projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 107

PostHeaderIconСписък 107

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в понеделник, 24.11.2014г.          

валидно до 08.12.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000532 от 02.04.2014г.

 

АУЗД

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №034, ет.05, ап.013

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-155 от 24.11.2014г.

2.

ПДП000586 от

02.04.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №034, ет.05, ап.013

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-155 от   24.11.2014г.

3.

АУ000533 от 03.04.2014г.

 

АУЗД

ИВАН ТОМОВ КОЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Никола Ръжанков” №002, ет.12, ап.061

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-156 от   24.11.2014г.

4.

ПДП000614 от

07.04.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН ТОМОВ КОЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Никола Ръжанков” №002, ет.12, ап.061

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-156 от   24.11.2014г.

5.

АУ000535 от 03.04.2014г.

 

АУЗД

ПРОЛЕТ ЕНЕВА ГРУЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Есперанто” №001, ет.03, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-104 от   24.11.2014г.

6.

ПДП000593 от

03.04.2014г.

 

ПОКАНА

ПРОЛЕТ ЕНЕВА ГРУЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Есперанто” №001, ет.03, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-104 от   24.11.2014г.

7.

АУ000536 от 03.04.2014г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА КРИВОШИЙСКА

гр.Пазарджик, ул. ”Оборище” №007, ет.05, ап.009

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-176 от   24.11.2014г.

8.

ПДП000595 от

03.04.2014г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА КРИВОШИЙСКА

гр.Пазарджик, ул. ”Оборище” №007, ет.05, ап.009

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-176 от   24.11.2014г.

9.

АУ000543 от 03.04.2014г.

 

АУЗД

ЮЛИЯН ПЕТРОВ ЗАГОРСКИ

гр.Пазарджик, ул. ”Ованес Соваджиян” №2, вх.Б, ет. 3, ап.18

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ю-10 от   24.11.2014г.

10.

ПДП000603 от

04.04.2014г.

 

ПОКАНА

ЮЛИЯН ПЕТРОВ ЗАГОРСКИ

гр.Пазарджик, ул. ”Ованес Соваджиян” №2, вх.Б, ет. 3, ап.18

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ю-10 от   24.11.2014г.

11.

АУ000545 от 03.04.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ФИЛИПОВ БУРОВ

гр.Пазарджик, ул. "Петко Ю Тодоров" №004, ет.01, ап.010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-185 от   24.11.2014г.

12.

ПДП000627 от

07.04.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ФИЛИПОВ БУРОВ

гр.Пазарджик, ул. "Петко Ю Тодоров" №004, ет.01, ап.010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-185 от   24.11.2014г.

13.

АУ000547 от 03.04.2014г.

 

АУЗД

ПЕТРУНА ЗДРАВКОВА ГАНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул."Братя Консулови" №064

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-П-105 от   24.11.2014г.

14.

ПДП000617 от

07.04.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТРУНА ЗДРАВКОВА ГАНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул."Братя Консулови" №064

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-П-105 от   24.11.2014г.

15.

АУ000550 от 03.04.2014г.

 

АУЗД

ЛИЛЯНА ЯНКОВА ПАЧОВА

гр.Пазарджик, ул. ”Марица” №055

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-77 от   24.11.2014г.

16.

ПДП000600 от

03.04.2014г.

 

ПОКАНА

ЛИЛЯНА ЯНКОВА ПАЧОВА

гр.Пазарджик, ул. ”Марица” №055

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-77 от   24.11.2014г.

17.

АУ000554 от 04.04.2014г.

 

АУЗД

БЛАГОВЕСТА ЛЮБЕНОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул. ”Панайот Волов” №014, ет.04, ап.014

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-64 от   24.11.2014г.

18.

ПДП000604 от

04.04.2014г.

 

ПОКАНА

БЛАГОВЕСТА ЛЮБЕНОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул. ”Панайот Волов” №014, ет.04, ап.014

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-64 от   24.11.2014г.

19.

АУ000560 от 04.04.2014г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ВЕНКОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Панайот Волов” №014, ет.04, ап.014

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-П-106 от   24.11.2014г.

20.

ПДП000607 от

04.04.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ВЕНКОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Панайот Волов” №014, ет.04, ап.014

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-П-106 от   24.11.2014г.

21.

АУ000565 от 04.04.2014г.

 

АУЗД

РАДКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул."Свобода" №003, ет.1, ап.1

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-50 от   24.11.2014г.

22.

ПДП000626 от

07.04.2014г.

 

ПОКАНА

РАДКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул."Свобода" №003, ет.1, ап.1

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-50 от   24.11.2014г.

23.

АУ000566 от 07.04.2014г.

 

АУЗД

ЕМИЛИЯ ЯВОРОВА ЯНКУЛОВА

гр.Пазарджик, ул."Криволак" №005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-90 от   24.11.2014г.

24.

ПДП000611 от

07.04.2014г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛИЯ ЯВОРОВА ЯНКУЛОВА

гр.Пазарджик, ул."Криволак" №005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-90 от   24.11.2014г.

25.

АУ000569 от 07.04.2014г.

 

АУЗД

ИВАН СТЕФАНОВ   РАЙКОВ

гр.Пазарджик, ул. "Пловдивска" №099, ет.11, ап.72

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-157 от   24.11.2014г.

26.

ПДП000612 от

07.04.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН СТЕФАНОВ   РАЙКОВ

гр.Пазарджик, ул. "Пловдивска" №099, ет.11, ап.72

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-157 от   24.11.2014г.

27.

АУ000581 от 07.04.2014г.

 

АУЗД

РУМЯНА КИРИЛОВА ТЕРЗИЕВА

гр.Пазарджик, ул. "Пловдивска" №091, ет.01, ап.002

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-51 от   24.11.2014г.

28.

ПДП000647 от

08.04.2014г.

 

ПОКАНА

РУМЯНА КИРИЛОВА ТЕРЗИЕВА

гр.Пазарджик, ул. "Пловдивска" №091, ет.01, ап.002

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-51 от   24.11.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 24.11.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 08.12.2014г.