projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 101

PostHeaderIconСписък 101

 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък - 07.11.2014г.          

валидно до 24.11.2014г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000295 от 05.03.2014г.

 

АУЗД

Веселка Николова

Стойчева

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №002, ет.002, ап.006

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-166 от

07.11.2014г.

2.

ПДП000331 от

05.03.2014г.

 

ПОКАНА

Веселка Николова

Стойчева

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №002, ет.002, ап.006

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-166 от

07.11.2014г.

3.

АУ000296 от 05.03.2014г.

 

АУЗД

МАРИЙКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Булаир” №006, ет.06, ап.016

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М -129 от

07.11.2014г.

4.

ПДП000336 от

05.03.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИЙКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Булаир” №006, ет.06, ап.016

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М -129 от

07.11.2014г.

5.

АУ000299 от 05.03.2014г.

 

АУЗД

АТАНАС СТЕФАНОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №004, ет.03, ап.013

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-168 от

07.11.2014г.

6.

ПДП000341 от

05.03.2014г.

 

ПОКАНА

АТАНАС СТЕФАНОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №004, ет.03, ап.013

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-168 от

07.11.2014г.

7.

АУ000301 от 05.03.2014г.

 

АУЗД

ЦЕЦКА СТОИЛОВА КЬОСЕВА

с. Сестримо, общ. Белово, ул.”Пета” №007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ц-19 от

07.11.2014г.

8.

ПДП000342 от

05.03.2014г.

 

ПОКАНА

ЦЕЦКА СТОИЛОВА КЬОСЕВА

с. Сестримо, общ. Белово, ул.”Пета” №007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ц-19 от

07.11.2014г.

9.

АУ000305 от 05.03.2014г.

АУЗД

Йордан Георгиев

Димитров

гр.Пазарджик, бул.”Княгиня Мария Луиза” №071, ет.04, ап.004

*****

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-Й-68 от

07.11.2014г.

10.

ПДП000347 от

06.03.2014г.

ПОКАНА

Йордан Георгиев

Димитров

гр.Пазарджик, бул.”Княгиня Мария Луиза” №071, ет.04, ап.004

*****

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-Й-68 от

07.11.2014г.

11.

АУ000306 от 05.03.2014г.

АУЗД

Данаил Николов

Асенов

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №023, ет.01

*****

ДНИ/ТБО ДПС/

Изх № 13-Д-148 от

07.11.2014г.

12.

ПДП000381 от

10.03.2014г.

ПОКАНА

Данаил Николов

Асенов

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №023, ет.01

*****

ДНИ/ТБО ДПС/

Изх № 13-Д-148 от

07.11.2014г.

13.

АУ000308 от 05.03.2014г.

 

АУЗД

Александър Христов

Иванов

гр.Пазарджик, ул.”Запрян Цоков” №028

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-169 от

07.11.2014г.

14.

ПДП000354 от

06.03.2014г.

 

ПОКАНА

Александър Христов

Иванов

гр.Пазарджик, ул.”Запрян Цоков” №028

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-169 от

07.11.2014г.

15.

АУ000310 от 05.03.2014г.

 

АУЗД

Нора Ованес Гарабедян-Ублекова

гр.Пазарджик, ул.”К. Величков” №003

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-111 от

07.11.2014г.

16.

ПДП000345 от

05.03.2014г.

 

ПОКАНА

Нора Ованес Гарабедян-Ублекова

гр.Пазарджик, ул.”К. Величков” №003

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-111 от

07.11.2014г.

17.

АУ000311 от 05.03.2014г..

 

АУЗД

ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”К. Величков” №061, ет.03

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-167 от

07.11.2014г.

18.

ПДП000355 от

06.03.2014г.

 

ПОКАНА

ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”К. Величков” №061, ет.03

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-167 от

07.11.2014г.

19.

АУ000315 от 06.03.2014г.

 

АУЗД

СТОЯН АНГЕЛОВ ЛЮБОМИРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Мусевич” № 010

*****

ДПС/ДНИ ТБО

Изх № 13-С-209 от

07.11.2014г.

20.

ПДП000349 от

06.03.2014г

 

ПОКАНА

СТОЯН АНГЕЛОВ ЛЮБОМИРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Мусевич” № 010

*****

ДПС/ДНИ ТБО

Изх № 13-С-209 от

07.11.2014г.

21.

АУ000323 от 06.03.2014г.

АУЗД

НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ ТЕРЗИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Самуил” №016, ет.5, ап. 008

*****

ДПС/ДНИ ТБО

Изх № 13-Н-112 от

07.11.2014г.

22.

ПДП000363 от

07.03.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ ТЕРЗИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Самуил” №016, ет.5, ап. 008

*****

ДПС/ДНИ ТБО

Изх № 13-Н-112 от

07.11.2014г.

23.

АУ000324 от 06.03.2014г.

 

АУЗД

Лилия Александрова Пеева

гр.Пазарджик, ул.”Яне Сандански” №028

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-75 от

07.11.2014г.

24.

ПДП000358 от

07.03.2014г.

 

ПОКАНА

Лилия Александрова Пеева

гр.Пазарджик, ул.”Яне Сандански” №028

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-75 от

07.11.2014г.

25.

АУ000328 от 06.03.2014г.

 

АУЗД

ПЕТКО СВЕТОСЛАВОВ ДЖОНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Любен Каравелов” №002

*****

ДПС/ДНИ ТБО

Изх № 13-П-96 от

07.11.2014г.

26.

ПДП000356 от

06.03.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТКО СВЕТОСЛАВОВ ДЖОНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Любен Каравелов” №002

*****

ДПС/ДНИ ТБО

Изх № 13-П-96 от

07.11.2014г.

27.

АУ000335от 07.03.22014

 

АУЗД

Михаела Костадинова Узунова

гр.Пазарджик, ул.”Мак Гахан” №034, ет.01, ап.002

*****

ДПС

Изх № 13-М-130 от

07.11.2014г.

28.

ПДП000370от

07.03.2014г.

 

ПОКАНА

Михаела Костадинова Узунова

гр.Пазарджик, ул.”Мак Гахан” №034, ет.01, ап.002

*****

ДПС

Изх № 13-М-130 от

07.11.2014г.

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 07.11.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 24.11.2014г.