projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 99

PostHeaderIconСписък 99


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък - 03.11.2014г.          

валидно до 18.11.2014г., 17:00 часа        

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000251от 26.02.2014г.

 

АУЗД

МЕХМЕД ГЮНГЕРОВ ГАНГОВ

гр.Пазарджик, ул.”Боян Мирков” №007

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-127 от

03.11.2014г.

2.

ПДП000290от

26.02.2014г.

 

ПОКАНА

МЕХМЕД ГЮНГЕРОВ ГАНГОВ

гр.Пазарджик, ул.”Боян Мирков” №007

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-127 от

03.11.2014г.

3.

АУ000252от 26.02.2014г.

 

АУЗД

“ЦЕДОН” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Владая” №11

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-281от

03.11.2014г.

4.

ПДП000333от

05.03.2014г.

 

ПОКАНА

“ЦЕДОН” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Владая” №11

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-281от

03.11.2014г.

5.

АУ000255от 26.02.2014г.

 

АУЗД

ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Отец Кирил” №001

*****

ДПС/ДНИ ТБО

Изх №13-И-143от

03.11.2014г.

6.

ПДП000291от

26.02.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Отец Кирил” №001

*****

ДПС/ДНИ ТБО

Изх №13-И-143от

03.11.2014г.

7.

АУ000257 от 27.02.2014г.

 

АУЗД

ИВАН ПЕТКОВ ТРЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Теменуга” №004, ет.01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-144от

03.11.2014г.

8.

ПДП00297 от

27.02.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН ПЕТКОВ ТРЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Теменуга” №004, ет.01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-144от

03.11.2014г.

9.

АУ000258 от

27.02.2014г.

АУЗД

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №045, ет.02, ап.028

*****

ДПС/ДНИ ТБО

Изх №13-П-91 от

03.11.2014г.

10.

ПДП000316 от

04.03.2014г.

ПОКАНА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №045, ет.02, ап.028

*****

ДПС/ДНИ ТБО

Изх №13-П-91 от

03.11.2014г.

11.

АУ000260 от 27.02.2014г.

АУЗД

Снежанка Стоичкова Шекерова

гр.Пазарджик, ул.”Проф. Иван Батаклиев” №012, ет.05, ап.020

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-203 от

03.11.2014г.

12.

ПДП000299 от

27.02.2014г.

ПОКАНА

Снежанка Стоичкова Шекерова

гр.Пазарджик, ул.”Проф. Иван Батаклиев” №012, ет.05, ап.020

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-203 от

03.11.2014г.

13.

АУ000262 от 27.02.2014г.

 

АУЗД

КАТЯ СТЕФАНОВА ЦОНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Цанко Церковски” № 024, ет.03, ап.007

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-104от

03.11.2014г.

14.

ПДП000307 от

28.02.2014г.

 

ПОКАНА

КАТЯ СТЕФАНОВА ЦОНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Цанко Церковски” № 024, ет.03, ап.007

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-104от

03.11.2014г.

15.

АУ000264 от 27.02.2014г.

 

АУЗД

ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА КАРАДЖОВА

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №028

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-82 от

03.11.2014г.

16.

ПДП000310 от

28.02.2014г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА КАРАДЖОВА

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №028

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-82 от

03.11.2014г.

17.

АУ000269 от 27.02.2014г.

 

АУЗД

Надежда Димитрова Цонкова

гр.Пазарджик, ул.”Цанко Церковски” № 024, ет.03, ап.007

*****

ДПС/ДНИ ТБО

Изх №13-Н-109 от

03.11.2014г.

18.

ПДП000308 от

28.02.2014г.

 

ПОКАНА

Надежда Димитрова Цонкова

гр.Пазарджик, ул.”Цанко Церковски” № 024, ет.03, ап.007

*****

ДПС/ДНИ ТБО

Изх №13-Н-109 от

03.11.2014г.

19.

АУ000270 от 27.02.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЦОНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цанко Церковски” № 024, ет.03, ап.007

*****

ДПС/ДНИ ТБО

Изх №13-А-165 от

03.11.2014г.

20.

ПДП000309 от

28.02.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЦОНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цанко Церковски” № 024, ет.03, ап.007

*****

ДПС/ДНИ ТБО

Изх №13-А-165 от

03.11.2014г.

21.

АУ000271 от 27.02.2014г.

АУЗД

ЕТ ”ИНТЕРКОМЕРС-СТЕФАН УЧКУРОВ”

гр.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №7

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-282от

03.11.2014г.

22.

ПДП000298 от

27.02.2014г.

 

ПОКАНА

ЕТ ”ИНТЕРКОМЕРС-СТЕФАН УЧКУРОВ”

гр.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №7

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-282от

03.11.2014г.

23.

АУ000275 от 27.02.2014г.

 

АУЗД

ИЛИЯ ДИМИТРОВ СЛАВКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Виделина” №016 А

*****

ДПС/ДНИ ТБО

Изх №13-И-145от

03.11.2014г.

24.

ПДП000322 от

04.03.2014г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ ДИМИТРОВ СЛАВКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Виделина” №016 А

*****

ДПС/ДНИ ТБО

Изх №13-И-145от

03.11.2014г.

25.

ПДП001980от

22.08.2014г.

 

ПОКАНА

Светлана Михайловна Тригубчук

гр.Пазарджик, ул.”Цар Иван Асен II” №005

*****

ПАТЕНТ

Изх №13-С-204от

03.11.2014г.

26.

ПДП001974 от

22.08.2014г.

 

ПОКАНА

Павлина Димитрова Трифонова

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №011, ет.1, ап.03

*****

ПАТЕНТ

Изх №13-П-92 от

03.11.2014г.

27.

ПДП001983от

22.08.2014г.

 

ПОКАНА

СПАСКА АНГЕЛОВА БАНГОВА

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов ” №034, ет.02, ап.05

*****

ПАТЕНТ

Изх №13-С-205от

03.11.2014г.

28.

ПДП001986от

22.08.2014г.

 

ПОКАНА

БОРИСЛАВ ГАВРИЛОВ ЧЕРВЕНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Г. Бенковски” №015, ет.06, ап.14

*****

ПАТЕНТ

Изх №13-Б-60 от

03.11.2014г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 03.11.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 18.11.2014г.