PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 11 ноември 2014 г.

There are no translations available.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

11 ноември 2014 г.

 

 

  • На 07.11.2014 г. Община Пазарджик внесе в Изпълнителната агенция по околна среда изисканата допълнителна документация относно подаденото заявление за издаване на Комплекно разрешително за новото регионално депо. При липсата на неточности по същата, допълненото заявление ще бъде предоставено на обществен достъп в продължение на един месец. Очаква се и становището на ПУДООС относно внесеното заявление за получаване на безвъзмездна финансова помощ за първи етап от реализиране на проекта, което е на стойност 12 369 968,08 с ДДС, включващо разходи за непосредствено извършване на строителството /Строително монтажни работи/ и разходи за организация и управление на строителството /надзор/;

 

  • Община Пазарджик приключва изпълнението на строителната програма за 2014 г., предвидена за реализация в населените места. В резултат на извършени строителни дейности са изпълнени конкретни обекти по населените места на обща стойност 4 383 440 лв., в т.ч.:

- за благоустрояване на улици /чакълиране, асфалтиране/ и др. - 2 786 865 лв.; за благоустрояване на публични пространства – центрове; тротоари; пространства за отдих и игра – 507 650 лв.;

- за ремонт на сгради - Кметства – 88 727 лв.; Читалища – 134 660 лв.; Училища – 80 265 лв.; Детски градини – 90 927 лв.; за ремонт на съблекални на стадиони и за изграждане на открити игрища – 180 078 лв.; - за ремонти на други обекти – 221 299 лв.

От капиталовата програма на бюджета е приключило изграждането на съблекалня в с. Ивайло на стойност 72 969 лв.; Изгражда се и сграда за читалище и библиотека в с. Говедаре – І-ви етап. Строителството й ще приключи през 2015 г.

За поддържане и ремонт на общинска пътна мрежа са отделени общо 426 561 лв., от които за ремонт на ІV-кл.пътна мрежа PAZ1138, /І-8/ Паз-к–Огняново–Хаджиево – 371 294 лв.;

 

  • Община Пазарджик уведомява жителите на населените места с. Сарая, с. Драгор и гр. Пазарджик, че е въведена временна организация на движението на обект: „Път ІІ-37 АМ „Тракия” – Пазарджик от км 117+410 до км 124+685”.

Горният обект е с възложител Агенция „Пътна инфраструктура” София и изпълнител – Дружество по ЗЗД „Поддържане пътища” гр. Пловдив.

Временната организация при извършване на СМР касае отбиването на движението в три отделни участъка:

-                             Участък 1 – ВОБД: От км. 118+550 /отбивката за с.Сарая/ до км 121+630 /кръстовище за с. Ивайло и с. Драгор/ - движението на ППС ще се извърши по обходен маршрут през с. Сарая;

-                             Участък 2 – ВОБД: От км. 121+630 /кръстовище за с. Ивайло и с. Драгор/ до км 122+250 /кръстовище за с. Драгор/ - движението на ППС ще се извърши по обходен маршрут през с. Драгор;

-                             Участък 3 – ВОБД: От км. 122+250 /кръстовище за с. Драгор/ до км 124+685 движението на ППС ще се извърши чрез отбиване в едното платно.

Във връзка с така извършваните пътно-строително ремонтни дейности, движението на ППС ще натовари цитираните участъци от общинската пътна мрежа и улиците на населените места, през които се отбива движението, поради което гражданите следва да бъдат особено внимателни.

По време изпълнението на СМР отговорни за поставянето, изправността и поддържането на необходимата сигнализация и организация на движението, са изпълнителите на СМР;

 

  • С искане за съдействие за разкриването на професионални паралелки в областта на хранително-вкусовата промишленост се обърнаха към общинското ръководство водещи пазарджишки предприятия, утвърдили се в производството на месни, млечни и хлебни продукти. Община Пазарджик подкрепя инициативата и вече е проведена работна среща с участието на представители на Регионален инспекторат по образованието. На срещата стана ясно, че местният бизнес има потребност от квалифицирани кадри за нуждите на производствения процес и е готов активно да подпомага професионалната подготовка на бъдещите оператори в хранително-вкусовата промишленост, като осигурява възможности за провеждане на стаж по професията в съвременно оборудвани предприятия, а също и да предоставя месечни стипендии на учениците по предварително разработени критерии. За окончателното реализиране на начинанието предстои процедура по утвърждаване на държавен план-прием;

 

  • Община Пазарджик стартира процедурата за определяне на 10-те най-добри спортисти за 2014 г. За целта са изпратени писма до всички спортни клубове да представят своите предложения в срок до 21.11.2014 г. /петък/, ведно с основанията за номинацията /постиженията на конкретния спортист/ и протоколи от състезанията. Предложенията трябва да бъдат въз основа на класирания от световни, европейски, балкански и държавни първенства. Церемонията по награждаването ще се състои на 09.12.2014 г.;
  • Община Пазарджик ще подкрепи кампанията в помощ на нуждаещата се от бъбречна трансплантация Мария Даракчиева. Благотворителният концерт „Надежда за Мария” ще се състои на 27 ноември в СЗ „Васил Левски” от 18,30 часа. Той ще е с участието на Ивана, Росица Пейчева, Фики, Орлин Павлов, Стефан Стоилов, Лиляна Пенчева, Представителен танцов състав „Чудесия” и брейк формацията „Електра крю”. Водещ на концерта ще бъде Атанас Стоянов /Наско от БГ радио/. Мария Даракчиева е едва на 20 години, възпитаничка е на училище „Георги Брегов”. Направена и е трансплантация на бъбрек в България, чийто донор е била майката на Мария. За съжаление операцията е била неуспешна. След редица проучвания и изследвания, сега има втори шанс – трансплантацията да бъде направена в Беларус. Цената за операцията е непосилна за семейството и - 92 000 евро. Благотворителният концерт ще помогне за набиране на част от средствата. За бъдещето на Мария всеки, който има възможност, може да дари чрез следните банкови сметки:
            BG19 UNCR 7000 1521 0003 71 - евро - клон 381
            BG15 UNCR 7000 1521 0004 43 - в лева - клон – 381.