projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Предстоящо 20.11.2014 г. /четвъртък/

PostHeaderIcon20.11.2014 г. /четвъртък/

20.11.2014 г. /четвъртък/
кв. “Устрем” – детска площадка, намираща се в междублоковото пространство срещу заведението „Бялата къща”
11.30 часа 
Кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов ще открие реновираната градска среда в кв. „Устрем”. Дейностите са извършени по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на община Пазарджик”. В обхвата на същия проект са включени и дейностите по обновяване и реновиране на кв. „Запад”, изпълнението на които приключи в предходните месеци.
Изпълнител на строителните дейности е „СТРОЙМОНТАЖ” ЕООД, гр. Пазарджик, фирмата изпълнител на строителния  надзор е „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ” ЕООД, гр. Пловдив, а авторският надзор се осъществява от “АРХОНТ” ЕООД, гр.София.
Изпълнението на строително-монтажните работи за обектите в кв. „Устрем” се финансира със средства от Публичната инвестиционна програма съгласно ПМС № 19 от 07.02.2014 г. в размер на 2 559 102 лв. и допълнителни средства от Община Пазарджик в размер на 155 656 лв., общата сума на която възлизат изпълнените дейности е 2 714 758 лв. Строителството стартира в началото на месец март 2014 г., извърши се поетапно, като обособяването на всеки етап се основава на териториален принцип съгласно предварително одобрените проекти и издадени строителни разрешения както следва:
 
1.Обект 5 : Подобряване и реновиране на градската среда на територията на община Пазарджик в обхват прилежащ тротоар и велоалея на ул. "Ал. Стамболийски" и ул."Стоян Ангелов" към жилищен район „Устрем”;
2.Обект 6 : Подобряване и реновиране на градската среда на територията на община Пазарджик в обхват жилищен район „Устрем” - ул."Одрин" и прилежащите тротоари на ул."Петър Бонев";
3.Обект 7 : Подобряване и реновиране на градската среда на територията на община Пазарджик в обхват жилищен район „Устрем” ПИ 380;
4.Обект 8 : Подобряване и реновиране на градската среда на територията на община Пазарджик в обхват жилищен район „Устрем” ПИ 359 - югоизточна част;
5.Обект 9 : Подобряване и реновиране на градската среда на територията на община Пазарджик в обхват жилищен район „Устрем” ПИ 359 - северозападна част;
6.Обект 10 : Подобряване и реновиране на градската среда на територията на община Пазарджик в обхват жилищен район „Устрем” ПИ 331.
 
Предвидените строителни работи за обектите обхващат следните видове дейности:
1.Изграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешноквартална улична мрежа;
2.Изграждане, реконструкция и рехабилитация на обществени паркинги;
3.Изграждане, реконструкция, рехабилитация на вътрешно-квартални пешеходни алеи и тротоари;
4.Реконструкция на съществуваща велосипедна алея – бул. „Ал. Стамболийски” и ул. „Стоян Ангелов”;
5.Въвеждане на енергоспестяващо осветление по част от ул. „Петър Бонев”, осветяване на детските площадки;
6.Изграждане на зони за отдих;
7.Изграждане на 4 броя детски площадки;
8.Изграждане и възстановяване на зелени площи - нови дървесни видове, храсти подходящи за жив плет и тревни площи;
9.Архитектурно-паркови елементи
пейки
  • кошчета
  • антипаркинг устройства (ограничители)
Създаване на достъпна архитектурна среда.