projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБСЪЖДАНЕТО НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2015 г.

PostHeaderIconПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБСЪЖДАНЕТО НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2015 г.

П О К А Н А

Уважаеми съграждани, 

Съгласно чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси, Кметът на община Пазарджик представя проекта на бюджета за 2015г. за публично обсъждане.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджет за 2015 година, което ще се проведе на 28.11.2014г. от 11ч. в Пленарна зала, ет.2 в Общинска администрация.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ПЛАН НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 2015 ГОД.

ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ 2015 ГОД.

ПЛАН НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ 2015 ГОД.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2015 ГОД.

РАЗМЕР НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ 2015 ГОД.

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2015 ГОД.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ И ПРИОРИТЕТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2015 ГОД.