projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 106

PostHeaderIconСписък 106

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък, 20.11.2014г.          

валидно до 04.12.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000483 от 27.03.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АТМАДЖОВА - КАТЕР

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг” №22, ет.03, ап.11

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-181 от 20.11.2014г.

2.

ПДП000534 от

27.03.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АТМАДЖОВА - КАТЕР

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг” №22, ет.03, ап.11

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-181 от 20.11.2014г.

3.

АУ000484 от 27.03.2014г.

 

АУЗД

СВЕТЛИНА КИРИЛОВА ПАШОВА

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” №011, ет.01

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-224 от   20.11.2014г.

4.

ПДП000537 от

27.03.2014г.

 

ПОКАНА

СВЕТЛИНА КИРИЛОВА ПАШОВА

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” №011, ет.01

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-224 от   20.11.2014г.

5.

АУ000490 от 31.03.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛИНА ИГНАТОВА ТОТКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №034, ет.05, ап.013

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-182 от   20.11.2014г.

6.

ПДП000594 от

03.04.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛИНА ИГНАТОВА ТОТКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №034, ет.05, ап.013

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-182 от   20.11.2014г.

7.

АУ000491 от 31.03.2014г.

 

АУЗД

СПАС ХРИСТОВ СУЛАКОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Спартак” №034, вх.А, ет.05, ап.013

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-225 от   20.11.2014г.

8.

ПДП000542 от

31.03.2014г.

 

ПОКАНА

СПАС ХРИСТОВ СУЛАКОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Спартак” №034, вх.А, ет.05, ап.013

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-225 от   20.11.2014г.

9.

АУ000496 от 31.03.2014г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ВЕЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Цанко Церковски” №018, ет. 02, ап. 002

******

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-А-183 от   20.11.2014г.

10.

ПДП000550 от

31.03.2014г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ВЕЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Цанко Церковски” №018, ет. 02, ап. 002

******

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-А-183 от   20.11.2014г.

11.

АУ 000502 от

31.03.2014г.

 

АУЗД

СНЕЖИНА БОРИСЛАВОВА АЛАДЖОВА

гр.Пазарджик, бул. "Княгиня Мария Луиза" №135, ет.4, ап.013

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-226 от   20.11.2014г.

12.

ПДП 000560 от 01.04.2014г.

 

ПОКАНА

СНЕЖИНА БОРИСЛАВОВА АЛАДЖОВА

гр.Пазарджик, бул. "Княгиня Мария Луиза" №135, ет.4, ап.013

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-226 от   20.11.2014г.

13.

АУ000507 от 01.04.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛ БЛАГОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул."Тодор Пенев" №024, ет.03

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-184 от   20.11.2014г.

14.

ПДП000563 от

01.04.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ БЛАГОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул."Тодор Пенев" №024, ет.03

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-184 от   20.11.2014г.

15.

АУ000513 от 01.04.2014г.

 

АУЗД

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА

гр.Пазарджик, бул. ”Христо Ботев” №132, ет.02, ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-140 от 20.11.2014г.

16.

ПДП000587 от

02.04.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА

гр.Пазарджик, бул. ”Христо Ботев” №132, ет.02, ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-140 от   20.11.2014г.

17.

АУ000514 от 01.04.2014г.

 

АУЗД

ЕВГЕНИ ИЛОВ ГЕНОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Константин Величков” №064, ет.07, ап.019

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-89 от   20.11.2014г.

18.

ПДП000569 от

01.04.2014г.

 

ПОКАНА

ЕВГЕНИ ИЛОВ ГЕНОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Константин Величков” №064, ет.07, ап.019

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-89 от   20.11.2014г.

19.

АУ000515 от 01.04.2014г.

 

АУЗД

СПАСКА РУСИНОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул. "Райко Даскалов" №022, ет. 01, ап. 001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-227 от   20.11.2014г.

20.

ПДП000570 от

01.04.2014г.

 

ПОКАНА

СПАСКА РУСИНОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул. "Райко Даскалов" №022, ет. 01, ап. 001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-227 от   20.11.2014г.

21.

АУ000522 от 02.04.2014г.

 

АУЗД

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА

гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №071, ет.3, ап.7

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Й-70 от   20.11.2014г.

22.

ПДП000578 от

02.04.2014г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА

гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №071, ет.3, ап.7

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Й-70 от   20.11.2014г.

23.

АУ000523 от 02.04.2014г.

 

АУЗД

ОРХАН ШАКИР АСАН

гр.Пазарджик, ул."Бузлуджа" №021

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-О-12 от   20.11.2014г.

24.

ПДП000585 от

02.04.2014г.

 

ПОКАНА

ОРХАН ШАКИР АСАН

гр.Пазарджик, ул."Бузлуджа" №021

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-О-12 от   20.11.2014г.

25.

АУ000530 от 02.04.2014г.

 

АУЗД

ИВАНКА БОРИСОВА КАРАДЖОВА

гр.Пазарджик, ул. "Княз Борис І" №023

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-154 от   20.11.2014г.

26.

ПДП000592 от

03.04.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА БОРИСОВА КАРАДЖОВА

гр.Пазарджик, ул. "Княз Борис І" №023

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-154 от   20.11.2014г.

27.

АУ000531 от 02.04.2014г.

 

АУЗД

ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ КАРАДЖОВ

гр.Пазарджик, ул. "Княз Борис І" №023, ет. 01

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-73 от   20.11.2014г.

28.

ПДП001003 от

27.05.2014г.

 

ПОКАНА

ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ КАРАДЖОВ

гр.Пазарджик, ул. "Княз Борис І" №023, ет. 01

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-73 от   20.11.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 20.11.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 04.12.2014г.