projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 108

PostHeaderIconСписък 108

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 25.11.2014г.          

валидно до 09.12.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000576 от 07.04.2014г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Есперанто” №010, ет.02, ап.003

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-В-177 от   25.11.2014г.

2.

ПДП000636 от

08.04.2014г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Есперанто” №010, ет.02, ап.003

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-В-177 от   25.11.2014г.

3.

АУ000579 от 07.04.2014г.

 

АУЗД

ИВАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Есперанто” №010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-159 от   25.11.2014г.

4.

ПДП000638 от

08.04.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик,  ул.”Есперанто” №010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-159 от   25.11.2014г.

5.

АУ000582 от 08.04.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №028, ет.06, ап.024

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-114 от   25.11.2014г.

6.

ПДП000642 от

08.04.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №028, ет.06, ап.024

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-114 от   25.11.2014г.

7.

АУ000584 от 08.04.2014г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА НЕНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №028, ап.024

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-91 от   25.11.2014г.

8.

ПДП000644 от

08.04.2014г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА НЕНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №028, ап.024

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-91 от   25.11.2014г.

9.

АУ000585 от 08.04.2014г.

 

АУЗД

ВАЛЕРИЙ ЛЮБОМИРОВ КАЛОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител” №72, ет.03, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-178 от 25.11.2014г.

10.

ПДП000652 от

08.04.2014г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕРИЙ ЛЮБОМИРОВ КАЛОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител” №72, ет.03, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-178 от   25.11.2014г.

11.

АУ000589 от 08.04.2014г.

 

АУЗД

ВИКТОР ПЛАМЕНОВ ГОСПОДИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков №107, ет.01

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-179 от   25.11.2014г.

12.

ПДП000641 от

08.04.2014г.

 

ПОКАНА

ВИКТОР ПЛАМЕНОВ ГОСПОДИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков №107, ет.01

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-179 от   25.11.2014г.

13.

АУ000597 от 08.04.2014г.

 

АУЗД

ПЕТКО ЛАЗАРОВ ИВАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Кубрат” №002, ет.05, ап.017

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-П-107 от   25.11.2014г.

14.

ПДП000663 от

10.04.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТКО ЛАЗАРОВ ИВАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Кубрат” №002, ет.05, ап.017

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-П-107 от   25.11.2014г.

15.

АУ000599 от 09.04.2014г.

 

АУЗД

ТАНЯ ЛЮБЕНОВА ГИГОВА

гр.Пазарджик, ул. ”Лозенград” №002, ет.04, ап.022

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-74 от   25.11.2014г.

16.

ПДП000661 от

10.04.2014г.

 

ПОКАНА

ТАНЯ ЛЮБЕНОВА ГИГОВА

гр.Пазарджик, ул. ”Лозенград” №002, ет.04, ап.022

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-74 от   25.11.2014г.

17.

АУ000601 от 09.04.2014г.

 

АУЗД

СПАС ГЕНОВ ГАЗИНОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Кочо Честименски” №28, ет. 02, ап.015

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-228 от   25.11.2014г.

18.

ПДП000660 от

10.04.2014г.

 

ПОКАНА

СПАС ГЕНОВ ГАЗИНОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Кочо Честименски” №28, ет. 02, ап.015

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-228 от   25.11.2014г.

19.

АУ000604 от 10.04.2014г.

 

АУЗД

КАТЯ НИКОЛОВА РУНТЕВА

гр.Пазарджик, ул. "Витоша" №064А

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-109 от   25.11.2014г.

20.

ПДП000659 от

10.04.2014г.

 

ПОКАНА

КАТЯ НИКОЛОВА РУНТЕВА

гр.Пазарджик, ул. "Витоша" №064А

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-109 от   25.11.2014г.

21.

АУ000608 от 10.04.2014г.

 

АУЗД

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ КАРАКОЛЕВ

гр.Пазарджик,ул."Цар Самуил" №014, ет.02, ап.009

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-В-180 от   25.11.2014г.

22.

ПДП000675 от

11.04.2014г.

 

ПОКАНА

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ КАРАКОЛЕВ

гр.Пазарджик,ул."Цар Самуил" №014, ет.02, ап.009

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-В-180 от   25.11.2014г.

23.

АУ000614 от 10.04.2014г.

 

АУЗД

МАЛИНКА АНГЕЛОВА КАРАКОЛЕВА

гр.Пазарджик, ул. ”Цар Самуил” №014, ет.02, ап.009

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-142 от   25.11.2014г.

24.

ПДП000673 от

11.04.2014г.

 

ПОКАНА

МАЛИНКА АНГЕЛОВА КАРАКОЛЕВА

гр.Пазарджик, ул. ”Цар Самуил” №014, ет.02, ап.009

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-142 от   25.11.2014г.

25.

АУ000615 от 10.04.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИХАЛАКЬОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Болнична” №030, ет.06, ап.064

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-143 от   25.11.2014г.

26.

ПДП000677 от

11.04.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИХАЛАКЬОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Болнична” №030, ет.06, ап.064

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-143 от   25.11.2014г.

27.

АУ000616 от 10.04.2014г.

 

АУЗД

РАДКА ЛУКОВА НЕШЕВА

гр.Пазарджик, ул. ”Граф Игнатиев” №044, ет.02, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-53 от   25.11.2014г.

28.

ПДП000678 от

11.04.2014г.

 

ПОКАНА

РАДКА ЛУКОВА НЕШЕВА

гр.Пазарджик, ул. ”Граф Игнатиев” №044, ет.02, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-53 от   25.11.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 25.11.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 09.12.2014г.