projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 105

PostHeaderIconСписък 105

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 19.11.2014г.          

валидно до 03.12.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000450 от 21.03.2014г.

 

АУЗД

РОСИЦА ДИМИТРОВА ХАРБАЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Виделина” №010, вх.Б, ет.03, ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-48 от 19.11.2014г.

2.

ПДП000556 от

31.03.2014г.

 

ПОКАНА

РОСИЦА ДИМИТРОВА ХАРБАЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Виделина” №010, вх.Б, ет.03, ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-48 от 19.11.2014г.

3.

АУ000452 от 24.03.2014г.

 

АУЗД

ЦВЕТАНКА ЗАПРИНОВА ПЕЦАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №008, ет.08, ап.024

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ц-21 от 19.11.2014г.

4.

ПДП000506 от

25.03.2014г.

 

ПОКАНА

ЦВЕТАНКА ЗАПРИНОВА ПЕЦАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №008, ет.08, ап.024

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ц-21 от 19.11.2014г.

5.

АУ000453 от 24.03.2014г.

 

АУЗД

СТЕФАН ХРИСТОВ ВАЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №012, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-223 от 19.11.2014г.

6.

ПДП000502 от

24.03.2014г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН ХРИСТОВ ВАЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №012, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-223 от 19.11.2014г.

7.

АУ000455 от 24.03.2014г.

 

АУЗД

АНТОНИЯ АНГЕЛОВА ЦВЕТИНОВА

гр.Пазарджик, ул. ”Стоян Ангелов” №093, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-178 от 19.11.2014г.

8.

ПДП000504 от

24.03.2014г.

 

ПОКАНА

АНТОНИЯ АНГЕЛОВА ЦВЕТИНОВА

гр.Пазарджик, ул. ”Стоян Ангелов” №093, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-178 от 19.11.2014г.

9.

АУ000457 от 25.03.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Никола Вапцаров” №012, ет. 01

******

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-Д-150 от 19.11.2014г.

10.

ПДП000507 от

25.03.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Никола Вапцаров” №012, ет. 01

******

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-Д-150 от 19.11.2014г.

11.

АУ000460 от 26.03.2014г.

 

АУЗД

АРЕНД ДИРК КОППЕНОЛ

гр.Пазарджик, ул."Люлин" №1, вх.Б, ет.1 , ап.23

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-179 от 19.11.2014г.

12.

ПДП000512 от

26.03.2014г.

 

ПОКАНА

АРЕНД ДИРК КОППЕНОЛ

гр.Пазарджик, ул."Люлин" №1, вх.Б, ет.1, ап.23

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-179 от 19.11.2014г.

13.

АУ000463 от 26.03.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ХРИСТОВ СУЛАКОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Спартак” №030, ет.03, ап.030

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-140 от 19.11.2014г.

14.

ПДП000513 от

26.03.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ХРИСТОВ СУЛАКОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Спартак” №030, ет.03, ап.030

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-140 от 19.11.2014г.

15.

АУ000464 от 26.03.2014г.

 

АУЗД

КАРАМФИЛКА РАЙКОВА СУЛАКОВА

гр.Пазарджик, ул. ”Спартак” №030, ет.03, ап.030

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-107 от 19.11.2014г.

16.

ПДП000514 от

26.03.2014г.

 

ПОКАНА

КАРАМФИЛКА РАЙКОВА СУЛАКОВА

гр.Пазарджик, ул. ”Спартак” №030, ет.03, ап.030

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-107 от 19.11.2014г.

17.

АУ000465 от 26.03.2014г.

 

АУЗД

ЕМИЛ СТАНКОВ МИНЕВ

гр.Пазарджик, ул. "Стефан Караджа" №017,вх.А, ет. 6, ап. 16

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-87 от 19.11.2014г.

18.

ПДП000516 от

26.03.2014г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛ СТАНКОВ МИНЕВ

гр.Пазарджик, ул. "Стефан Караджа" №017, вх.А, ет. 6, ап. 16

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-87 от 19.11.2014г.

19.

АУ000467 от 26.03.2014г.

 

АУЗД

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЧАЛЪКОВА

гр.Пазарджик, ул."Никола Ръжанков" №031

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Й-69 от 19.11.2014г.

20.

ПДП000519 от

26.03.2014г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЧАЛЪКОВА

гр.Пазарджик, ул."Никола Ръжанков" №031

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Й-69 от 19.11.2014г.

21.

АУ000476 от 27.03.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЛЮТОВ

гр.Пазарджик, ул."Христо Смирненски" №002, ет.04, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-141 от 19.11.2014г.

22.

ПДП000528 от

27.03.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЛЮТОВ

гр.Пазарджик, ул."Христо Смирненски" №002, ет.04, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-141 от 19.11.2014г.

23.

АУ000477 от 27.03.2014г.

 

АУЗД

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Пловдивска" №009, ет.04

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-152 от 19.11.2014г.

24.

ПДП000529 от

27.03.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Пловдивска" №009, ет.04

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-152 от 19.11.2014г.

25.

13-П-81 от 04.09.2014г.

 

РЕШЕНИЕ

ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ КОЛЧАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №004, ет.08, ап.041

******

 

Изх № 13-П-101 от 19.11.2014г.

26.

13-Е-64 от 25.08.2014г.

 

РЕШЕНИЕ

ЕДУАРД ГРИГОРИЕВ ДУДКА

гр.Пазарджик, ул. ”Стоян Ангелов” №079, ет.05, ап.035

******

 

Изх № 13-Е-88 от   19.11.2014г.

27.

13-Р-38 от 23.09.2014г.

 

РЕШЕНИЕ

РУМЯНА НИКОЛОВА САМУНЕВА

гр.Пазарджик,ул. "Константин Величков" №79, вх.А, ет.3, ап.4

******

 

Изх № 13-Р-49 от   19.11.2014г.

28.

АУ000273 от 27.02.2014г.

 

АУЗД

“ЕВРОМЕЛ ГРУП” ЕООД

гр.Пловдив, ул. "Антим І" №32, ет.2

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-310 от 19.11.2014г.

29.

ПДП000338 от

05.03.2014г.

 

ПОКАНА

“ЕВРОМЕЛ ГРУП” ЕООД

гр.Пловдив, ул. "Антим І" №32, ет.2

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-310 от 19.11.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 19.11.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 03.12.2014г.