projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 1

PostHeaderIconСписък 1

 Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък, 08.07.2011г.

валидно до 21.07.2011г., 17:30 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН

Вид на задължението

1.

13-45-952 от 10.12.2010г.

РАДОСЛАВ ИВАНОВ КРЪСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №275

**********

ДПС

2.

13-45-4 от 11.02.2011г.

ХЮСЕИН ЙЕШИН

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №24, ет.6, ап.42

**********

ДПС

3.

13-45-20 от 24.02.2011г.

ДИМИТЪР ИГНАТОВ ЛАЗАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тинтява” №5, ет.8, ап.53

**********

ДПС

4.

13-45-25 от 24.02.2011г.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМОВ

гр.Пазарджик, ул.”Никола Фурнаджиев” бл. 5, вх.Б, ет. 5

**********

ДПС

5.

13-45-29 от 25.02.2011г.

ПЕТЪР КОСТАДИНОВ СИМЕОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №55, ет.5, ап.10

**********

ДПС

6.

13-45-39 от 11.03.2011г.

ИВАН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №36, ет.5, ап. 13

**********

ДПС

7.

13-45-47 от 18.03.2011г.

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ЦВЕТАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №50, ет. 5, ап. 15

**********

ДПС

8.

13-45-48 от 25.03.2011г.

ИЛКО ВАСИЛЕВ ЦОНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Плиска” №2

**********

ДПС

9.

13-45-51 от 25.03.2011г.

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КЪРЧАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов ” №55, ет. 3, ап. 6

**********

ДПС

10.

13-45-55 от 25.03.2011г.

ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВА КАРАМИТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дойран” №9, ет. 7, ап. 26

**********

ДПС

11.

13-45-56 от 25.03.2011г.

АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ МОЛЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №26, ет.3, ап.7

**********

ДПС

12.

13-45-63 от 01.04.2011г.

КРАСИМИР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител” №2, ет.4, ап. 12

**********

ДПС

13.

13-45-66 от 01.04.2011г.

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик,ул.”Георги Брегов” №9, ет. 5, ап. 9

**********

ДПС

14.

13-45-70 от 01.04.2011г.

ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ГЕЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Булаир” №10, ет. 7, ап. 29

**********

ДПС

15.

13-45-79 от 07.04.2011г.

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител” №38, ет.1

**********

ДПС

16.

13-45-81 от 07.04.2011г.

НАЙДЕН АСЕНОВ ФЕРДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” №18, ет.2, ап.4

**********

ДПС

17.

13-45-85 от 07.04.2011г.

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕТРАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №15, вх. А, ет. 2, ап. 6

**********

ДПС

18.

13-45-86 от 07.04.2011г.

ИЛИАН СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №21, ет. 4, ап. 28

**********

ДПС

19.

13-45-92 от 15.04.2011г.

ПЛАМЕН ЛЮДМИЛОВ МИТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Каблешков” №2, ет.3, ап.9

**********

ДПС

20.

13-45-95 от 15.04.2011г.

КАНДА РАМАДАН МАХМУД

гр.Пазарджик, ул.”Ясен” №24

**********

ДПС