projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 102

PostHeaderIconСписък 102

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във вторник, 11.11.2014г.          

валидно до 25.11.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000337 от 07.03.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Пирдоп” № 04, вх.А, ет.5, ап.013

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-Н-113 от 11.11.2014г.

2.

ПДП000372от

07.03.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Пирдоп” № 04, вх.А, ет.5, ап.013

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-Н-113 от 11.11.2014г..

3.

АУ000338 от 07.03.2014г.

 

АУЗД

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДИНЧЕВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Петър Бонев” № 082, ет.07, ап.029

******

ДНИ, ТБО,

ДПС

Изх № 13-В-168 от 11.11.2014г.

4.

ПДП000375 от

07.03.2014г.

 

ПОКАНА

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДИНЧЕВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Петър Бонев” № 082, ет.07, ап.029

******

ДНИ, ТБО,

ДПС

Изх № 13-В-168 от 11.11.2014г.

5.

АУ000342 от 10.03.2014г.

 

АУЗД

Цветанка Стефанова Михайлова

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Лозенград ” № 008, ет.03, ап.006

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-Ц-20 от 11.11.2014г.

6.

ПДП000404 от

11.03.2014г.

 

ПОКАНА

Цветанка Стефанова Михайлова

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Лозенград ” № 008, ет.03, ап.006

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-Ц-20 от 11.11.2014г.

7.

АУ000347 от 10.03.2014г.

 

АУЗД

ЕЛКА НИКОЛОВА

СТАВРЕВА

гр.Пазарджик, ул.”К. Честименски” № 026, вх.Б, ет. 05, ап.037

******

ДНИ, ТБО, ДПС

Изх № 13-Е-84 от

11.11.2014г.

8.

ПДП000385 от

10.03.2014г.

 

ПОКАНА

ЕЛКА НИКОЛОВА

СТАВРЕВА

гр.Пазарджик, ул.”К. Честименски” № 026, вх.Б, ет. 05, ап.037

******

ДНИ, ТБО,

ДПС

Изх № 13-Е-84 от

11.11.2014г.

9.

АУ000348от 10.03.2014г.

 

АУЗД

СТЕФАН ПЕГРОВ ЧЕМИШЕВ

С.Црънча, Общ.Пазарджик, ул.”Четиридесет и   шеста” № 016

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-С-211 от 11.11.2014г.

10.

ПДП000386 от

10.03.2014г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН ПЕТРОВ ЧЕМИШЕВ

С.Црънча, Общ.Пазарджик, ул.”Четиридесет и   шеста” № 016

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-С-211 от 11.11.2014г.

11.

АУ000351 от 10.03.2014г.

 

АУЗД

ВЕСЕЛЙНА ИВАНОВА МИНЧЕВА

Гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Цар Калоян” № 004

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-В-169 от 11.11.2014г.

12.

ПДП000397 от

11.03.2014г.

 

ПОКАНА

ВЕСЕЛЙНА ИВАНОВА МИНЧЕВА

Гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Цар Калоян” № 004

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-В-169 от 11.11.2014г.

13.

АУ000352 от 10.03.2014г.

 

АУЗД

ЮЛИЯН ИВАНОВ МИНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №.16, вх.А, ет.08, ап.024

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-Ю-8 от 11.11.2014г..

14.

ПДП000398от

11.03.2014г..

 

ПОКАНА

ЮЛИЯН ИВАНОВ МИНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №.16, вх.А, ет.08, ап.024

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-Ю-8 от

11.11.2014г.

15.

АУ000354 от 11.03.2014г.

 

АУЗД

ФАНКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” № 018, вх.А, ет.06, ап.011

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-Ф-17от

11.11.2014г.

16.

ПДП000395 от

11.03.2014г.

 

ПОКАНА

ФАНКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” № 018,вх.А,ет.06,ап.011

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-Ф-17от

11.11.2014г.

17.

АУ000355 от

11.03.2014г.

 

АУЗД

СТОЙЧО ТОДОРОВ НЕШЕВ

Гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик ул.”Илион Стамболиев” № 020

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-С-212 от 11.11.2014г.

18.

ПДП000396 от

11.03.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЙЧО ТОДОРОВ НЕШЕВ

Гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик ул.”Илион Стамболиев” № 020

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-С-212 от 11.11.2014г.

19.

АУ000357 от 11.03.2014г.

 

АУЗД

Татяна Георгиева Цветкова- Кръстева

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Пенев” № 013, ет.2, ап.006

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-Т-70 от

11.11.2014г.

20.

ПДП000400 от

11.03.2014г.

 

ПОКАНА

Татяна Георгиева Цветкова- Кръстева

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Пенев” № 013, ет.2, ап.006

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-Т-70 от

11.11.2014г.

21.

АУ000364 от 11.03.2014г.

АУЗД

МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” № 06, ет.09, ап. 043

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-М-133 от 11.11.2014г.

22.

ПДП000405 от

11.03.2014г.

 

ПОКАНА

МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав ” № 06,ет.09,ап. 043

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-М-133 от 11.11.2014г.

23.

АУ000365 от 11.03.2014г.

 

АУЗД

Светлана Димитрова Петрова

Гр.Пазаарджик. Общ. Пазарджик ул.”Дунав” № 06, ет.09, ап.043

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-С-213 от 11.11.2014г.

24.

ПДП000408 от

11.03.2014г.

 

ПОКАНА

Светлана Димитрова Петрова

Гр.Пазаарджик. Общ. Пазарджик ул.”Тополница ” № 20

******

ДНИ, ТБО

 

Изх № 13-С-213 от 11.11.2014г.

25.

АУ000366 от

11.03.2014г.

 

АУЗД

РЕМЗИ ЯШАР АЛИ

гр. Пазарджик, ул.”Тополница” №020

*****

ДНИ, ТБО,

ДПС

Изх № 13-Р-46 от

11.11.2014г.

26.

ПДП000410 от

11.03.2014г.

 

ПОКАНА

РЕМЗИ ЯШАР АЛИ

гр. Пазарджик, ул.”Тополница” №020

*****

ДНИ, ТБО,

ДПС

Изх № 13-Р-46 от

11.11.2014г.

27.

АУ000367 от

11.03.2014г.

АУЗД

РУМЕН МЕТОДИЕВ АВРАМОВ

гр. Пазарджик, ул.”Г.Бенковски” № 094, ет.01, ап.003

*****

ДНИ, ТБО,

ДПС

Изх № 13-Р-47 от

11.11.2014г.

28.

ПДП000421 от 12.03.2014г.

ПОКАНА

РУМЕН МЕТОДИЕВ АВРАМОВ

гр. Пазарджик, ул.”Г.Бенковски” № 094, ет.01, ап.003

*****

ДНИ, ТБО,

ДПС

Изх № 13-Р-47 от

11.11.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 11.11.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 25.11.2014г.