

Работи със сборна група

Работи със сборна група

14

ЦДГ “Радост”, Хаджиево

Работи със сборна група

Няма да работи от 01.08. до 31.08.2011 год.

15

ЦДГ “Детелина”,  Черногорово

Работи със сборна група

Работи със сборна група

16.

ЦДГ,  Црънча

Няма да работи от 01.07. до 30.07.2011 г.

Работи със сборна група

17.

ЦДГ “Юначе”, Юнаците

Работи със сборна група

Работи със сборна група

18.

ЦДГ, с. Алеко Константиново

Работи със сборна група

Работи със сборна група

19.

ЦДГ, с. Братаница

Работи със сборна група

Няма да работи от 01.08. до 31.08.2011 год.

20.

ЦДГ, Мокрище

Работи със сборна група

Няма да работи от 01.08. до 31.08.2011 год.

Преустановяването на дейността на детските градини за посочения период е съгласувано с родителите и е наложено от необходимостта да бъдат извършени текущи ремонти в детските заведения. Всички директори на детски градини имат ангажимент да уведомят родителите, чийто деца ще ползват дежурна детска градина, каква е процедурата за това.

За контакти: тел. 034 / 402 263 – Г. Табакова – сектор «Образование».